รับสมัครด่วน
25 ก.ย. 63

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (คลองส่งน้ำ สมุทรปราการ, Esso ศรีราชา, NGV บ้านนา)

pin locationLocation
pin location

หลายจังหวัด

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้าบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำการปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วย - รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง - จัดการประชุมตามระบบมาตรฐานและการตรวจติดตามระบบภายใน - วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ (เวลา 08:00 - 17:00)
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างน้อย 1 ปี
  5. มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและค้างคืนได้, ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
  8. สามารถทำงานภายใต้เวลาที่ยืดหยุ่นได้
  9. หากเคยทำงานในธุรกิจขนส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่านอีเมล - สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email
Contacts
คุณธนิตดา อินทริง
SC Group / SC Carrier Co.,Ltd.
เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Tel. : 092-246-0584 (คุณธนิตดา), 084-555-8102 (คุณอิทธิพร)
Email : scgroup_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-577-4593
Location
Esso ศรีราชา, NGV บ้านนา, คลองส่งน้ำ สมุทรปราการ
หลายจังหวัด
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company