JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- ทำบัญชีในฝั่งการขาย เช่น ออกใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ติดตามลูกหนี้, ทำ aging ลูกหนี้ ฯลฯ - ทำบัญชีฝั่งซื้อ เช่น จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย, ทำใบสำคัญจ่าย, ติดต่อ supplier ฯลฯ

BangkokBootery
เงินเดือน 18,000+
25 มิ.ย. 62
2 . Accounting Office / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
25 มิ.ย. 62
3 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
25 มิ.ย. 62
4 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Treasury/ Cash Management)
- จัดทำรายการชำระเงิน ทั้งโดยการออกเช็คและการโอนเงิน - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานการรับชำระจากผู้รับเงิน รวมถึงการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายการตั้งหนี้และเอกสารประกอบ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
• จัดทำ invoice ขายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • จัดทำรายงานภาษีขาย ภพ.30 (ทุกเดือน) • ควบคุมดูแลการออกเอกสารการขายใหู้กต้องครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นการออกใบกำกับภาษ๊ขายให้ถูก ta...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศาลายา
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขามหาสารคาม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาสาทร
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เปิดบิลรับสมัครด่วน !
*** ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์*** 1. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระลูกหนี้ 2. สรุปลูกหนี้คงเหลือแต่ละเดือน จัดทำลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน 3. ดูแลงานด้านลูกหนี้การค้า 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้...

บริษัท หลีแซอิมปอร์ต (1975) จำกัด
25 มิ.ย. 62
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้จากโปรแกรมบัญชี 2. จัดทำรายการบัญชี บันทึกภาษีซื้อ-ภาษีขาย บัญชีแยกประเภท 3. ดูแล/จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่นใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบสำคัญรับ-จ่าย 4. บัญทึกข้อ...

บริษัท เซเว่น สเต็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ับัญชีจ่าย
- จัดทำเอกสารเจ้าหนี้ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ติดตามใบกำกับสั่งซื้อ

บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
25 มิ.ย. 62
16 . Accounts Executive ผู้บริหารการบัญชีการเงิน
Manage company accounts บริษัท จัดการการบัญชีการเงิน - Payrolls เงินเดือนเงินเดือน - Accounts receivable บัญชีลูกหนี้ - Accounts payable บัญชีเจ้าหนี้ - Filings การจัดการไฟล์บัญชี - Banking / Fin...

Shopping 360 (Thailand) Co.,Ltd.
25 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชี รายจ่าย ตรวจจ่าย ตั้งหนี้ จ่ายเงิน - ทำบัญชี รายรับ ออกใบเสร็จ ติดตามเรียกเก็บ - บันทึกบัญชีด้าน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ - จัดทำและนำส่ง ภงด.1.3 ภงด.53 - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - เปิด PR,PO สา...

บริษัท เผ่าภาคิน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายภาษีอากร
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่สรรพากร - จัดทำข้อมูล Support การขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล, การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . พนักงานคีย์ข้อมูล สัญญาจ้าง 6 เดือน, พนักงานประจำรับสมัครด่วน !
สัญญาจ้าง 6 เดือน - คีย์ข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ - งานอื่นๆที่เกีี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30-18.00 น.

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน
25 มิ.ย. 62
20 . พนักงานบัญชี/ การเงิน
- มีประสบการณ์สามารถทำหัก ณ ที่จ่าย ,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30 - ลงบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของบริษัทฯ และสรุปรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย - เช็คยอดสต๊อกสินค้า - ทำงบกำไรขาดทุนประจำเดือน - track รายได้ รายจ่าย ...

บริษัท ศรีสมวงศ์เซอร์วิส (เมืองชัยภูมิ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 ( ตามประสบการณ์ทำงาน)
25 มิ.ย. 62
 พบ 138 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ