18 ก.ย. 64

Help Desk (สัญญาจ้าง 1 ปี,ปฏิบัติงานที่ Tisco สาธร)

pin location
pin location

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องขอจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ •ดำเนินการวิเคราะห์ และจำแนกปัญหาหรือคำร้องขอ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ •ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ •ประสานงานกับทีมช่างเทคนิคเพื่อดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไขให้อุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ •จัดทำสรุปรายวันหรือรายสัปดาห์หรือรายเดือนเกี่ยวกับจำนวนงานที่ได้รับ •ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  3. ใจรักงานบริการ มีความอดทน และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
  4. มีไหวพริบในการตอบคำถามลูกค้า
  5. มีประสบการณ์ Service Desk อย่างน้อย 1ปี
  6. มีใจรักในการบริการ มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
- สมัครทาง E-Mail - โทรสอบถามตำแหน่งงาน - สัมภาษณ์งานที่อาคาร MS Siam ถ.พระราม 3 ชั้น 31 (สำนักงานใหญ่) - สัมภาษณ์งานที่สำนักงาน SVOA ราษฎร์บูรณะ (อยู่ระหว่างซอย 39 และ ซอย 41)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
- BTS สถานีช่องนนทรี - BRT สถานีวัดด่านและสถานีนราราม 3 - รถประจำทางสาย 205, 195 , 89