21 ก.ค. 64

Process engineer

pin location
pin location

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•พัฒนากระบวนการผลิต ในผลิตภัณฑ์ • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานการผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน ปัญหา และการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดไว้ เพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001, 14001 และ GMP , Halal และ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย • ทำการทดลองในกระบวนการผลิต และจัดทำรายงานสรุป • ช่วยเหลือ ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุและการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาใสนกระบวนการผลิต •ประสานงาน Supplier ในประเทศ ในการจัดสร้าง จัดส่ง และตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ •พัฒนา ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง •ออกแบบการทดลอง และกำหนด Condition ในกระบวนการผลิต
  1. อายุ22- 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาที่จบ วิศวเคมี
  3. ทักษะความเป็นผู้นำ และการวางแผนและการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี พูดได้ เขียนได้ สื่อสารได้
  5. ทำงานประจำพื้นที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ศรีราชา
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถเขียน work Flow ได้
  8. หากมีระสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ - ส่ง E-mail หรือ ส่งไปรษณีย์ - สมัครผ่านทาง Jobthai.com (Click Apply Now)
คุณรัตนา โคกศิริ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด / Lion Corporation (Thailand) Limited
เครือสหพัฒน์
Amata Nakorn Industrial Estate
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี