29 ก.ย. 63

วิศวกรฝ่ายผลิต

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
- วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นตามเป้าหมายของบริษัทตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ - ประเมิน วิเคราะห์ และวางแผนปัจจัยการผลิตให้พร้อมต่อกระบวนการผลิต - ออกแบบ Layout, Production Line, Production Process, Work Study ให้เกิด ประสิทธิภาพ ก าลังการผลิตสูงสุด ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม - วิเคราะห์สาเหตุที่กระทบต่อกระบวนการผลิตทั้งในเชิงพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข - พัฒนากระบวนการผลิตและ/หรือใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้ น (Project) 1. รับใบวางแผนการผลิตไปดำเนินการตรวจเช็คมาตรฐานการผลิต จัดทำ และปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิตOperation Instruction Parameter(Condition) 3. ร่วมทดลองการทำผลิตภัณฑ์ใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ติดตามการทดลองงานแม่พิมพ์ใหม่ และการแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์เก่า 5. ตรวจการตั้งค่า Condition ของเครื่องจักร และการปฏิบัติตาม Operation Instruction ทั้งเช้า บ่าย 6. ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน การสอนงาน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเมินผลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา 7. รวบรวมสรุป KPI ของส่วนกระบวนการผลิตพร้อมจัดทำ KPI 8. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการผลิต เครื่องจักร พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ไขให้กับให้ผู้บังคับบัญชา / ที่ประชุมรับทราบ 9. จัดทำโครงการในการปรับปรุงพัฒนาและโครงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต 10. กำกับ ดูแล การทำงานของพนักงานภายในแผนก ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เพศชาย
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. จบการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมการผลิต อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์ด้านงานผลิตสี เคมีภัณฑ์ อย่างน้อย 2-3 ปี
  5. มีภาวะผู้นำ,คิดนอกกรอบ, มุมมองเชิงพัฒนา,มีความอดทน
วิธีการสมัคร
- Email
ติดต่อ
คุณณิรดา ละออออง
บริษัท ที เค เอส เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
2 หมู่ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 065-9515187, 02-312-4438-40 ต่อ 113
อีเมล : tkschemical_07@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-312-4482
เว็บไซต์ : http://www.tkschemical.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form