JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Reservation Ticketing
ประสานงานกับลูกค้าคนไทย/ชาวต่างชาติ ในการจองระบบตั๋วเครื่องบิน

บริษัท มนัสนันท์ ทราเวล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . ฝ่ายขาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -นำเสนอขายสินค้าของบริษัท ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -เข้านัดเยี่ยมลูกค้า และจัดเรียงสินค้า ณ จุดขาย หรือการแต่งร้านด้วยสื่อส่งเสริมการตลาด -จัดเตรียมรายงานยอดขายและรายงานการเ...

บริษัท สุนทรสุนทรี จำกัด
เงินเดือน 15,000++
26 พ.ค. 62

บริษัท ไชยรักษ์ ทราเวล จำกัด
เงินเดือน 16,000 +
26 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ออกแบบ-จัดทำแบนเนอร์ เพื่อใช้งานด้านการตลาดของบริษัท ออกแบบ-จัดทำบัวชัวร์, แผนพับ, สิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อใช้งานในบริษัท

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000.- บาท
26 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 พ.ค. 62
7 . Store Manager (ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก)
1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของพนักงาน ภายในร้านสินค้าที่ระลึก 2. บริหารจัดการ การจัด Display ต่างๆ ภายในร้าน 3. กระตุ้นการขาย และคิดรายการส่งเสริมการขาย ของร้านสินค้าที่ระ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนและจัดระบบการใช้งานเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Chiller 2. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบริการเชิงป้องกัน 3. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายแผนงานซ่อมบำรุง 4. บริหารงานของฝ่ายเครื่องทำความ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายรักษาความสะอาด
- ควบคุม ดูแล พนักงานทำความสะอาด - ดูแลงานความสะอาด พื้นที่โดยรวมของบริษัท - ดูแลฝึกสอน ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมพนักงาน ด้านเทคนิควิธีการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือหรือเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ - ประสานงานกับหน่วย...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . พนักงานขาย ติดต่อกับบริษัททัวร์ หรือ ไกด์ทัวร์รับสมัครด่วน !
สโคปงาน - ติดต่อนำเสนอให้เช่าเฮลิคอปเตอร์ หรือจัดโปรแกรมบินเที่ยว เพื่อนำเสนอ ให้กับบริษัททัวร์ , ลูกค้าต่างชาติ ,โรงแรม และลูกค้าทั่วไป บริษัทฯ ให้บริการเช่าเฮลิคอปเตอร์เหมาลำ สำหรับบินท่องเที...

บริษัท โซแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมคอมมิชชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถ โดยเฉลี่ย 40,000 - 70,000 บาท
25 พ.ค. 62
12 . พนักงานขับรถตู้ (รถตู้เสริมวิ่งร่วม)รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งลูกค้าหรือตามงานที่ได้รับมอบหมาย (ผู้สมัครต้องมีรถตู้เป็นของตัวเอง)

CPS TRAVEL CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
13 . Marketing officerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด - ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สภาวะคู่แข่งขัน และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญช...

CPS TRAVEL CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
14 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานขายกับลูกค้าและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์

CPS TRAVEL CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
25 พ.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี/บุคคล/สรรหาบุคคลกร โทรมาก่อนได้ก่อน
-จดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม -ประสานงานกับฝ่ายต่ายๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดทำและยื่นภาษีต่างฯแต่ละเดือน -ประสานงานกับผู้บริหาร -งานที่ไดัรับมอบหมาย ** walking เข้ามาสัมภาษณ์ได้ 13.00-1...

บริษัท ไทยดู้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-45,000
25 พ.ค. 62
16 . Operation- Group
- Group's Itinerary planning. -coordinate and make a reservations for tours and attraction base on the Group Itinerary. -General supporting to the team upon requested..

TRAVSTORE TRAVEL MANAGEMENT CO.,LTD
เงินเดือน ตามตกลง และ ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่นำเข้าส่งออก
-ติดต่อ Shipping เพื่อทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สวนผึ้งบิ๊กบี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . ช่างไฟฟ้าอาคารสำนักงาน
-ซ่อมบำรุงไฟฟ้าโรงงานอาคาร

สวนผึ้งบิ๊กบี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
19 . ช่างซ่อมเครื่องยนต์
ซ่อมบำรุง รถตู้ รถบัส

สวนผึ้งบิ๊กบี
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานขับรถตู้
- ขับรถทัวร์ตามเส้นทางประจำ กรุงเทพ-พัทยา - ให้บริการนักท่องเที่ยว ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

สวนผึ้งบิ๊กบี
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (รวมเบี้ยเลี้ยง)
25 พ.ค. 62
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ