JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Social Media Admin แอดมินเพจ (Full-time/Part-time)
- บริการแนะนำสินค้ารับออเดอร์ทางและตอบคำถามลูกค้า FB Line Lazada Shopee JD - แนะนำบริการลูกค้าหน้าร้าน - แพคสินค้า จัดส่งสินค้า จัดเรียงสินค้า - เก็บรวบรวมออเดอร์แจ้งยอดในแต่ละวัน - ดูแลสื่อออนไลน...

บริษัท ทีพาร์ทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ก.ค. 62
2 . Social Media Admin แอดมินเพจ
- บริการแนะนำสินค้ารับออเดอร์ทางและตอบคำถามลูกค้า FB Line Lazada Shopee JD - แพคสินค้า จัดส่งสินค้า จัดเรียงสินค้า - เก็บรวบรวมออเดอร์แจ้งยอดในแต่ละวัน - ดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆของบริษัท - งานอื่นๆที...

บริษัท ทีพาร์ทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่/พนักงานตรวจสอบสินค้า (กระเป๋าเดินทาง)
- ตรวจสอบคุณภาพกระเป๋าเดินทาง - ตรวจนับสินค้า ดูแลสต๊อกสินค้า - แพคสินค้า จัดเรียงสินค้า - รายงานผลสรุปประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพาร์ทเนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
4 . Marketing Representative
1.ดูแลและวางแผนการตลาดให้กับ Partner ต่างๆ ของบริษัท 2.หาคู่ค้าใหม่ๆเพื่อเข้าร่วมในระบบ E-commerce 3.แนะนำให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ E-commerce 4.วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ในด้านก...

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
21 ก.ค. 62

บริษัท ไชยรักษ์ ทราเวล จำกัด
เงินเดือน 16,000 +
21 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ต่างประเทศ
1. เสนอขายทัวร์ให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ 2. งานที่ต่อเนื่อง/เกี่ยวข้องกับการขายทัวร์

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
21 ก.ค. 62
8 . เซลล์ขายทัวร์หน้าร้าน
ขายทัวร์หน้าร้าน ในประเทส และต่างประเทศ ต้องรับผิดชอบติดต่อลูกค้านอกเวลาได้ ต้องละเอียดรอบครอบเรื่องเอกสารและประสานงาน

บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
21 ก.ค. 62
9 . ทัวร์โอเปอเรชั่นทัวร์ญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานกับโรงแรม ร้านอาหารญี่ปุ่น พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ดีมาก

บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-50,000
21 ก.ค. 62
10 . ธุรการบัญชี
- จัดทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามการโอนเงินจากลูกค้า ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ และตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงิน - จัดทำใบสำคัญรับ/จ่าย ทำเช็คสั่งจ่าย ออกหนังสื...

DREAM COME TOUR
เงินเดือน 15,000-20,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
21 ก.ค. 62
11 . Reservation & Ticketing
- ขายทัวร์ภายในประเทศให้แก่ลูกค้า - จองตั๋วเครื่องบิน Domestic & International (Amadeus system ) - ขายโรงแรมที่พักทั้งในและต่างประเทศ - บริการรถเช่า - ให้บริการด้านอื่นๆ

บริษัท เยลโล่สตาร์ 88 จํากัด
เงินเดือน 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่ประสบการณ์และความสามารถ)
21 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
1. ควบคุมการขาย และการบริการ ของร้านขายของที่ระลึก ( Souvenir Shop) 2. บริหารจัดการ สินค้าคงคลัง ให้เหมาะสม และสอดคล้อง กับยอดขาย 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
15 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
20 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านการ PR และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ - ติดต่อสื่อมวลชน ในการทำข่าว และมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อแขนงต่างๆ - สามารถเขียนบทความ และเขียนข่าว PR ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
17 . Full Stack Developer หรือ Senior Full Stack Developer
ประเภทงาน: Full time/ฝึกงาน/สหกิจ/Part-time ***ตำแหน่งงานดังกล่าวจะมีการทดสอบวัดผลพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น*** Ressponsibilities : • วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนา Web Application ในส่ว...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท
20 ก.ค. 62
18 . นักศึกษาฝึกงานไอทีและสารสนเทศ
โครงการนักศึกษาฝึกงานทางด้านไอทีและสารสนเทศ เหมาะกับนักศึกษาที่ยังไม่จบ และ กำลังต้องการฝึกงานเพื่อปูพื้นฐานความรู้การทำงานจริงทางด้านไอที โทคโนโลยี และการตลาดเชิงดิจิตัล สู่การเป็นบุคลากรทางด้านไอท...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท
20 ก.ค. 62
19 . Sales & Marketing Director
• Formulate national sales and marketing policies and strategies based on market intelligence and research projections. • Implementing and monitoring the progress of marketing plans and advertising ...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
20 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน 25,000-70,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
20 ก.ค. 62
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ