JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาการขาย (ศรีนครินทร์)
- บริการให้คำปรึกษาในการซื้อรถยนต์ของลูกค้า - ปิดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

กลุ่มบริษัท V Groupcars
จำนวนมาก
เงินเดือน มีรายได้ประจำตามโครงสร้าง+ค่าคอมมิชชั่น และอื่นๆ ตามนโยบาย
23 พ.ค. 62
2 . QC (ประจำพัฒนาการ 33 - 35 ) ตรงข้ามเยื้องตึกทรู
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า - ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงคุณภาพสินค้า

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน (ประจำรัชดาภิเษก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือนของพนักงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน 15,000-16,000
23 พ.ค. 62
4 . Web Developer (ประจำพระราม 9)รับสมัครด่วน !
- พัฒนา เว็บไซค์ ตามความต้องการของลูกค้า - ศึกษาคิดค้น วิธีการต่างๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับระบบงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท V Groupcars
23 พ.ค. 62
5 . IT Support (พระราม 9)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ CCTV เดินสาย LAN - วางแผนการติดตั้ง - ทำระบบ Finger Scan ระบบไฟฟ้า - มีความรู้ด้าน PC Support - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานธุรการและประสานงานขาย
-เปิดบิลขาย -ประสานงานกับลูกค้า -ประสานงานกับคู่ค้า -เก็บและจัดเตรียมเอกสารประจำเดือนให้ฝ่ายบัญชี -อื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000
23 พ.ค. 62
7 . แม่บ้าน / พี่เลี้ยงเด็ก
งานแม่บ้าน 1.ดูแลทำความสะอาดบ้าน และสำนักงาน 2.ซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน และจัดระเบียบเครื่องใช้ภายในบ้าน และสำนักงาน 3.เตรียมและจัดทำอาหารเช้า กลางวัน และเย็น สำหรับผู้บริหาร 4.ล้างภาชนะบรรจุอาหารเ...

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้ 10,000-15,000
23 พ.ค. 62
8 . พนักงานออกแบบเว็บไซต์ (Web Master และ Web Design)
จัดทำเว็บไซต์ขององค์กร โดยใช้ระบบ Wordpress, HTML, Joomla และ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการออกแบบเว็บไซต์ให้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นการทำ SEO ให้กับเว็บไซต์ โดยมีผู้ชำนาญการคอยสอนและแนะ...

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-25,000
23 พ.ค. 62
9 . ตำแหน่งพนักงานรับออเดอร์-Call center
1.รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 2.อธิบายคุณสมบัติแบตเตอรี่ให้ลูกค้ารับทราบ 3.คีย์ออเดอร์ขายในระบบ 4.ประสานงานในและนอกองค์กรและจัดเก็บเอกสาร 5.สรุปยอดขายประจำวัน 6.อื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-25,000
23 พ.ค. 62
10 . พนักงานเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ (ใช้รถบริษัท)รับสมัครด่วน !
บริษัทโชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์นอกสถานที่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล. ขณะนี้ทางบริษัทฯต้องการขยายงานในด้านการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้...

บริษัท โชคบัญชา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000-30,000
23 พ.ค. 62
11 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพและข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. จัดการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา และป้องกันการ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
12 . Sales Executive (ประจำสำนักงานขาย ประเวศ) รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้า(แบตเตอรี่ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า) 2. เข้าพบเยี่ยม แนะนำและให้คำปรึกษากับลูกค้า 3. ทำรายงานเยี่ยมลูกค้าและรายงานการขาย 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์ และสวัสดิการอื่นๆ
23 พ.ค. 62
13 . Process Engineer(ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตให้มีของเสียน้อยที่สุด -จัดลำดับ priority ของเครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง -ทำโครงการต่างๆ เช่น ลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต ลดจ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
14 . ช่างเทคนิค / วิศวกร CNC
1.เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่อง CNC ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตรงตามแบบที่กำหนด 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคผลิต ให้ผลิตชิ้นงานได้ถูกต้อง 3.วางแผนและควบคุมการทำงานให้ทันต่อกระบวนการผลิต 4.งานอื่นๆตามที่ไ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(วิชาชีพ)
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสน...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
16 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ( กทม. )
1.ปิดงบการเงินภายในรวมประจำเดือนและตรวจสอบเอกสารประกอบงบการเงิน 2.ตรวจสอบเอกสารในการตั้งลูกหนี้ 3.ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการจ่ายเงินสด 4.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเช็ค 5.ปิดบัญชีทรัพย์สินเพื่อคำนวนค่าเส...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ทำงาน
23 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำหน้าที่รับ-ตรวจสอบ รายงานการผลิตสินค้าสำเร็จรูป เพื่อบันทึกบัญชี รับเข้าสินค้าสำเร็จรูป 2.ทำหน้าที่บันทึกรับสินค้าตรวจสอบและตัดแต่งประจำวัน 3.ทำหน้าที่ตัด-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปและบันทึกบัญชี 4.ท...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
18 . Warehouse Manager
1.บริหารจัดการอัตรากำลังคนให้สามารถปฏิบัติงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแล วิธีการรับสินค้า การจัดเก็บ และการเบิกจ่าย สินค้าและวัสดุ ให้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้ 3.ควบคุมดูแลการตรวจนับส...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
19 . ช่างเทคนิค( เครื่องกล ไฟฟ้า Utility)
1.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานเครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานระบบไฟฟ้าในไลน์ผลิต 3.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานปัั้มลม,ระบบน้ำ,ระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน 4.ดูแลบำรุงรักษาจั...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขงานคุณภาพ 2. วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 4. ให้คำแนะนำ อบรมและพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
 พบ 2,911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ