JobThai
31 พ.ค. 66

หัวหน้างานดูแลพนักงานพม่า(ปฏิบัติงานที่ อ.บ้านโป่ง)

pin location
pin location

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

salary icon
salary icon15,000 up
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ควบคุมแรงงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ และกฎระเบียบหอพักอย่างเคร่งครัด 2. ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานแรงงานต่างด้าว (ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงหอพัก) 3. ติดตาม สอดส่องพฤติกรรมความเป็นอยู่และการมาปฏิบัติของแรงงาน (ต่างด้าว) 4. แรงงานสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ 5. แปลสื่อสาร พร้อมทั้งเป็นล่ามภาษาพม่า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
  2. สามารถพูดหรืออ่าน-เขียนภาษาพม่าได้
  3. สามารถพูด - อ่านภาษาไทยได้
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  5. มีหอพักให้
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ
คุณนัฐสิกานต์ เชาว์เครือ
บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
66 หมู่ 5 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
LINE ID: 20-2022
สามารถไปทำงานที่สำนักงาน (ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร) ในปี 2565.หลังจากเปิดโรงงาน (เพิ่มใหม่)
ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี