JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,901 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
2 . Purchasing Staff
จัดซื้อสินค้าและบริการตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
26 เม.ย. 62

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
4 . Purchasing&BOI Asst.Manager
ผู้ช่วยบริหารจัดการงานจัดซื้อและสโตร์วัตถุดิบ

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
26 เม.ย. 62
5 . พนักงานขับรถบรรทุก
จัดส่งสินค้า

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 62
6 . QA/QC MANAGERรับสมัครด่วน !
Management Quality assurance, quality control, new model

R.R.D AUTOMOTIVE (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 เม.ย. 62
7 . ช่างเทคนิค Tooling
1. Set up งาน M/C ตามแบบ 2. เขียนโปรแกรมหน้าเครื่องได้เบื้องต้น เช่น เจารู

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
8 . Production Engineer
1. ควบคุมเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เช่น คน วัตถุดิบ เครื่องจักร วิธีการทำงาน 2. จัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงานในสายการผลิต เช่น ขั้นตอนการปฎิบัติงาน(WI) 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตที่รับผิดชอ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
9 . Marketing Engineer
- จัดทำใบเสนอราคาต่อลูกค้า เมื่อได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากทางลูกค้าและเรียกทีม Feasibility - ติดต่อประสานงานแและการติดต่อส่งสารทาง Website ของลูกค้าได้ - ติดตามการจัดทำชิ้นงานตัวอย่าง ให้เป็นไปตามที่ก...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1. คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2. คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดประชุมค...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 เม.ย. 62
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( Maintenance Engineer )
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก - งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ IATF:16949 - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
12 . วิศวกรวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบ
1. ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. วางแผน และจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ดำเนินการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ 4. ดำเนินการทดลองในสายการผลิต 5. รวบรว...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
13 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1. พนักงานขับรถธุรการ 2.ประจำ บ.เฟลตัลฯ นิคมบางปู

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
14 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
15 . ช่างเทคนิค( ไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ( ประจำเดือน ประจำปี ประจำวัน ) 3. ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเมื่อได้รับใบแจ้งซ่อม 4. ซ่อมแซม แก้ไขเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์/ ตามตกลง
26 เม.ย. 62
16 . Maintenance Technician
1. Maintenance and inspection of machinery and other facilities of the factory 2. able to control the spare parts and equipment of the machine Maintenance equipment 3. Support the production departm...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Based on experience and ability
26 เม.ย. 62
17 . Purchasing Staff
1.To handling daily operation properly and on plan 2.To filing procurement document without failure 3.Assist superior prior purchasing activities with a good result 4.Understandable communication b...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ืN/A
26 เม.ย. 62

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
19 . Production Control & Warehouse Asst. Manager
1) Determine the goals and work policies of the department in accordance with the company policy. 2) Plan the use of storage space for finished products And manage the inventory to be systematically ...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Based on experience and ability
26 เม.ย. 62
20 . CNC Setupperรับสมัครด่วน !
1) set up เครื่อง CNC ให้ผลิตตามแผนงาน. 2) ควบคุมเครื่องกัด CNC ทำการกัด Mold Froging และทำ die trim และทำ Tooling Supprot งานผลิต 3) ให้คำแนะนำ และประสานงานด้านเทคนิคเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรมได้...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
 พบ 2,901 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ