24 ก.ย. 64

E Learning Product

pin locationLocation
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
•ดูแล e-Learning Solution ของบริษัท ตั้งแต่กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) สร้างลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติให้ผลิตภัณฑ์เติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง คิดริเริ่มคุณสมบัติที่คาดว่าจะตรงตามความต้องการของตลาดที่สามารถครองใจลูกค้า •ทำงานร่วมกับทีมออกแบบ พัฒนาโปรแกรม การตลาด การขาย การพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด •ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนา e-Learning Solution ของบริษัทกับระบบอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง e-Learning Solution ของบริษัท •บริหารการพัฒนาระบบตามการสั่งจ้างผลิต ประสานงานติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับจากลูกค้า, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเดินต่อไปได้, ตรวจสอบคุณภาพงานให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า, สรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ, รวบรวม และจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ ของโครงการ •ดูแลแนวทางการผลิตเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-learning Solution ของบริษัทให้เป็นที่รู้จัก และมีเนื้อหาบทเรียนเพียงพอต่อ
Qualifications
  1. ประสบการในด้าน e-Learning 3 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสื่อดิจิทัล
  3. ถ้ามีความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยาบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ มีทักษะการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อดูแลการทำงานของทีมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
  5. ทำงานให้เสร็จบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ และสามารถทำงานพร้อมๆ กันได้หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
  6. คิดนอกกรอบ และสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้โดยอาศัยการวิเคราะห์พิจารณาจากข้อมูล
  7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น พร้อมที่จะทำงานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย
  8. มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และสามารถจัดการโครงการหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้
  9. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
  10. สนใจส่ง resume มาที่ kochaporns@arip.co.th
How to apply
- สนใจ สามารถส่ง Resume ทาง E-mail (ส่งตัวอย่างผลงานพร้อมแนบ resume) - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) - สนใจส่งตัวอย่างผลงาน มาให้ทางบริษัทฯได้พิจารณา เอกสาร ใช้สมัครงาน สำเนาบัตรประชาชน ,วุฒิการศึกษา,รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
Contacts
คุณกชพร ศรีสมาน
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก (ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel. : 02-642-3400 ต่อ 1215, 1216, 090-091-1753
Email : arip_157@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-641-2331
LINE ID: pummyworld
Location
อาคารเออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
Directions
MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม ประตู 4 เดินเลี้ยวขวา ประมาณ 500 เมตร อยู่ติดถนน (ฝั่งเดียวกับห้างเอสพละนาด)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.