รับสมัครด่วน
14 พ.ย. 62
ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning )
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสังเขปที่เป็นงานเฉพาะ ดังนี้ วางแผนผลิต กำหนดปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบ ทำ product profile สินค้า กำหนดราคาสินค้า (ราคาโรงงาน) ติดตาม Order การขายสินค้า เกรด B
 • 1. จัดทำ Budget และ แผนงาน ของหน่วยงาน  ให้เป็นไปตามโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
 • 2. จัดทำติดตาม และสรุปผล KPI ของหน่วยงาน กำหนด KPI ให้สอดคล้องกับงานของแผนก และ KPI ขององค์กร
 • 3. จัดทำและวางแผนการผลิตประจำปี แผนงานจะต้องสอดคล้องกับ แผนการขาย (Target sale) กำลังการผลิต ฤดูกาลรับซื้อกับช่วงเวลาการรับซื้อ
 • 4. ทบทวนแผนการผลิตระหว่างปี เพื่อให้สัมพันธ์กับแผนการขาย และช่วงเวลาการรับซื้อ
 • 5. จัดทำและวางแผนการผลิตประจำเดือน ต้องสอดคล้องระหว่าง order กับแผนผลิต
 • 6. จัดทำและติดตามแผนผลิตประจำวัน เพื่อให้สามารถส่งมอบ Order ตามที่รับและรับ Order ให้ได้มากที่สุด
 • 7. จัดทำราคาสินค้า ราคาสินค้า (ราคาโรงงาน) สอดคล้องตามนโยบาย
 • 8. ตรวจติดตามต้นทุนสินค้าให้สอดคล้องกับราคาสินค้าที่กำหนด ติดตามประสิทธิภาพการผลิต yield/ ค่าแรง
 • 9. ตรวจสอบติดตามสินค้าคงคลังกับแผนการขาย  เพื่อให้มีพอต่อการตัดสินใจในการรับ Order และผักดันการขายสินค้าเกรดบี
 • 10. ตรวจสอบและอนุมัติการของแผนก ทั้งในระบบและ เอกสารOrder เอกสารโอนย้าย เอกสารการขาย
 • 11.รายงานผลการดำเนินงานของแผนก  สรุปผลยอดขาย แยกเป็น น้ำหนัก มูลค่ายอดขาย ตามประเภทการขาย
 • 12. จัดประชุมประจำเดือนของแผนก ประชุมร่วมกับหน่วยงาน PD/RM/QA
 • 13. เข้าร่วม ประชุม Factory meeting ประชุมเรื่องแผนการผลการดำเนินงาน
 • 14.ควบคุม / ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานที่ออกมาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • 15. ทบทวนและจัดทำเอกสารคู่มือการทำงาน ให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐาน ISO ระบบทางบัญชี
 • 16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผลสำเร็จของงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 17. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำหน้าที่ เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารของระบบมาตรฐานต่างๆในองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. มีประสบการณ์ด้านการวางแผนผลิตอย่างน้อย 5 ปี และ มีความสามารถในการสร้างสูตร หรือเข้าใจสูตร Excel ในการจัดทำแผน
 2. มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ และมีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถที่จะสรุปผลการทำงานการนำเสนอผลงานสามารถ
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ติดต่อสื่อสาร ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคารพและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
 4. มีความกระตือรือร้น มีทักษะการเป็นผู้นำ มีปฎิภาณไหวพริบ ช่างสังเกตุ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถให้คำปรึกษาได้
 5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในการทำงานของตนเอง
 6. มีความรู้สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word , Microsoft Excel, Power point ,Internet
 7. มีความสามารถพิเศษ ด้านการสื่อสารภาษาจีน /ภาษาอังกฤษ (พิจารณาพิเศษ)
 8. มีความรู้ระบบริหารคุณภาพ HACCP, ISO, ความปลอดภัยในอาหาร พื้นฐาน
 9. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (เน้นการคำนวณ)
 10. อายุไม่ต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด /สามารถทำงานได้ในวันเสาร์
สวัสดิการ
 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานแต่ง, งานบวช, งานศพ เป็นต้น
 • 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 4. การตรวจสุขภาพประจำปี
 • 5. ประกันอุบัติเหตุ
 • 6. ประกันสังคม
 • 7. เงินกู้ยืม (กรณีฉุกเฉิน)
 • 8. ค่าเบียเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด/เดินทางต่างประเทศ)
 • 9. โบนัสประจำปี
 • 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
วิธีการสมัคร
 • 1. โทรนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 2. เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง (มีสัมภาษณ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์)
 • 3. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (ถึงคุณปราชญา เสนาะสรรพ์)
 • 4. ส่งประวัติทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่าง
 • 5. สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
ติดต่อ
คุณปราชญา เสนาะสรรพ์
บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
43/4 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทรศัพท์ : 095-685-1691 หรือ 088-227-2275
อีเมล : sunshine_50@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : www.sunshine.co.th
Line ID: 0882272275
สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำโรงงานจันทบุรี
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วิธีการเดินทาง
 • สำหรับคนที่ต้องการโดยสารรถประจำทางไปจันทบุรี มีให้เลือกทั้งรถทัวร์ และรถตู้ มีให้ขึ้นได้หลายจุด เช่นสถานีขนส่งเอกมัย หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (ปอ.1 และรถตู้)
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนั้น เส้นทางในการเดินทางสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยมากแล้วจะเดินทางผ่านไปทาง อำเภอบ้านบึง (จ.ชลบุรี) -> อำเภอแกลง (จ.ระยอง) -> จันทบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ เป็นเส้นทางที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี เพราะเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form