JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 190 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ/ Video Editor
1. ตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website 2. ทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ 3. รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจได้อย่างเป็นระเบียบ 4.ส่งใบสมัครและเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ hr@chillpainai.com

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
20 มิ.ย. 62

บริษัท ไชยรักษ์ ทราเวล จำกัด
20 มิ.ย. 62
3 . Senior Graphic Designer
-ออกแบบ Design Graphic สื่อส่งเสริมการขาย แบนเนอร์ โฆษณา ออกแบบเว็บไซด์ โลโก้ และสื่อที่ใช้ในการตลาดท่องเที่ยว **ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องส่ง portfolio ผลงาน (หรือลิ้งก์ไปยัง portfolio ผลงาน) มาในอีเม...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
4 . Sale Manager
-วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย -บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย -ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ -แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การท...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
5 . โอเปอเรชั่น แผนกยุโรป
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator เส้นทางยุโรปและตะวันออกกลาง จัดทำโปรแกรมทัวร์เส้นทางการขาย

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
6 . Graphic Desigh
รับผิดชอบงานออกแบบ Design สำหรับงานโฆษณาต่างๆ รวมถึงออกแบบแบนเนอร์ท่องเที่ยว , website ป้ายโฆษณา งานอีเวนท์/ออกบูธและงานอื่นๆ

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
7 . โอเปอเรชั่นแผนกญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานกับแลนด์ญี่ปุ่น จัดทำโปรแกรมเส้นทางการขาย ติดต่อจองห้องพัก รถทัวร์ ร้านอาหารที่ญี่ปุ่น

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 62
8 . Japanese Sale Executive
- สามารถทำการเซลล์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ออกพบลูกค้าและตอบคำถามพร้อมแก้ปัญหาที่ลูกค้ามีได้ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี - ทำงานที่ได้รับมอบหมาย - ประงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Birdee International Development Co.,Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 40,000
20 มิ.ย. 62
9 . พนักงานประจำร้าน
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและ Sale - ตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Product ให้กับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยของหน้าร้าน - ประสานงานกับทีม Sale และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ...

Birdee International Development Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000
20 มิ.ย. 62
10 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- ควบคุมยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ทำงานที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการเซลล์ - จำหน่ายบัตรสมาชิก

Birdee International Development Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 ยังไม่รวมค่า COM
20 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำและจ่ายเช็ค บันทึกรายการจ่ายเช็ค และรายการโอนเงินฝากธนาคารระหว่างธนาคาร 2. จ่ายชำระเจ้าหนี้และบันทึกการจ่ายชำระเงินเจ้าหนี้ประจำวัน 3. สรุปยอดการจ่ายเช็คและเช็ครอตัดบัญชี 4. ตรวจสอบและกระท...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนและจัดระบบการใช้งานเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Chiller 2. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบริการเชิงป้องกัน 3. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายแผนงานซ่อมบำรุง 4. บริหารงานของฝ่ายเครื่องทำความ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านการ PR และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ - ติดต่อสื่อมวลชน ในการทำข่าว และมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อแขนงต่างๆ - สามารถเขียนบทความ และเขียนข่าว PR ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
16 . Administration Officerรับสมัครด่วน !
• ช่วยงานขาย, ทำใบเสนอราคา • ช่วยงานบัญชี ทำใบวางบิล, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย, รวบรวมเอกสาร • โต้ตอบอีเมล์ • ตอบรับนัดหมายงานต่างๆ, นัดหมายลูกค้า, นัดหมาย supplier • รับโทรศัพท์ลูกค้...

T&A Idea Plus Co., Ltd.
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ถ้าวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท +++ เงิน INCENTIVE เพิ่มตามความสามารถ (ไม่จำกัด) ไม่ต้องรอปรับเงินเดือน
20 มิ.ย. 62

New World Travel Co., Ltd
20 มิ.ย. 62
18 . Administration Secretary ( Worked Located in ABAC Bangna Campus)
- Responsible for administration related to the operation of the pilot training organization - Procurement of office supplies, administrative materials or other resources As assigned - Prepare all n...

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 23,000-25,000
20 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล-ธุรการรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและบันทึกการมาทำงานขาด-ลา-มาสายของพนักงานเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทำรายงานประจำปี 2. ติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับการแจ้งเข้าแจ้งออกพนักงาน ฯลฯ 3. สั่งซื้อของใช้สำนักงานประจำเดือน ...

บริษัท สยามเอ็กซ์เปรสแทรเวลเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
20 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่จองตั๋วเครื่องบิน รับสมัครด่วน !
1.จองตั๋ว และออกตั๋วเครื่องบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับลูกค้า 2.แนะนำเส้นทางการบินให้กับลูกค้า 3.แนะนำและจองโรงแรมให้กับลูกค้า

บริษัท สยามเอ็กซ์เปรสแทรเวลเซอร์วิส จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มิ.ย. 62
 พบ 190 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ