JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ฝึกงานปฏิบัติด้านเทคนิค
- ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ ต1204/2560รับสมัครผู้ฝึกปฏิบัตงานด้านเทคนิคประเทคญี่ปุ่น - เลขที่ จต.2ข/99806,จต2ข/99807,จต2ข/99852,จต.2ข/99808,092-/99835 -พนักงานเกษตรปลูกผัก ชาย - พนักงานเกษตรกรรม เลี้...

บริษัท จัดหางานไทยกรุ๊ปกรีน จำกัด
ต่างประเทศ - Japan
หลายอัตรา
เงินเดือน 144,672เยน(เมืองอิบารากิ) ,157ม520-170,000 เยน(เมืองชิบะ)/เดือน / ไม่รวมโอที
26 มี.ค. 62
2 . Chinese Executive Secretary (China, Qingdao)
- ตรวจเช็คเอกสาร payment - เปรียบเทียบราคา/คุณภาพ - หา suppliers ใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานส่วนอื่นๆ - งานด้านเอกสารระบบคุณภาพ - งานแปลเอกสาร จีน-ไทย

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
เงินเดือน + มีสวัสดิการที่พักในโรงงานและอาหารฟรี
26 มี.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำเมืองชิงเต่า จีน)Urgently Required !
- ควบคุมดูแลระบบน้ำเสียและระบบคูลลิ่งห้องเย็น - ควบคุมดูแลการผลิต - จ่ายไอ - ระบบน้ำอ่อนให้ฝ่ายผลิต - ดูแลระบบน้ำ SOFT ของโรงงาน และเครื่องแอร์ COMPRESSOR - ระบบที่ใช้กับไอ, ระบบการถ่ายเทความร้อนแ...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
5 . Sales คนกัมพูชา (Based in Cambodia)
- ติดต่อดูแลงานขายลูกค้าต่างประเทศ(ตัวแทน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติม หรือหาลกค้าใหม่เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมกับตัวแทนในการนำเสนอสินค้าต่อให้กับร้านค้าย่อย ลู...

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
7 . Senior B2B Sales Engineer (Cambodia Phnom Penh)Urgently Required !
1.Establish and Maintain the After-Sales-Service Standard with Third Parties/Local Clients -Professionally represents Matrix Fitness by assisting our local third parties/clients in After Sales Servic...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Cambodia
1 Position
26 มี.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำเมียนมาร์)รับสมัครด่วน !
1. จัดวางระบบบัญชี ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ และปฏิบัติตามกฎหมายในการแสดงข้อมูลต่อทางราชการของประเทศเมียนมาร์ 2. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (ด้านบัญชี)และการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานตามระบบบัญชี ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยเลี้ยง
26 มี.ค. 62
9 . หน.แผนกบุคคล-ธุรการ (ประจำประเทศเมียนมาร์)
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง , เงินเดือน ฝึกอบรม ,สวัสดิการ ,แรงงานสัมพันธ์ และ สรรหาบุคลากร ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติง...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง
26 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าประจำเหมืองแร่
- ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ต่างๆภายในเหมือง

บริษัท ชาเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
11 . payroll ประจำสาขากัมพูชา
- ควบคุมและตรวจสอบการ บันทึกราคาค่าจ้าง ตรวจสอบการคำนวน รายได้ต่าง ๆ - ควบคุม ติดตามการจัดทำข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน รวมทั้งควบคุม ติดตามการจัดทำรายงานสถิติอัตรากำลังคนประจำวัน/ประจำสัปดาห์ / ปร...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มี.ค. 62

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
13 . Logistic Supervisor (ประจำเวียดนาม) รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ 1 อัตรา - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน KPI - ควบคุมกำกั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
14 . Warehouse Supervisor (Inventory) ประจำเวียดนามรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้า(รับ-จ่าย-คืน) - ตวรจนับสินค้า Hold - ควบคุมสต๊อค On Hand ทั้งหมด - ควบคุมระบบงานต่างๆ ในคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
15 . Production Supervisor (ประจำเวียดนาม,อินโดนีเซีย)
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ISO 9001, GMP, HACCP,BRC รวบรวมและวิเคราะห์...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
16 . QMR (ประจำอินโดนีเซีย,เวียดนาม,ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO-9001/GMP/HACCP/BRC-Issue 8 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupd...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
17 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) ประจำอินโดนีเซียรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
18 . Assistant Manager,Finance & Accounting (Leo Myanmar Logistics)
- Obtain and maintain a through understanding of the financial reporting and general ledger structure. - Ensure an accurate and timely monthly, quarterly and yearly end close. - Oversee the operatio...

LEO Global Logistics Public Company Limited
ต่างประเทศ - Myanmar
1 position
เงินเดือน Negotiable
26 มี.ค. 62
19 . Managing Director (Precast Concrete)
- ควบคุมดูแลการบริหารและระบบคุณภาพตามนโยบายของบริษัท - ประจำการที่ประเทศกัมพูชา เมืองพนมเปญ -บริหารงานใน Head office ที่ พนมเปญ เป็นหลัก -ออกพบและประสานงานกับลูกค้า

Vong Chai CO., LTD.
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
20 . ดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น
- ให้การดูแล ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับความสุขสบาย - ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ - ให้การประคับประคอง เช่น การประคับประคองทางด้านร่างกาย และจิตใจ - ให้การสนับ...

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
ต่างประเทศ - Japan
15 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 40,382.55 บาท ไม่รวม OT ผู้สมัครสามารถเลือกนายจ้างได้
26 มี.ค. 62
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ