เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดตากรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
10 อัตรา
21 ม.ค. 62

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
21 ม.ค. 62

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
21 ม.ค. 62

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
21 ม.ค. 62

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
21 ม.ค. 62

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของวิทยาลัย
21 ม.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง (แม่สอด)
1. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด ตาก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาแม่สอด
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 ม.ค. 62
9 . ผู้จัดการโรงงาน (อ.แมสอด จ.ตาก)
-ควบคุมและดูแลโรงงานด้านการผลิตแป้งมันฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย -ดำเนินการตามนโยบายจากสำนักงานใหญ่ วางแผนการผลิต ป้องก้น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ผลผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่ดี -สนับสนุนให้การทำงานเป็น...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1อัตรา
21 ม.ค. 62
10 . Field Engineer (Based on TAK)
Operations & Maintenance Network Equipment. Coordinate Outside Plan Optical fiber Transmission Subcontractor to Corrective Network Fault. Expand Network Equipment Capacity in responsibility area. ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
21 ม.ค. 62
11 . ช่างเทคนิคปฐพี / วัสดุ โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
- ตรวจสอบงานปฐพี/วัสดุ 1 - ตรวจสอบงาน Laboratory (LAB) ของดิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ - รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบฃ - ปฎิบัติตา...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 ม.ค. 62
12 . ช่างเทคนิคควบคุมงานโยธา โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
- ควบคุมงานตรวจสอบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก - ควบคุมตรวจสอบงานถนน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโครงการฯ - รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ผู้จัดการโครงการทราบ - ปฎ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 ม.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคงานสำรวจ โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก
- ควบคุมงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด TOR - ควบคุมงาน และตรวจสอบการปฏิบัติในสนามให้เป็นไปตามแผน - ติดตามความคืบหน้า และปัญหาหาอุปสรรค พร้อมรายงาน...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
21 ม.ค. 62
14 . Export officer
• Help support and coordinate between sales team, packing team and concern parties for arrange shipment. • Responsible for document, scheduling shipments with couriers due to products import-export....

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
15 . Purchasing Officer
1.ดำเนินการ ออก PR และ PO ในส่วนของวัตถุดิบ 2.ติดต่อสรรหา Supplier ในประเทศ 3.ดำเนินการสั่งซื้อ 4.ตรวจรับสินค้า

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
16 . Production Engineer
1 Provides SOPs, Work Instructions, Process Flow Charts in each department 2 Process set up in each department (for new factory or facility) 3 Assists in change style preparation execution in se...

TOP FORM BRASSIERE ( MAESOT) CO., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
17 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น(Interpreter Japanese)
1.ล่ามให้กับผู้บริหารเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในภายนอก ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 2.แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ม.ค. 62
18 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบเว็บไซต์บริหารจัดการภายในของบริษัทในเครือ เป็นที่ปรึกษาด้าน IT

บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เทคนิดการเย็บชุดชั้นใน-กางเกงชั้นใน
1.เย็บประกอบชุดชั้นใน-กางเกงชั้นใน 2.และสอนงานให้พนักงาน 3.มีประสบการณ์ตำแหน่งในไลน์มาก่อน 4.มีความสามารถวางแผนควบคุมงานให้เสร็จตามเป้าได้และทำออกมาอย่างมีคุณภาพ 5.สามารถแบ่งงานให้กับไลน์ในแต่ล...

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
20 . ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย
แปลงานเอกสาร แปลคำพูดอาจารย์ต่างชาติที่เข้ามาสอนงาน

บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ