JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. To be responsible for implementation of IT project in trucks and buses business with 5 - 10 team members such as Dealer Management System (DMS), Robotic Process Automation (RPA) and Telematics 2. ...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายฝ่ายอะไหล่
1. Follow up & summary parts sales monthly & yearly 2. Arrange parts activity for dealer 3. Dealer Evaluation 4. Provide training course of parts knowledge for dealer staff 5. Collect dat...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . โปรแกรมเมอร์
1.Developing system using .NET and work all phase of SDLC 2.To update and improve existing system application 3.To study and support the existing system

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1. Implement Total Support policy such as TS Concierge Project and etc. 2. Coordinate with dealers, suppliers, customers and related department for total activities. 3. Support and arrange speci...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการขาย
1. Spare Parts sales analysis 2. Monthly Spare parts business report to management 3. Prepare master schedule of each Spare parts department policy and follow up with all concerns 4. Launchi...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
6 . ช่างCNC กลึง มิลลิ่งรับสมัครด่วน !
สามารถใช้เครื่องCNC เครื่องกลึง เครื่องมิลลิ่ง ทั้งแบบauto และ manual

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
7 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (PM) เขียนแบบ ออกแบบ ซ่อมเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการผลิต สามารถใช้โปรแกรมPLC ได้

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
8 . Site Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุม Supplier ในการประกอบและติดตั้งไลน์ผลิตหรือเครื่องจักร ทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยหน้าไซด์งาน - ควบคุมคุณภาพงานประกอบและติดตั้งใน...

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
9 . ช่างเชื่อมรับสมัครด่วน !
เชื่อมประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตามแก้ไขปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต (ชุบ) New model ,Process control

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
21 ส.ค. 62
11 . ENGINEER (Consider because thre are only photos)
Forming rubber compound Mixing raw materials and vaious work onforming If there is a special experience in the rubber plant

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน According to the agreement
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แ...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
13 . 5S Officerรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงาน 5ส ทั้งระบบในโรงงาน จัดทำมาตรฐาน 5ส จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส และเป็นหัวหน้าทีมในการตรวจภายใน สนับสนุน ปลูกฝังและผลักดันให้พนักงานมีความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการรักษาระบบ 5ส

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
14 . พนักงานสโตร์วัตถุดิบ/อะไหล่(สื่อสารภาษาจีน) รับสมัครด่วน !
งานคลังวัตถุดิบและอะไหล่ -ดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายวัตถุดิบหรืออะไหล่ -ตัดสต๊อกสินค้าในระบบและสต๊อกการ์ด -ตรวจนับสินค้าตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
15 . HR Payrollรับสมัครด่วน !
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
17 . Mechanical Technicianรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือนและ ประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อได้รับการแจ้งซ่อมจากแผนกผลิต 3. บันทึกผลการซ่อมการซ่อมบำรุงเ...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
45 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
18 . Electrical Technicianรับสมัครด่วน !
1.ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น 2.เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3.ตรวจเ...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
19 . IT Engineerรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหา Hardware, Software Network 2 ตรวจเช็คบำรุงรักษาอุปกรณ์ Hardware, Software Network ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 3.ให้คำปรึกษาแก่ User ในข้อมูลทางด้านเทคนิคได้ดี 4.ซัพพอร์ตการทำงานของพนั...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาท
21 ส.ค. 62
20 . หัวหน้ากะ (ขึ้นรูป ผสมยาง อบยาง เตรียมวัตถุดิบ) รับสมัครด่วน !
- คุมคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ปฏิบัติงานตามแผนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ปรัปปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย - บริหารงานภายในแผนก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังค...

General Rubber(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
 พบ 2,564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ