JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,815 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้ากุ๊ก/กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
หัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการผลิต และผลิตอาหาร - วางแผนการผลิตและคิดเมนูอาหาร - ควบคุมต้นทุนอาหาร - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รองหัวหน้ากุ๊ก - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบริการ ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ - ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ตึก CW Tower ชั...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
3 . พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงานฝั่งธนฯ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว - ล้างจาน - เก็บกวาด จัดเรียงสิ่งของให้เป็นระเบียบ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ตึก CW Tower ชั้น 5 ***สมัครพร้อมส...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
4 . Marketing Manager
- ดูแลและควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตามสื่อต่าง ๆ - ดูแลและควบคุมการวางแผนการตลาดเพื่อสื่อสารตามสื่อต่าง ๆ - นำประสบการณ์ที่เคยมี...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . Digital Marketing
- ดูแลสื่อ on line ทั้งหมด ของ Slim Up Center (สถาบันกระชับสัดส่วน) และ The Skin Doctor (คลีนิคเวชกรรม) - ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเด...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . Digital Marketing (รายการ Shark Tank)
- ดูแลสื่อ on line ทั้งหมดรายการ Shark Tank - ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเดีย - วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล - ออกงานอีเว้นท์เ...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . Sale Account Manager
- ขายโฆษณารายการ Shark Tank Thailand - วางแผนการขาย

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . Supervisor / Manager / Area Manager (ชานมไทเกอร์ ชูก้าร์)
ตำแหน่ง Supervisor รายละเอียดของงาน - ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงาน ประกอบด้วยงานด้านดูแลลูกค้า พนักงาน ยอดขาย และบริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - มีความยืดหยุ่นและต้องสามาร...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . Budget &Management Report Officer (Part Time)
- ดูแลเอกสารทั่วไปของแผนก - เก็บข้อมูลของลูกค้าตามสาขา - จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และส่ง E - mail - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,750
26 มิ.ย. 62
10 . Reception Officer
1. ดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการนวดสปา 2. ประสานงาน และจัดเตรียมคิวให้กับพนักงานนวดและลูกค้า 3. ทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 4. ให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้บริการนวดสปา 5. งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . Business Development
1. ดูแลเรื่องการสำรวจพื้นที่ตั้งร้านสาขาใหม่ 2. ดูเรื่องการติดต่อประสานงานกับพื้นที่ การเช่า การประปา ไฟฟ้า 3. การเจรจาต่อรองในเรื่องราคาพื้นที่เช่า

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
12 . Purchasing Officer (จัดซื้อต่างประเทศ)
• ประสานงานในการทำสัญญาการว่าจ้างงาน รายละเอียดการทำงาน ค่าใช้จ่ายและข้อมูลต่างๆกับ Vendor • ประสานงานกับกฎหมายและหน่วยงานอื่น เพื่อตรวจสัญญาและเอกสารต่างๆให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ ในต่างประเทศรับสมัครด่วน !
-ทำแผนธุระกิจในแต่ละเทศที่จะเข้าไป -กำกับควบคุมและดูแลการดำเนินงานในประเทศต่างๆที่เข้าไปให้มีสิทธิผล และให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และกฏหมายของประเทศนั้นๆ และมีการประเมินผลอย่างสม่ำเส...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 62
14 . Oversea Sales Manager (Auto parts for Aftermarket) [T01251]
- Preparing and submitting sales contracts for orders - Visiting overseas clients and potential clients to evaluate needs or promote products and services - Maintaining client records

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 - 100,000THB (Depend on experience and skill)
26 มิ.ย. 62
15 . Production General Manager (Injection Parts)[T01249]
- Manage Production, Production engineering, Material , Stock, Shipping, Safety Section and all related production activity.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 to 100,000THB(depends on experiences)
26 มิ.ย. 62
16 . Mechanical Engineer (Factory Automation Machine Manufacture)[T01248]
- Design machine mechanic and system flow follow customer requirement for new machine, And machine improvement project.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate (Depend on Experience)
26 มิ.ย. 62
17 . Production Supervisor (Japanese factory at Rayong) [T01247]
- Controlled process of Production in factory - Communicate with internal Department and customer about production plan - Resolve operation problem and report - Solve issue of Production line

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000THB - 35,000THB (Not over)
26 มิ.ย. 62
18 . General Manager (Electronic Parts Sales) [T01246]
- Mainly sell Electronic parts - Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure strong presence - Objectives setting, coaching and performance monitor...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000THB to 100,000THB (depends on experience)
26 มิ.ย. 62
19 . IT Programmer and IT Support(MS Access / Wire Harness Manufacture) [T01244]
- Maintenance and modify of current production system with Vender. - Plan and implement to improvement of work efficiency by IT tool. - Support company IT system.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000THB to 40,000THB (Depend on experience)
26 มิ.ย. 62
20 . Sales Manager (Medical Products) [T01243]
- Sales supporting works of medical products for agents - Sales products to medical institutions through agencies (All products are medical instruments for dentists and ophthalmologists) - Marketing...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 to 60,000 THB (Depend on Skill and experience)
26 มิ.ย. 62
 พบ 1,815 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ