ค้นประวัติ คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
จาก Candidate กว่า 1,750,000 คน
ที่พร้อมจะร่วมงานกับคุณ
ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
ทดลองค้นประวัติ
เลือกหมวดงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นประวัติ
ฐานข้อมูลผู้ฝากประวัติ แยกตามประเภท
type icon
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
กฎหมาย
23,193
การตลาด
119,534
เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
28,017
ขาย
162,897
เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
45,134
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
106,694
งานการเงิน-ธนาคาร
34,053
งานขนส่ง-คลังสินค้า
120,929
งานนำเข้า-ส่งออก
49,061
งานบริการลูกค้า-Call Center
148,916
งานบัญชี
195,126
งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume
3,551
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
527,853
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
39,863
ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
173,230
นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
15,717
บุคคล/ฝึกอบรม
157,717
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
277,849
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
50,212
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ
2,506
แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
24,797
ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
4,566
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
2,857
โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
42,970
ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
25,606
เลขานุการ
31,827
วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
25,218
วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
78,397
วิศวกร
165,480
ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
45,856
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์
37,147
สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
30,039
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
19,259
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
5,373
ออกแบบเว็บไซต์/Web
11,670
อัญมณีและเครื่องประดับ
2,674
อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
48,941
อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
40,712
งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
45,543
Freelance
13,480
อื่นๆ
15,797
type icon
สาขาวิชา
กฎหมาย
35,454
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
45,348
การตลาด/การขาย
132,430
การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
232,227
การโรงแรม/ท่องเที่ยว
50,878
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
46,170
คลังสินค้า/Logistics
38,656
ความปลอดภัย/จป./อนามัย
16,601
คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ
10,160
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
77,755
ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ
28,707
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
70,238
ช่างโลหะ
10,839
ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
173,748
ช่างอื่นๆ
4,106
ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export
9,695
เทคโนโลยีการผลิต
21,410
เทคโนโลยีการพิมพ์
2,850
เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
8,073
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
58,545
บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
332,047
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
82,924
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
28,057
ภูมิศาสตร์/GIS
5,506
รัฐศาสตร์
64,329
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
211,011
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
62,535
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18,242
วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
2,420
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
13,596
วิศวกรรมเคมี
10,522
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
43,315
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ
25,751
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
21,105
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
5,295
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
7,191
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
75,689
ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
34,398
เศรษฐศาสตร์
21,115
สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน
18,792
สถิติศาสตร์
7,704
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
99,867
อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
39,887
อื่นๆ
26,239
type icon
ภูมิลำเนา
ต่างประเทศ
1,877
กระบี่
3,430
กรุงเทพมหานคร
514,954
กาญจนบุรี
10,119
กาฬสินธุ์
9,679
กำแพงเพชร
6,407
ขอนแก่น
30,089
จันทบุรี
5,575
ฉะเชิงเทรา
29,302
ชลบุรี
150,094
ชัยนาท
3,474
ชัยภูมิ
9,835
ชุมพร
4,044
ตรัง
5,332
ตราด
2,053
ตาก
5,276
นครนายก
4,779
นครปฐม
31,407
นครพนม
4,952
นครราชสีมา
46,225
นครศรีธรรมราช
14,663
นครสวรรค์
11,662
นนทบุรี
90,368
นราธิวาส
2,698
น่าน
6,126
บึงกาฬ
2,301
บุรีรัมย์
13,058
ปทุมธานี
91,623
ประจวบคีรีขันธ์
5,965
ปราจีนบุรี
18,029
ปัตตานี
2,800
พระนครศรีอยุธยา
39,259
พะเยา
6,165
พังงา
1,593
พัทลุง
4,583
พิจิตร
4,681
พิษณุโลก
12,678
ภูเก็ต
7,410
มหาสารคาม
10,715
มุกดาหาร
3,206
ยะลา
2,491
ยโสธร
4,293
ระนอง
992
ระยอง
69,066
ราชบุรี
14,253
ร้อยเอ็ด
12,693
ลพบุรี
10,275
ลำปาง
16,274
ลำพูน
7,754
ศรีสะเกษ
10,478
สกลนคร
8,769
สงขลา
20,044
สตูล
1,884
สมุทรปราการ
138,925
สมุทรสงคราม
3,531
สมุทรสาคร
33,004
สระบุรี
23,012
สระแก้ว
5,764
สิงห์บุรี
3,198
สุพรรณบุรี
10,245
สุราษฎร์ธานี
11,831
สุรินทร์
12,603
สุโขทัย
6,048
หนองคาย
4,714
หนองบัวลำภู
4,059
อำนาจเจริญ
3,031
อุดรธานี
16,346
อุตรดิตถ์
5,018
อุทัยธานี
2,723
อุบลราชธานี
16,865
อ่างทอง
4,558
เชียงราย
11,237
เชียงใหม่
30,277
เพชรบุรี
5,939
เพชรบูรณ์
9,398
เลย
6,090
แพร่
6,996
แม่ฮ่องสอน
889
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
อายุ
ภาค
background_footer