JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,576 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

PERFORMANCE TEAM
5 อัตรา
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ /เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและวิดีโอ
1.สามารถถ่ายรูป และตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 2.ออกแบบ AD BANNER เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 3.ออกแบบ ดูแล Content และเขียนข่าวที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เพื่อสร้างการรับรู้ 4.ดูแลช่องทางสื่อ...

บริษัท ป.รุ่งเรือง ออโต้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
21 ส.ค. 62
3 . พนักงานขายรถยนต์ SALES
- จัดทำเงินเดือน เช็คเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน - จัดทำเอกสารสรรพากรทั้งหมด (ภาษีซื้อ-ขาย,ยื่นแบบ ภพ.30,ภงด.3 และภงด.53) - จัดทำเอกสารวางบิล - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่...

บริษัท ป.รุ่งเรือง ออโต้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
21 ส.ค. 62
4 . Graphic designer & Social Media Operationรับสมัครด่วน !
• ออกแบบ Art Work สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้ง Online และ Offline • งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกราฟฟิก • อัพเดทดูแล Website ขององค์กร และ Social Media ( Facebook, Line@, Youtube ) • ตอบแชทลูกค้า...

บริษัท อ๊อกเล็ตธ์ ออโต้ จำกัด
เงินเดือน 13,000-17,000
21 ส.ค. 62
5 . Sales Executive (สำนักงานใหญ่ กิ่งแก้ว 25/1)
- Coordinate with current customers to maximize sales and profit. - Coordinate with related functions to fulfill customers’ requirements. - Follow-up trade leads for sustainable business growth. -...

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
6 . Engineer New Modelรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงาน New Model,จัดทำ Flow Chart & Lay-out 2.จัดทำต้นทุน 3.ใช้โปรแกรมAuto cad,3D ได้

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
7 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
-ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น -ดูแลรักษา/ซ่อมแซมบำรุงรักษางานช่างทั่วไป

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดซิ่งค์รับสมัครด่วน !
-ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิ่งค์

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการการผลิต 2. มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องจักร,งานชุปแข็งและงานด้านโลหะเบื้องต้น

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอนุมัติ 3.ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็คจ่าย 4.ตรวจสอบทะเบียนเช็ครับ 5.ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน 6.ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน 7.ตรวจสอบเอกสารก...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานด้านบุคคลกับหน่วยงานต่าง ๆ 2.ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลด้าน Payroll 3.บันทึกข้อมูลสถิติการลาประจำปีลงในทะเบียนประวัติ 4.ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน 5.ดำเนินการประสานงานเรื่องประกันสั...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด ตามใบแจ้งซ่อมและบันทึกการปฏิบัติงาน 2.ดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่รับผิดชอบของแผนก 3.ดูแลระบบระบบไฟฟ้า 4.รายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
14 . Import - Export Supervisorรับสมัครด่วน !
Import - เปิด Purchase Order สั่งซื้อสินค้าไปยัง Supplier ต่างประเทศ - ติดตาม SHIPMENT จาก Supplier รวมถึง Draft Form ต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับทาง shipping เพื่อทำภาษีนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
-จัดเตรียมเอกสารวางบิล การรับชาระเงิน การติดตามหนี้ รับชำระหนี้ -จัดทำรายงานการรับเงิน การวางบิล ลูกหนี้คงค้างตลอดจนรายงานภาษีขาย -คิดค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวัน...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
16 . พนักงานขับรถยนต์รับสมัครด่วน !
1) นำรถยนต์ไปส่งมอบให้ลูกค้า หรือรับรถยนต์กลับคืนตามจุดนัดพบ 2) อธิบายเงื่อนไขการเช่ารถยนต์และรับชำระเงิน จากลูกค้า 3) จัดเตรียมความพร้อมของรถยนต์อยู่เสมอ และดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ขอ...

ECOCAR rent-a-car
เงินเดือน 11,000 - 15,000
21 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ขายรถเช่า สาขาดอนเมือง,สาขาสุวรรณภูมิ
1) รับโทรศัพท์ ตอบ Line@, ตอบ inbox Facebook, E-mail และช่องทางอื่นๆ เพื่อตอบ-เสนอขายรถเช่า 2) ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการเช่ารถ 3) ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย...

ECOCAR rent-a-car
เงินเดือน 11,000 - 17,000
21 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สินค้าแบรนด์ Deus)
1. ตรวจรับ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้า 2. จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องเหมาะสม 3. เบิก-จ่ายสินค้าตามใบสั่งขาย 4. ดูแลควบคุมสต๊อกคงเหลือให้ถูกต้อง แม่นยำ 5. รายงานปัญหาที่พบในการทำงานให้หัวหน้างานร...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ส.ค. 62
19 . Senior Web Design and Development (จนท.ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์อาวุโส)-ด่วนมาก
**จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ และสื่ออนไลน์ต่างๆ / ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง** 1. จัดทำ แลพัฒนาเว็บไซต์ และสื่ออนไลน์ต่างๆ สำหรับผู้แทนจำหน่าย (Dealer Online) อันได้แก่ www.vespiario.com / warranty, claim an...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000-28,000 บาท
21 ส.ค. 62
20 . Senior Officer / Asst. Manager - Public Relation (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release), รูปภาพประชาสัมพันธ์ (Photo Release), เรื่องราวภาพถ่าย (Photo Story), สกู๊ปข่าวต่างๆ (PR Scoop) 2. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
21 ส.ค. 62
 พบ 2,576 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ