รับสมัครด่วน
18 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุนการผลิต) บัญชีทั่วไป BOI
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon4 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • 1.รวบรวมสถิติแต่ละแผนกมาคิดต้นทุนในแต่ละเดือน
 • 2.จัดทำต้นทุนการผลิตแต่ละแผนก
 • 3.จัดทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต เพื่อประกอบงบต้นทุนการผลิต
 • 4.ตั้ง CODE สินค้าในโรงงาน ภายในและภายนอก
 • 5.ตรวจนับ Stock ทุกสิ้นเดือน
 • 6.สรุปรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและบันทึกบัญชี
 • 7.ตรวจเช็คการขายซากเศษวัสดุของเก่าร่วมกับสโตร์
 • 8.บันทึกการลงบัญชีค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยทั้งหมด
 • 9.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย
 • 10.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ
 • 11.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับงานระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง
 • BOI ทรัพย์สิน
 • 1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินถาวรของบริษัท พร้อมติดรหัสทรัพย์สินถาวร
 • 2. ตั้งรหัสทรัพย์สินถาวรที่มีการซื้อ,และแก้ไขรหัสที่โอนย้ายไปใช้ในแต่ละแผนก
 • 3. จัดทำรายงานและสรุปงานระหว่างทำ,อุปกรณ์ระหว่างทางพร้อมจัดเก็บและบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวร
 • 4. ตรวจเช็คและจัดทำรายงานโอนย้าย,ขาย,ทรัพย์สินที่มีการย้ายไปใช้ในแต่ละแผนกและนอกบริษัท
 • 5. ตรวจเช็คทรัพย์สินถาวรทุกไตรมาส
 • 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้านทรัพย์สินถาวร,เงินค้ำประกันผลงานและทรัพย์สินที่ติดภาระค้ำประกัน
 • 7. แจ้งเปิดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและยื่นคำขอรับการส่งเสริม แก้ไข และขยายระยะเวลาในการนำเอาเครื่องจักร
 • 8. ยื่นขออนุมัติและขอยกเว้นอากรในการนำเอาเครื่องจักร,วัตถุดิบและสินค้า พร้อมตรวจสอบและเคลียร์เอกสารขาเข้า
 • 9. ยื่นสูตรการผลิตสำหรับวัตถุดิบที่มาผลิตเพื่อส่งออกและตัด Stock
 • 10.ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ BOI
 • 11. ตรวจเอกสาร 19 ทวิ และทำการขอคืนภาษี พร้อมสรุปยอดคงค้าง
 • 1213. ตรวจเช็ค Stock ทุกสิ้นเดือน
 • 14. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ร้องขอ
 • 15.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย
 • 16.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ
 • 17.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ระบบการ
 • จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ,ระบบ GMP & HACCP และ ISO 14001
 • .ตรวจเอกสารงานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างติดตั้งว่าบันทึกบัญชีตามบัตรส่งเสริม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีและการเงิน
 4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี หรือมีประสบการณ์ บัญชีต้นทุน
 5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้
วิธีการสมัคร
 • - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • - สมัครทาง E-mail
 • - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
VAVA PACK CO.,LTD.
52 หมู่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด
ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ : 085-479-8825, 044-413-103, 044-412-747
อีเมล : vavaflex14_71@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 044-413-103
เว็บไซต์ : www.vavapack.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้