ค้นประวัติ คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
คุณภาพครอบคลุมกว่า 140 สายอาชีพ
จาก Candidate กว่า 1,750,000 คน
ที่พร้อมจะร่วมงานกับคุณ
ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
ทดลองค้นประวัติ
เลือกหมวดงานที่ต้องการ แล้วกดปุ่มค้นประวัติ
ฐานข้อมูลผู้ฝากประวัติ แยกตามประเภท
type icon
หมวดงานที่ต้องการสมัคร
กฎหมาย
23,064
การตลาด
118,735
เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
27,925
ขาย
161,614
เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
44,894
คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์
106,088
งานการเงิน-ธนาคาร
33,174
งานขนส่ง-คลังสินค้า
120,110
งานนำเข้า-ส่งออก
48,798
งานบริการลูกค้า-Call Center
147,903
งานบัญชี
194,235
งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume
3,524
จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
524,209
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
39,654
ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
171,904
นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา
15,644
บุคคล/ฝึกอบรม
156,824
ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
276,541
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO
49,872
แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ
2,479
แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข
24,661
ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง
4,553
แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน
2,849
โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา
42,621
ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
25,446
เลขานุการ
31,631
วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )
25,087
วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา
78,022
วิศวกร
164,232
ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ
45,509
ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์
36,826
สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์
29,920
สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา
19,178
เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
5,344
ออกแบบเว็บไซต์/Web
11,606
อัญมณีและเครื่องประดับ
2,675
อาจารย์/ครู/งานวิชาการ
48,667
อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ
40,532
งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว
45,280
Freelance
13,347
อื่นๆ
15,792
type icon
สาขาวิชา
กฎหมาย
35,234
การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
45,073
การตลาด/การขาย
131,718
การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
231,075
การโรงแรม/ท่องเที่ยว
50,547
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
45,851
คลังสินค้า/Logistics
38,230
ความปลอดภัย/จป./อนามัย
16,512
คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ
10,081
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
77,320
ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ
28,503
ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
69,795
ช่างโลหะ
10,781
ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
172,573
ช่างอื่นๆ
4,070
ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export
9,580
เทคโนโลยีการผลิต
21,246
เทคโนโลยีการพิมพ์
2,836
เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
8,036
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
58,166
บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
330,128
โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
82,490
แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
27,923
ภูมิศาสตร์/GIS
5,480
รัฐศาสตร์
63,929
เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
209,669
วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
62,146
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18,155
วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
2,406
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
13,524
วิศวกรรมเคมี
10,448
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
43,027
วิศวกรรมโยธา/สำรวจ
25,551
วิศวกรรมสาขาอื่นๆ
20,968
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
5,264
วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
7,151
วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน
75,170
ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
34,159
เศรษฐศาสตร์
20,945
สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน
18,654
สถิติศาสตร์
7,642
อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
99,106
อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร
39,664
อื่นๆ
26,271
type icon
ภูมิลำเนา
ต่างประเทศ
1,869
กระบี่
3,404
กรุงเทพมหานคร
511,604
กาญจนบุรี
10,026
กาฬสินธุ์
9,619
กำแพงเพชร
6,365
ขอนแก่น
29,895
จันทบุรี
5,540
ฉะเชิงเทรา
29,136
ชลบุรี
149,319
ชัยนาท
3,451
ชัยภูมิ
9,777
ชุมพร
4,023
ตรัง
5,287
ตราด
2,037
ตาก
5,250
นครนายก
4,744
นครปฐม
31,145
นครพนม
4,929
นครราชสีมา
45,938
นครศรีธรรมราช
14,556
นครสวรรค์
11,581
นนทบุรี
89,722
นราธิวาส
2,674
น่าน
6,108
บึงกาฬ
2,281
บุรีรัมย์
12,996
ปทุมธานี
90,915
ประจวบคีรีขันธ์
5,931
ปราจีนบุรี
17,953
ปัตตานี
2,784
พระนครศรีอยุธยา
39,045
พะเยา
6,135
พังงา
1,576
พัทลุง
4,559
พิจิตร
4,647
พิษณุโลก
12,626
ภูเก็ต
7,356
มหาสารคาม
10,675
มุกดาหาร
3,185
ยะลา
2,487
ยโสธร
4,280
ระนอง
986
ระยอง
68,675
ราชบุรี
14,151
ร้อยเอ็ด
12,637
ลพบุรี
10,208
ลำปาง
16,210
ลำพูน
7,715
ศรีสะเกษ
10,422
สกลนคร
8,707
สงขลา
19,912
สตูล
1,877
สมุทรปราการ
138,003
สมุทรสงคราม
3,497
สมุทรสาคร
32,760
สระบุรี
22,857
สระแก้ว
5,730
สิงห์บุรี
3,179
สุพรรณบุรี
10,181
สุราษฎร์ธานี
11,722
สุรินทร์
12,521
สุโขทัย
6,024
หนองคาย
4,670
หนองบัวลำภู
4,028
อำนาจเจริญ
3,004
อุดรธานี
16,271
อุตรดิตถ์
4,985
อุทัยธานี
2,712
อุบลราชธานี
16,758
อ่างทอง
4,530
เชียงราย
11,179
เชียงใหม่
30,092
เพชรบุรี
5,910
เพชรบูรณ์
9,351
เลย
6,065
แพร่
6,961
แม่ฮ่องสอน
885
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
อายุ
ภาค
background_footer