19 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon15,000
number of positions iconอัตรา
number of positions iconไม่ระบุ
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการซ่อมบำรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ร่วมทีมและผู้บังคับบัญชา
 • 2. ปฏิบัติงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์สาธรณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและบริษัท
 • 3. ควบคุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่/สำนักงาน เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงระยะเวลาดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • 4. ควบคุม เจราจาต่อรอง ประสานงาน ประเมินงบประมาณ การซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในงบการลงทุน รวมถึงการจัดซื้อ/จัดจ้าง/โยกย้ายทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • 5. ปฏิบัติงานตามการมอบหมายของหัวหน้าส่วนงานควบคุมภายในและหัวหน้าแผนกควบคุมภายในฝ่ายธุรการ
 • **สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตรUmay+ขอความร่วมมือในการปิดสัญญาก่อนเริ่มงาน
 • สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!!
 • ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 • สมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ MRT สุทธิสาร ทางออกที่3
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านทางด้านงานซ่อมบำรุง
 4. มีทักษะและความรู้ทางด้านการซ่อมบำรุง และการจัดการเกี่ยวกับอาคารสถานที่
 5. มีทักษะและความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ชำรุด
 6. มีทักษะและความรู้ทางด้าน Microsoft Office
 7. มีทักษะในการทำงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
 • - เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี
 • - การขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน
 • - เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน)
 • - สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด)
 • - สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น
 • - การเลื่อนตำแหน่งประจำปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
 • - ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจำ คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ
 • - ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน)
 • - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามCareer Path
 • - วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเป็นแบบวันหยุดหมุนเวียน)
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พนักงานประจำ สูงสุด 13 วันต่อปี)
 • - ประเภทการลาได้แก่ การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น
วิธีการสมัคร
 • - สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!!
 • - ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 • - สมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์
 • - ติดต่อขอนัดหมายสัมภาษณ์ล่วงหน้าตามเบอร์โทรที่ระบุไว้
 • - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท
 • สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกบัตร Umay+ ขอความร่วมมือในการปิดสัญญาก่อนเริ่มงาน
 • เอกสารการสมัครงาน
 • - CV/Resume (ถ้ามี)
 • - สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา)
 • - สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา)
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • - รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป
 • - สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)
ติดต่อ
ฝ่ายสรรหาบุคคลากร
EASY BUY CO.,LTD.
อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 3 ติดกับ MRT สถานีสุทธิสาร ทางออกที่ 3
โทรศัพท์ : 02-646-0123
อีเมล : easybuy_90@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-621-4487
เว็บไซต์ : www.easybuy.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคารสาทรสแควร์
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form