JobThai
type icon

กฎหมาย

25,441

การตลาด

140,281

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

30,872

ขาย

193,719

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

52,910

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

120,624

งานการเงิน-ธนาคาร

62,183

งานขนส่ง-คลังสินค้า

148,619

งานนำเข้า-ส่งออก

55,640

งานบริการลูกค้า-Call Center

172,242

งานบัญชี

212,072

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

4,644

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

617,055

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

45,677

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

210,374

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

20,156

บุคคล/ฝึกอบรม

172,869

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

331,357

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

62,488

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

2,992

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

30,150

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

5,194

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,447

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

52,510

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

27,973

เลขานุการ

35,699

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

28,311

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

90,251

วิศวกร

198,273

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

56,366

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

43,430

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

32,099

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

20,742

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,449

ออกแบบเว็บไซต์/Web

14,958

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,596

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

55,383

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

47,346

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

54,678

Freelance

20,393

อื่นๆ

13,238
type icon

กฎหมาย

40,054

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

51,434

การตลาด/การขาย

145,895

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

246,792

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

66,705

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

54,452

คลังสินค้า/Logistics

53,178

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

20,459

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

11,292

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

88,636

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

32,753

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

79,091

ช่างโลหะ

12,290

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

199,036

ช่างอื่นๆ

5,775

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

13,535

เทคโนโลยีการผลิต

27,263

เทคโนโลยีการพิมพ์

3,361

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

8,986

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

66,831

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

372,764

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

93,102

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

33,985

ภูมิศาสตร์/GIS

6,397

รัฐศาสตร์

73,602

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

236,096

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

74,248

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

20,418

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

2,930

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

16,165

วิศวกรรมเคมี

12,551

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

50,630

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

32,178

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

28,749

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

6,279

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

8,508

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

87,008

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

40,510

เศรษฐศาสตร์

25,766

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

22,705

สถิติศาสตร์

9,205

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

127,350

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

46,550

อื่นๆ

20,900
type icon

ต่างประเทศ

2,136

กระบี่

4,023

กรุงเทพมหานคร

596,198

กาญจนบุรี

11,933

กาฬสินธุ์

10,504

กำแพงเพชร

7,612

ขอนแก่น

34,075

จันทบุรี

6,331

ฉะเชิงเทรา

33,915

ชลบุรี

172,934

ชัยนาท

3,894

ชัยภูมิ

10,979

ชุมพร

4,613

ตรัง

6,077

ตราด

2,185

ตาก

5,870

นครนายก

5,522

นครปฐม

37,641

นครพนม

5,711

นครราชสีมา

52,972

นครศรีธรรมราช

16,609

นครสวรรค์

13,500

นนทบุรี

108,602

นราธิวาส

3,226

น่าน

6,610

บึงกาฬ

2,640

บุรีรัมย์

14,987

ปทุมธานี

111,851

ประจวบคีรีขันธ์

6,782

ปราจีนบุรี

20,842

ปัตตานี

3,484

พระนครศรีอยุธยา

45,789

พะเยา

6,813

พังงา

1,833

พัทลุง

4,992

พิจิตร

5,361

พิษณุโลก

14,677

ภูเก็ต

9,100

มหาสารคาม

11,743

มุกดาหาร

3,469

ยะลา

3,006

ยโสธร

4,815

ระนอง

1,216

ระยอง

85,917

ราชบุรี

17,004

ร้อยเอ็ด

14,316

ลพบุรี

11,540

ลำปาง

17,869

ลำพูน

8,941

ศรีสะเกษ

11,710

สกลนคร

9,643

สงขลา

23,485

สตูล

2,139

สมุทรปราการ

161,813

สมุทรสงคราม

4,171

สมุทรสาคร

39,420

สระบุรี

26,539

สระแก้ว

6,348

สิงห์บุรี

3,547

สุพรรณบุรี

11,857

สุราษฎร์ธานี

14,019

สุรินทร์

14,050

สุโขทัย

6,736

หนองคาย

5,346

หนองบัวลำภู

4,567

อำนาจเจริญ

3,362

อุดรธานี

18,433

อุตรดิตถ์

5,569

อุทัยธานี

3,086

อุบลราชธานี

19,395

อ่างทอง

5,036

เชียงราย

13,516

เชียงใหม่

36,963

เพชรบุรี

6,857

เพชรบูรณ์

10,604

เลย

6,597

แพร่

7,659

แม่ฮ่องสอน

1,017
background_footer