20 ต.ค. 64

พนักงานดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น

pin location
pin location

Japan

salary icon
salary iconเริ่มต้น 40,382.55 บาท ไม่รวม OT
number of positions icon
number of positions icon30 อัตรา
- ให้การดูแล ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบาย - ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ - ให้การประคับประคอง เช่น การประคับประคองทางด้านร่างกาย และจิตใจ - ให้การสนับสนุน เช่น สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มีอยู่ ให้คำชมเชย ยกย่อง เป็นต้น - มีทุนการศึกษาให้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่น - เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วมีทักษะเฉพาะทางต่อยอดให้
  1. เพศ หญิง เท่านั้น
  2. อายุ 21 - 32 ปี / อายุ 20 -27 ปี เพื่อรับทุนโครงการ
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. พร้อมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ถึง N5 - N4
  5. มีความอดทน อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้
  6. สะดวกในการสัมภาษณ์ผ่าน video conference
  7. *คนที่เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วมีทักษะเฉพาะทางต่อยอดให้*
โทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อน
อาจารย์เจน
โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
LINE ID: 89Jane89
Japan