JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,850 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Pilates Instructor ครูสอนออกกำลังกายพิลาทิสรับสมัครด่วน !
สำคัญสิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครงานนี้ 1. รับสมัครเทรนเนอร์ Personal Trainer ครูสอนออกกำลังกายทั่วไป หรือบุคคลทั่วไปที่รักการออกกำลังกายและต้องการเปลี่ยนสายมาเป็นครูสอนพิลาทิส (ทุนเรียนฟรี หลักสูตรวิชาช...

Bumblebee Studio Co.,Ltd.
เงินเดือน 16-22,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ เมื่อผ่านการฝึกอบรมงาน) รายได้รวม 25,000-40,000+++ บาท
19 พ.ค. 62
2 . นักกายภาพบำบัดทางกีฬา Sport Physioรับสมัครด่วน !
สำคัญสิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครงานนี้ 1. ตำแหน่งนี้รับสมัครนักกายภาพบำบัดนักกีฬา ที่ต้องการเปลี่ยนสายมาเป็นครูสอนพิลาทิส (ทุนเรียนฟรี หลักสูตรวิชาชีพใบประกาศนียบัตรครูสอนพิลาทิส เริ่มเทรน 1 มิถุนายน 25...

Bumblebee Studio Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000-22,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ หลังผ่านการอบรม) รายได้รวม 25-40,000++ บาท
19 พ.ค. 62
3 . Sale and Customer Service Representativeรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Sale and Customer Service Representative ลักษณะงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1. Reception สำคัญมาก: ต้องยิ้มง่าย พูดภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการ ชอบทักทาย และสื่อสารกับผู้คนแบบเป็นทางการ...

Bumblebee Studio Co.,Ltd.
เงินเดือน รายได้หลังผ่านโปรฯ 25,000-40,000 +++
19 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารรับสมัครด่วน !
รับส่งเอกสารในพื้นที่กรุงเทพ (ถ้ามีประสบการณ์ในงานด้าน Messenger หรือส่งเอกสารให้สถาบันการเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

X-ONE(Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,500 +ค่าอาหาร +ค่าน้ำมันโทรศัพย์ +เบี้ยขยัน+OTและอื่นอื่น
19 พ.ค. 62
5 . พนักงานโหลดแป้งมันสำปะหลัง และพนักงานเทยูเรีย
คนงานโหลดแป้งมันสำปะหลัง ทำการลำเลียงแป้งมันสำปะหลังจากรถบรรทุก โดยใช้รอกไฟฟ้ายกถุงจัมโบ้ เพื่อโหลดเข้า Hopper โดยจะมีอุปกรณ์ช่วยยก และอุปกรณ์ Safety ให้ทั้งหมด งานนี้อาจมีฝุ่นแป้งขณะทำงาน (มี...

บริษัท โมเดิร์น ยูนิเวอร์แซล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000 บาท (เงินพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท)
19 พ.ค. 62
6 . ประชาสัมพันธ์
- โอนสายโทรศัพท์ ทั้งภายใน และ ภายนอก - ต้อนรับ และให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อ - รับ และคัดแยกเอกสาร และ ซองจดหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
9 . Web Master
+ คิดและออกแบบบทความประเภทต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย + สร้าง Content เพื่อใช้ในการนำเสนอบน Official Website , E - Mail , Online Platfrom รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Facebook , Line เป็นต้น) + ค้น...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 พ.ค. 62
10 . เลขานุการ
- ดูกำหนดนัดหมายการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯที่รับผิดชอบ - ประสานงานการจัดการประชุมโดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจองห้องประชุมและการรวบรวมข้อมูล present จากแผนกต่าง ๆ เพื่อนำเสนอภายในที่ประชุม - สร...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- รับผิดชอบงานด้านสอบบัญชี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 พ.ค. 62
12 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ใสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบระบบประปา และสุขภัณฑ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบระบบเตือนภัยต่างๆ ให้ทำงานได้อย่า...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท+ประสบการณ์
19 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกบริการเงินเดือน /ผู้จัดการฝ่ายบริการเงินเดือน (Payroll)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า - บริหารจัดการทีมให้ทำงานมีประสิทธิภาพ - วานแผนการทำงานและติดตามการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท
19 พ.ค. 62
14 . Marketing (ดูแลด้านBusiness Development)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านBusiness Development ของบริษัท อาทิ (Intranet, Leave Online, eRecruite, Knowledge Base Management (KM), ePayment, eSurvey, Holiday Calendar หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ...

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป

อาร์.ที.เคการบัญชี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน // ฝ่ายบุคคล
- คีย์ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานขับรถ - คำนวนเงินค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ - ประสานงานกับพนักงานขับรถเพื่อขอใบตารางงาน - ทำเงินเดือนพนักงาน - จัดทำข้อมูลการขาด ลา มาสาย ทุกวัน - ทำประวัติพนักงาน ...

SEVENSTARS CORPORATION COMPANY LIMITED
เงินเดือน 15,000-25,000
19 พ.ค. 62
18 . Secretary / เลขานุการ ผจก.ฝ่ายขายและบริการ
- Daily sales report and documentation - Executive daily work support - Executive schedule management - Executive appointment management

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ +ประสบการณ์+ความสามารถ
19 พ.ค. 62
19 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 พ.ค. 62
20 . พนักงานจัดส่ง (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)
- ขับรถส่งของในเขตพื้นที่ อมตะซิตี้ระยอง, เหมราช, บ่อวิน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
 พบ 1,850 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ