JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ไม่เกิน 20,000.- บาท
23 พ.ค. 62
2 . Customer Development Manager สาขาแม่สอด
• Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group at the store, mainly f...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาแม่สอด
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาแม่สอด
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาแม่สอด
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการโรงงาน
1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ 2.รับผิดชอบควบคุมกระบวกการผลิต และควบคุมคุ...

THAI TNC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . ล่ามเกาหลี
-ประสานงาน (แปลคำสนทนา ) ระหว่างผู้บริหารชาวเกาหลี กับแผนกอื่นๆ -แปลเอกสาร ไทย - เกาหลี / เกาหลี - ไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI TNC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . Field Engineer (Based on TAK)
Operations & Maintenance Network Equipment. Coordinate Outside Plan Optical fiber Transmission Subcontractor to Corrective Network Fault. Expand Network Equipment Capacity in responsibility area. ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . ช่างยนต์ (ตาก)
- ซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกและรถบัสของ Scania - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนและอะไหล่ต่าง ๆ - หาสาเหตุของปัญหาตัวรถและทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง - จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ - งานอ...

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + incentive
22 พ.ค. 62
10 . Sales Executive (ตาก)
- Build and develop customer relationships within the region, acting as a communication channel between the customer and company through regular customer to updates on the full range of Scania product...

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Salary + Other
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เทคนิดการเย็บชุดชั้นใน-กางเกงชั้นใน
1.เย็บประกอบชุดชั้นใน-กางเกงชั้นใน 2.และสอนงานให้พนักงาน 3.มีประสบการณ์ตำแหน่งในไลน์มาก่อน 4.มีความสามารถวางแผนควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าได้และทำออกมาอย่างมีคุณภาพ 5.สามารถแบ่งงานให้กับไลน์ในแต่ล...

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
12 . ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย
แปลงานเอกสาร แปลคำพูดอาจารย์ต่างชาติที่เข้ามาสอนงาน

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . Warehouse Manager
• Oversee the daily operations of the Warehouse • Plan and supervise the workflow in a warehouse. • Receive and handle materials into the warehouse. • Plan and organize incoming materials & accesso...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
14 . Safety Officer
-กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน -จัดทำแผนโครงการ กิจกรรม และงบประมาณด้านความปลอดภัย -ประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย -แนะนำ ฝึกสอน อบรม ...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
15 . IT Officer
1. Developing web application software using PHP Development 2. Design and basic administration of relational databases (especially SQL. Sewer MySQL 3. Designing Report by user issued 4. Understa...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
16 . Production Engineer
1 Provides SOPs, Work Instructions, Process Flow Charts in each department 2 Process set up in each department (for new factory or facility) 3 Assists in change style preparation execution in se...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
17 . Nurseรับสมัครด่วน !
- เป็นพยาบาลประจำห้องพยาบาล ของโรงงาน - ตรวจเช็ค จ่ายยา ทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น - ทำเรื่อง ส่ง โรงพยาบาลตามความเหมาะสม

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
18 . ธุรการการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ด้านการเงิน (รับ-จ่าย-ทั่วไป) 2. ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกงบประมาณ 3. ตรวจสอบ Bank Staement 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ