JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า
- ให้คำปรึกษา และแนะนำกับลูกค้าบนช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, Facebook, Line เป็นต้น - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสุภาพ - แนะนำสินค้า พร้อมโน้...

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกพ่นสี
1.ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด 3.จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน 4.ควบคุมดุแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 5.คว...

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- รับ Order จากฝ่ายขายเปิดบิลส่งของ - ดูแลเรื่องการรับสินค้าเข้า และสินค้าออกจากคลังสินค้า - ดูเรื่องการจัดการระบบคลังสินค้า, รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ตรวจสอบสิน...

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้ - รับ Order จากลูกค้า / เปิดใบงานสั่งผลิตสินค้า - จัดทำ proforma invoice, quotation, Invoice-packing list ให้ลุกค้า - ติดต่อประสานงานกับ Forwarder / shipping ส...

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่ตามความสามารถ
17 ก.ย. 62
5 . TRAINING STAFF
1.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมทั้งแผนการติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ 2.ติดต่อวิทยากร/สถาบันฝึกอบรมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม 3.แจ้งข้อมูลและรา...

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
6 . Design Engineer
1. Design Engineer - Automotive lamp Design by use CAD CATIA program. - Research and development product under control by cost and quality - Alway to study new technology apply to our produ...

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน xx,xxx
17 ก.ย. 62

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาวุโส (Sales Senior Officer)
ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในบริษัทและลูกค้า, จัดทำรายงาน ประมาณการ และสรุปยอดขาย

THAI NOK CO., LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
9 . Engineer Technical Service (Bangna Office)
Claim tire handling •Market survey to support new development and improvement •Be trainer to support sales about technical matter •Able to work aboard and up country alone •Able to communacati...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
10 . Automotive Engineer (New Model)
- Coordinate among internal.Sumitomo group and OE customer in Development phase for new medel development - Control & Record for Engineering Change matter with OE customer (Issue change request sheet...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
11 . Staff OEM SalesUrgently Required !
- To manage product planning on current production range on line with Market plan and strategies. - To liaise with Co.valued customer by obtaining customer planning and Update requirement in order to...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
12 . ช่างเทคนิคดูเเลกระบวนการผลิต
Process Control - ควบคุมกระบวนการผลิตในส่วนงานขึ้นรูปยาง - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร, ลดของเสีย, เพิ่มคุณภาพงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62

Sumitomo Rubber (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
14 . หัวหน้างานการเงินอาวุโส
งานการเงินลูกหนี้ ดูแลติดตามเอกสารรับเช็ค/วางบิล เอกสารลูกหนี้

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-รับผิดชอบในการขับรถผู้บริหาร -ช่วยเหลือ ดูแลผู้บริหาร -ดูแลบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
16 . หัวหน้างานบุคคล(งานรักษาความปลอดภัย)
ด้านการควบคุมงานรักษาความปลอดภัย ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ด้านกฎหมายประกันสังคม ด้านกฎหมายแรงงาน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ย. 62
17 . พนักงานเคาน์เตอร์อะไหล่
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าติดต่อสั่งอะไหล่ ชิ้นส่วนอะไหล่ จัดจ่ายอะไหล่ในศูนย์บริการ

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
17 ก.ย. 62
18 . ผู้บริหารงานบริการตัวถังและสี(SA รับรถ)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการต้อนรับลูกค้าแจ้งซ่อมตัวถังและสี, ส่งมอบ, ติดตามงานซ่อม ประสานงานกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถอธิบาย รายละเอียด งานซ่อมและมีความรู้ เบื่องต้นในอาการที่มีปัญหา

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
17 ก.ย. 62
19 . โปรแกรมเมอร์
ออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery,Boostap หรืออื่นๆ มีประสบการณ์ในด้านฐานข้อมูล MySQL

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
1.ธุรการจัดซื้ออุปกรณ์-วัสดุก่อสร้าง 2.ธุรการเบิก-จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา 3.ติดต่อประสานงานกับทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร 4.มีความคล่องตัวและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
 พบ 2,458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ