รับสมัครด่วน
15 ต.ค. 64

Supervisor ฝ่ายผลิต(สาขากบินทร์บุรี)

pin location
pin location

เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
ฝ่ายผลิต 1. ดำเนินการและควบคุมกระบวนการในไลน์ผลิต 2. ดำเนินการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด ,จัดทำรายงานการผลิตต่างๆ 3. ตรวจสอบกระบวนการทำงาน, สังเกตุการณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและควบคุมจุดต่างๆ Supervisor ฝ่ายผลิต 1. ควบคุม บังคับบัญชา สั่งการ 2. จัดเตรียมสายการผลิต/ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน/จัดสรรกำลังคน 3. จัดทำรายงานการทำงานประจำวัน 4. ควบคุมดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานให้สอดคล้องกับระบบ GMP 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แช่เยือกแข็ง (Supervisor)
  4. มีความรับผิดชอบ/ มีความเป็นผู้นำ
  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
- ส่งจดหมายสมัครงาน โดยวงเล็บมุมซอง(สมัครงาน) ได้ตามที่อยู่ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.) - สมัครผ่านทาง JobThai เตรียมหลักฐานสมัครงานดังนี้ - รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน - สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) - สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
คุณภิญโญ ทั้งไพศาล
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
: 037-204-438-41 ต่อ 106
Kabinburi Industrial Zone
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี