JobThai
7 มิ.ย. 66

นักเทคนิคการแพทย์ (Routine LAB สาขาพญาไท/สาขาอารีย์))

pin location
pin location
bts iconBTS พญาไท, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
arl iconARL พญาไท
salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
-ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ เช่น เลือด ซีรั่ม ฯลฯ ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามรายงานวิเคราะห์ในใบรายงานผล -ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ / อุปกรณ์และสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ -พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานที่สาขารามอินทรา ถ.ประเสริฐมนูกิจ โดยระยะแรกฝึกงานที่สาขาใกล้ BTS พญาไท/ปฏิบัติงานสาขาที่สนใจ โปรดระบุ สวัสดิการเพิ่มเติมตำแหน่งงานนี้ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - วันหยุด/วันลาตามระเบียบกรมแรงงาน - วันหยุดในเดือนเกิด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยว สัมมนาประจำปี
  1. เพศหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  3. **มีใบประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์เท่านั้น
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet เป็นต้น
  5. มีความกระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  6. มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  7. สามารถเข้าปฏิบัติงานในบางเสาร์หรืออาทิตย์ได้ (และหยุดวันธรรมดาแทน)
- สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply now)
คุณชยุตม์, คุณณัฐมนต์
บริษัท เอ็มบริโอ แพลนเนท จำกัด และ บริษัทในเครือ ฯลฯ
- สไมล์ไอวีเอฟ คลินิก 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก สาขาเกษตรนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 - สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก สาขาถนนวิทยุ อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - สยาม เฟอร์ทิลิตี้ คลินิก สาขาพญาไท 361/3-4 ถนนศรีอยุธยา
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
- สาขาพญาไท ใกล้ BTS สถานีพญาไท - สาขาอารีย์ ใกล้ BTS สถานีอารีย์ - สาขาถนนวิทยุ ประมาณ 1 กม. จากรถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต และจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีลุมพินี ประมาณ 800 เมตร รถประจำทางที่ผ่านหน้าอาคารมีสาย 13, 17, 62, 76