JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CAD CAM Engineer
เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง FINISHING & ASSEMBLE & PRESS FOR PRESS DIE สัญญาทำงานที่ญี่ปุ่นขั้นต่ำ 3 ปี สถานที่ปฎิบัติงาน จ.ฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม www.k-iwasaki.co.jp รายละเอียดงาน...

บริษัท อิวาซากิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ต่างประเทศ - Japan
เงินเดือน ตามเรทคนญี่ปุ่น
25 มิ.ย. 62
2 . Operations Supervisor (Freight Forwarder)Urgently Required !
- Handle the whole cycle for export job files from booking to invoicing. - Communicate with local team, as well overseas network, clients and service providers. - Manage all export documents for cus...

บริษัท อาร์.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรท จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . Graphic Design by Meko Clinic in Cambodia
• Producing marketing materials such as leaflet, catalogued, invitation letterhead, calendar , backdrop, x-stand, banner, etc. • Work closely the management develop advertising promotional mat...

Mekoclinic
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ์ืN/A
25 มิ.ย. 62
4 . ดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
- ให้การดูแล ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบาย - ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ - ให้การประคับประคอง เช่น การประคับประคองทางด้านร่างกาย และจิตใจ - ให้การสนับ...

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
ต่างประเทศ - Japan
20 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 40,382.55 บาท ไม่รวม OT ผู้สมัครสามารถเลือกนายจ้างได้
25 มิ.ย. 62
5 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
25 มิ.ย. 62
6 . จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานที่จีน)
1.ดำเนินการจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งติดตามสินค้าหรือวัตถุดิบให้ทันต่อความต้องการ 2.จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับเทรนในตลาด 3.จัดทำเอกสารด้านการสั่งซื้อ และการขนส่งจากต่างประเทศ 4.ปร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
ต่างประเทศ - Macao SAR
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 มิ.ย. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
8 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . Warehouse Supervisor ( ประจำเวียดนาม )รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า - ควบคุมการจัดการด้านโลจิสติกส์

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
10 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
11 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,สมุทรปราการ,ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 8 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupd...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
12 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) ประจำอินโดนีเซีย/ราชบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . Production Engineer (Japanese-Speaking) ทำงานที่ญี่ปุ่น 10 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
Business: Manufacturing of Personal care products (Based at HQ Japan) Production Engineer (Japanese-Speaking) ** เบสที่ญี่ปุ่น 3 ปี กลับมาเพื่อเป็น Leader -> Manager เงื่อนไข --> work co...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
ต่างประเทศ - Japan
10 อัตรา
เงินเดือน 60-65K
25 มิ.ย. 62

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำประเทศลาว)
กำกับดูแลงานบัญชีทั่วไป วิเคราะห์งบการเงิน และการโอนเงินต่างประเทศ 1.) งานด้านบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี และนโยบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
16 . ผู้ฝึกงานปฏิบัติด้านเทคนิค
- ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต1204/2560รับสมัครผู้ฝึกปฏิบัตงานด้านเทคนิคประเทคญี่ปุ่น - เลขที่ จต.2ข/99806,จต2ข/99807,จต2ข/99852,จต.2ข/99808,092-/99835 -พนักงานเกษตรปลูกผัก ชาย - พนักงานเกษตรกรรม เลี้...

บริษัท จัดหางานไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด
ต่างประเทศ - Japan
หลายอัตรา
เงินเดือน 144,672เยน(เมืองอิบารากิ) ,157ม520-170,000 เยน(เมืองชิบะ)/เดือน / ไม่รวมโอที
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการประจำพม่า (สื่อสารภาษาพม่าได้)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการบริการจัดส่งปูนซีเมนต์ให้ลูกค้า - บริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานขับรถบริการจัดส่งปูนซีเมนต์ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท V Groupcars
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำสาขาเวียดนาม)
- ควบคุมดูแลส่วนงานต่างๆ ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น งานด้านการบริหาร (สรรหา, ค่าจ้าง, สวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์)

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำ เวียดนาม/กัมพูชา/ไทย
รับผิดชอบงานบัญชีประจำโรงงาน สาขาต่างประเทศต่างๆ สามารถปิดงบได้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
25 มิ.ย. 62
20 . สัตวบาลต่างประเทศ ปฏิบัติงานต่างประเทศ (อาทิ จีน,เวียดนาม,พม่า,ฟิลิปปินส์)
1.เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านงานวิชาการ หรือแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตในฟาร์มให้กับเกษตรกร 2.งานจัดการฟาร์ม/การผลิตและขยายพันธ์ 3.การเตรียมความพร้อมของโรงเรือน และอุปกรณ์ 4.การให้อาหารและทำวัคซ...

เครือ เวท โปรดักส์
ต่างประเทศ - China
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 มิ.ย. 62
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ