Search for the right candidates

from 1,750,000 resumes

over 140 career backgrounds

ค้นประวัติคนหางานคุณภาพหลากอาชีพ เช่น งานขาย งานการตลาด งาน IT ที่พร้อมจะร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
Candidates’ Resumes Preview
Choose preferred job category, then click “Search”.
Overview of Candidate Database
type icon
Preferred Jobs to apply

กฎหมาย

22,456

การตลาด

122,193

เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่

27,565

ขาย

170,262

เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม

45,801

คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์

106,637

งานการเงิน-ธนาคาร

47,079

งานขนส่ง-คลังสินค้า

125,409

งานนำเข้า-ส่งออก

49,122

งานบริการลูกค้า-Call Center

153,201

งานบัญชี

190,357

งานบันเทิง/นักแสดง/นางแบบ/นักร้อง/Stylist/Costume

4,037

จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป

537,595

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

40,299

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์

177,033

นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร/Copywriter/นักแปลภาษา

16,668

บุคคล/ฝึกอบรม

154,079

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

279,231

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO

53,811

แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ

2,657

แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

26,627

ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง

4,605

แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน

3,028

โยธา/สำรวจ/สถาปัตย์/มัณฑนากร/ประเมินราคา

45,179

ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว

25,918

เลขานุการ

31,657

วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )

25,526

วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา

79,055

วิศวกร

170,182

ศิลปะ/กราฟฟิค/ออกแบบ/ช่างภาพ

48,424

ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์

38,367

สื่อสารมวลชน/นักข่าว/งานวิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์

29,399

สุขภาพ/โภชนาการ/ความงาม/ฟิตเนส/สปา

19,064

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น

5,059

ออกแบบเว็บไซต์/Web

12,425

อัญมณีและเครื่องประดับ

2,483

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

49,299

อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ

41,990

งาน Part-time/พนักงานชั่วคราว

45,627

Freelance

15,519

อื่นๆ

13,091
type icon
Field of study

กฎหมาย

35,221

การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์

45,415

การตลาด/การขาย

129,911

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

223,354

การโรงแรม/ท่องเที่ยว

55,893

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

47,298

คลังสินค้า/Logistics

43,326

ความปลอดภัย/จป./อนามัย

17,364

คหกรรมศาสตร์/เสื้อผ้า/สิ่งทอ

10,136

ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม

77,642

ช่างก่อสร้าง/ ช่างสำรวจ

28,782

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

68,777

ช่างโลหะ

10,713

ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์

173,016

ช่างอื่นๆ

4,428

ติดต่อต่างประเทศ/Import-Export

11,044

เทคโนโลยีการผลิต

22,352

เทคโนโลยีการพิมพ์

2,874

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

8,064

นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน

59,456

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

329,464

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

82,758

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

30,051

ภูมิศาสตร์/GIS

5,646

รัฐศาสตร์

65,003

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

210,801

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี

64,201

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

18,318

วิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน

2,470

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ

14,060

วิศวกรรมเคมี

10,758

วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค

43,762

วิศวกรรมโยธา/สำรวจ

27,253

วิศวกรรมสาขาอื่นๆ

22,979

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล

5,410

วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม

7,386

วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน

75,942

ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design

35,532

เศรษฐศาสตร์

22,349

สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน

19,776

สถิติศาสตร์

8,006

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

107,151

อาหาร-โภชนาการ/ วิทยาศาสตร์การอาหาร

40,338

อื่นๆ

20,863
type icon
Domicile

ต่างประเทศ

1,955

กระบี่

3,522

กรุงเทพมหานคร

525,952

กาญจนบุรี

10,408

กาฬสินธุ์

9,434

กำแพงเพชร

6,587

ขอนแก่น

29,993

จันทบุรี

5,464

ฉะเชิงเทรา

29,319

ชลบุรี

149,224

ชัยนาท

3,458

ชัยภูมิ

9,687

ชุมพร

4,059

ตรัง

5,366

ตราด

1,999

ตาก

5,225

นครนายก

4,844

นครปฐม

32,371

นครพนม

4,960

นครราชสีมา

46,369

นครศรีธรรมราช

14,658

นครสวรรค์

11,887

นนทบุรี

93,892

นราธิวาส

2,766

น่าน

5,941

บึงกาฬ

2,297

บุรีรัมย์

13,093

ปทุมธานี

94,523

ประจวบคีรีขันธ์

6,035

ปราจีนบุรี

17,785

ปัตตานี

2,881

พระนครศรีอยุธยา

38,915

พะเยา

6,064

พังงา

1,632

พัทลุง

4,497

พิจิตร

4,742

พิษณุโลก

12,756

ภูเก็ต

8,000

มหาสารคาม

10,542

มุกดาหาร

3,118

ยะลา

2,604

ยโสธร

4,219

ระนอง

1,048

ระยอง

70,380

ราชบุรี

14,612

ร้อยเอ็ด

12,573

ลพบุรี

10,155

ลำปาง

16,044

ลำพูน

7,869

ศรีสะเกษ

10,209

สกลนคร

8,495

สงขลา

20,178

สตูล

1,879

สมุทรปราการ

141,376

สมุทรสงคราม

3,566

สมุทรสาคร

33,885

สระบุรี

23,104

สระแก้ว

5,644

สิงห์บุรี

3,115

สุพรรณบุรี

10,299

สุราษฎร์ธานี

12,269

สุรินทร์

12,408

สุโขทัย

5,924

หนองคาย

4,762

หนองบัวลำภู

3,973

อำนาจเจริญ

2,994

อุดรธานี

16,235

อุตรดิตถ์

4,938

อุทัยธานี

2,747

อุบลราชธานี

16,798

อ่างทอง

4,453

เชียงราย

11,527

เชียงใหม่

31,625

เพชรบุรี

5,955

เพชรบูรณ์

9,378

เลย

5,970

แพร่

6,839

แม่ฮ่องสอน

903
Education
Work Experience
Age
Region
background_footer