JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,605 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฎิบัติการประจำสาขา โซนชลบุรี / ระยอง
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - บริการลูกค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
2 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาซอยนวมินทร์ 163
รับสมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ที่เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 11, 14, 18 และ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
3 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาถนนนวมินทร์ หน้าซอยนวมินทร์ 88
รับสัมครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ที่เทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 11, 14, 18 และ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
4 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขา I'm Park จ.กรุงเทพฯ
รับสมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ในวันที่ 5, 8, 11 และ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
5 . Walk-in Interview เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาเอสโซ่ บางนา กม.22 จ.สมุทรปราการ
รับสมัครและสัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที ในวันที่ 5, 12, 18, 20 และ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
6 . Group People Manager
• Support AM and SM on delivering business plans/ Customer plans from Head Office to achieve KPIs and Big 6 target • Support store to follow operation standards such as S&L audit, Operation Audit and...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 มี.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รักษามาตรฐานร้านและบริการ - ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
8 . พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน
- แคชเชียร์ - บริการลูกค้า - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
10 . พนักงานปฏิบัติการที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาพัฒนาการ
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - ตรวจรับสินค้า - บริการลูกค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
11 . พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซนสุขุมวิท
พนักงานปฏิบัติการประจำสาขา ในโซน - ฟอร์จูน - พระราม4 - พระราม3 - พระราม1 - สุขุมวิท 50 - จามจุรี

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
23 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (โซนตะวันออก)
• เปิดและปิดเครื่องจักรตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ตามแผนงานบำรุงรักษาให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของเ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 มี.ค. 62
13 . Set up & Renovation Manager
• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 มี.ค. 62
15 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
23 มี.ค. 62
16 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part-Time) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
***** วิธีการสมัคร 1.กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/6XAfwk 2.ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครงาน ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-613-1465 3. ส่ง Resume สมัครงานล่วงหน้า...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
17 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part-Time) สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
***ช่องทางการสมัครงาน 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in เขียนใบสมัคร ณ สาขา ที่ร้านยูนิโคล่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โทรสอบถามสาขาก่อน walk-in 02-567-6048 3. ส่ง ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
18 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part -Time) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตรับสมัครด่วน !
ช่องทางการสมัคร 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/hCP3g8 2. ส่ง Resume สมัครงานที่อีเมลล์ด้านล่าง โดยระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน 3.ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ Jobthai หน้าที่รับผ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
23 มี.ค. 62
19 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part -Time) สาขาบุญถาวร ปิ่นเกล้ารับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ • ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร • ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ • เติม และจัดเรียงสินค้า • อำนวยความสะดวกในห้องลองสินค้า • แค...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
20 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Part -Time) สาขาชัยพฤกษ์- ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
ช่องทางการสมัคร 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/hCP3g8 2. ส่ง Resume สมัครงานที่อีเมลล์ด้านล่าง โดยระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน 3.ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ Jobthai หน้าที่รับผ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
 พบ 1,605 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ