JobThai
รับสมัครด่วน
20 ม.ค. 65

ธุรการโรงงาน

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon3
1.จัดทำและลงบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต 2.ควบคุมคุณภาพชิ้นงานในแผนกที่รับผิดชอบ 3.เบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิตตามแผนการผลิต 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. อายุ 25 - 38 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส.
  3. มีทัศนคติที่ดี มีความอดทน และมนุษยสัมพันธ์ดี
  4. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน,อดทน,มีความระเอียดรอบคอบ
  5. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  6. มีทักษะ MS Office, E-mail และโปรแกรม Express
  7. สามารถเริ่มงานได้ทันที
- สมัครผ่าน JobThai - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท พีทีเค แฟชั่น แพ็คเกจ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 80/63 หมู่ที่ 5 ซอยทิพวัล 29 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ