type icon

กฎหมาย

23,559

การตลาด

130,154

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

28,982

ขาย

180,868

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

48,501

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

112,396

งานการเงิน-ธนาคาร

53,584

งานขนส่ง-คลังสินค้า

135,017

งานนำเข้า-ส่งออก

51,822

งานบริการลูกค้า-Call Center

161,476

งานบัญชี

199,512

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

4,253

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

570,365

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

42,475

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

190,606

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

18,008

บุคคล/ฝึกอบรม

161,499

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

298,918

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

57,340

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

2,825

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

28,127

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

4,863

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,225

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

48,318

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

26,832

เลขานุการ

33,503

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

26,658

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

83,652

วิศวกร

181,613

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

51,720

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

40,970

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

30,581

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

19,858

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,248

ออกแบบเว็บไซต์/Web

13,661

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,534

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

51,752

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

44,489

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

49,103

Freelance

17,296

อื่นๆ

13,183
type icon

กฎหมาย

37,036

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

47,849

การตลาด/การขาย

136,470

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

233,534

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

60,753

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

49,817

คลังสินค้า/Logistics

47,484

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

18,680

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

10,636

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

82,372

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

30,397

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

72,566

ช่างโลหะ

11,370

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

183,414

ช่างอื่นๆ

4,981

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

12,140

เทคโนโลยีการผลิต

24,248

เทคโนโลยีการพิมพ์

3,109

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

8,422

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

62,578

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

347,228

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

86,962

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

31,791

ภูมิศาสตร์/GIS

5,946

รัฐศาสตร์

68,321

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

221,198

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

68,092

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

19,157

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

2,619

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

14,903

วิศวกรรมเคมี

11,440

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

46,483

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

29,273

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

25,285

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

5,738

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

7,867

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

80,450

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

37,563

เศรษฐศาสตร์

23,765

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

20,973

สถิติศาสตร์

8,471

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

115,370

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

42,916

อื่นๆ

20,922
type icon

ต่างประเทศ

2,039

กระบี่

3,750

กรุงเทพมหานคร

557,013

กาญจนบุรี

10,989

กาฬสินธุ์

9,815

กำแพงเพชร

7,024

ขอนแก่น

31,630

จันทบุรี

5,776

ฉะเชิงเทรา

31,193

ชลบุรี

158,565

ชัยนาท

3,614

ชัยภูมิ

10,183

ชุมพร

4,277

ตรัง

5,650

ตราด

2,079

ตาก

5,491

นครนายก

5,089

นครปฐม

34,659

นครพนม

5,276

นครราชสีมา

49,023

นครศรีธรรมราช

15,379

นครสวรรค์

12,540

นนทบุรี

100,106

นราธิวาส

2,937

น่าน

6,178

บึงกาฬ

2,452

บุรีรัมย์

13,759

ปทุมธานี

101,620

ประจวบคีรีขันธ์

6,340

ปราจีนบุรี

19,065

ปัตตานี

3,073

พระนครศรีอยุธยา

41,693

พะเยา

6,342

พังงา

1,725

พัทลุง

4,680

พิจิตร

5,014

พิษณุโลก

13,475

ภูเก็ต

8,483

มหาสารคาม

11,060

มุกดาหาร

3,259

ยะลา

2,736

ยโสธร

4,450

ระนอง

1,111

ระยอง

75,877

ราชบุรี

15,498

ร้อยเอ็ด

13,323

ลพบุรี

10,677

ลำปาง

16,772

ลำพูน

8,290

ศรีสะเกษ

10,820

สกลนคร

8,913

สงขลา

21,576

สตูล

1,977

สมุทรปราการ

150,106

สมุทรสงคราม

3,836

สมุทรสาคร

36,003

สระบุรี

24,492

สระแก้ว

5,927

สิงห์บุรี

3,287

สุพรรณบุรี

10,981

สุราษฎร์ธานี

13,040

สุรินทร์

13,055

สุโขทัย

6,236

หนองคาย

4,996

หนองบัวลำภู

4,183

อำนาจเจริญ

3,161

อุดรธานี

17,157

อุตรดิตถ์

5,187

อุทัยธานี

2,883

อุบลราชธานี

17,850

อ่างทอง

4,689

เชียงราย

12,357

เชียงใหม่

33,757

เพชรบุรี

6,298

เพชรบูรณ์

9,882

เลย

6,231

แพร่

7,164

แม่ฮ่องสอน

944
background_footer