JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (งานก่อสร้าง)
- สรรหาและเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมา Supplier - วางแผนงานการใช้วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้างทั้งระบบ - สั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง - จัดทำเอกสารงานจัดจ้างผู้รับเหมา - ทำรายงานการจัด...

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการโรงงาน/Plant manager
รายละเอียดของงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงาน ไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้ ...

Dr. Faucet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
3 . ฝ่ายวางแผนผลิต
- วางแผนการผลิตและวางแผนสั่งซื้อชิ้นส่วนสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดส่งสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนอกองค์กรและในองค์กรเพื่อควบคุมแผนงานที่ตั้งเอาไว้ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Dr. Faucet Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน >18,000 หรือ ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง - Project Engineer !รับสมัครด่วน!
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง วางแผนการสั่งวัสดุเข้าหน้างาน ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน (consult) สำรวจ (survey) พื้นที่ก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . ผู้รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง
รับเหมางานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง งานอาคารโรงพยาบาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
6 . ผู้รับเหมางานก่อสร้างอาคาร
รับเหมาค่าแรงงานโครงสร้างและสถาปัตย์อาคารของหน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน เหมาต่องาน
26 พ.ค. 62
7 . โฟร์แมน งานก่อสร้างอาคาร !!รับสมัครด่วน!!
ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงาน เช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ งานก่อสร้างอาคาร - Project Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง - ควบคุม-ตรวจสอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบและประมาณราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่งงวดง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำบุรีรัมย์ 1 อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต/ธุรการจัดเตรียม ประจำที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเอกสารแะลรายงานการผลิต - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกระบวนการผลิตลงระบบ ERP - ลงหน้างานเพื่อติดตามงานในฝ่ายผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
26 พ.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงปั้นจั่นรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงปั้นจั่นให้พร้อมใช้งาน และงานที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
26 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน -วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส -วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ -ควบคุมและ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จนท.คลังสินค้า (ประจำบุรีรัมย์และแปลงยาว)รับสมัครด่วน !
วางแผนการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการรับเข้า การเบิก-จ่าย สินค้าสำเร็จรูป ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้าภายในพื้นที่จัดเก็บ ควบคุมและวางแนการตรวจนับสินค้าในคลังให้ตรงกับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการ/หน.แผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายซื้อ (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ วัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันตามแผน - รับผิดชอบในการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดซื้อให้มีต้นทุนต่ำ และได้คุณภาพ - รับผิดชอบในการต่อรองราคาสินค้า ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำบุรีรัมย์และฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
17 . System Analysis/Programmer 1 อัตรา / IT Support 2 อัตรา (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง System Analysis/Programmer - วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบ ERP - กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน ตำแหน่ง IT Support - ดูแลซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ IT ของบริษัทฯ ใช้สามารถใ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
18 . Sale Engineer (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการเข้...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย Dohome Express ( ประจำบางพลี )
เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ 1.ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 16,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 3.พนักงานประจำร้าน ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการร้าน/พนักงานขาย Dohome Express ( ประจำจรัญสนิทวงศ์ )
เปิดรับตำแหน่งงานดังนี้ 1.ผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 2.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ตำแหน่งงาน เงินเดือน 16,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น 3.พนักงานประจำร้าน ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
26 พ.ค. 62
 พบ 2,223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ