JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Engineer (QS),MEP Engineer (QS)
1.Preparing cost plan, cost estimates to establish project budget 2.Preparing bill of quantity, value engineering 3.Certificate of payment and variation work estimate and audits, meeting and cost re...

Comcon Services (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน Negotiate
25 มิ.ย. 62
2 . Draftman
- เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ. ฝ่ายขายหน้าร้านรับสมัครด่วน !
งานด้านจัดซื้อทั่วไป งานด้านบัญชีรับจ่าย พนักงานขายหน้าร้าน

บริษัท ฮิโรชิ ซีเมนต์และคอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . จัดซื้อ
จัดหาวัสดุ,อุปกรณ์ในการใช้งานก่อสร้าง เปรียบเทียบราคาวัสดุ เข้าใจการทำงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรู้พื้นฐานในทางบัญชี เพื่อประสานงานในการวางบิล

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 13,000
24 มิ.ย. 62
5 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
24 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมก่อสร้างต่างๆ ให้เสร็จตามกำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบเรื่องสเปคงานต่าง ๆ จากผู้ออกแบบ 3.ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ 4.ควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้ทำงานถูกต้องตามแบบ 5.รายงานความคื...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
24 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรไฟฟ้า (มีประสบการณ์ ออกแบบและคุมงาน)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
24 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า จบใหม่ (ออกแบบและคุมงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขั้นต่ำตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
24 มิ.ย. 62
10 . พนักงานขาย / Salesรับสมัครด่วน !
***นำเสนอสินค้าตามโครงการก่อสร้าง ในเขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล*** โดยจะมีสินค้าหลักดังนี้ - คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready mix) - ปูนซีเมนต์ถุง / ผง - อิฐมวลเบา - แผ่นพื้น เสาเข็ม - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

บริษัท แฟร์ซีเมนต์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ไม่รวมคอมมิสชั่น
24 มิ.ย. 62
11 . ประสานงานทั่วไป
- ประสานงานการสั่งวัสดุ - ประสานงานกับเจ้าของบ้าน - งานอื่นๆตามงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
12 . Senior Quality Assurance Engineer (วิศวกรประกันคุณภาพอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ตรวจติดตามงานด้านคุณภาพของงานวิศวกรรม (โครงสร้างและสถาปัตยกรรม) - ติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - ติดตามประสานงานเรื่องการเก็บงานส่งลูกค้า

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
13 . ทนายความรับสมัครด่วน !
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
14 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
15 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถส่วนกลาง ตามการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ - ดูแลความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
16 . Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและจัดทำบันทึกเจ้าหนี้ - ตรวจสอบใบกำกับภาษี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
18 . Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
20 . Site Engineer (วิศวกรสนาม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณา และให้ความช่วยเหลือใน เนื้อหาสาระทางด้านวิศวกรรม - พิจารณาทบทวนวิธีการ รายการการก่อสร้าง และการตรวจตราเฝ้าสังเก...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
24 มิ.ย. 62
 พบ 2,229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ