JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,262 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ตามลำดับของงานโครงสร้าง - ควบคุมการใช้วัสดุให้เป้นไปตามปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย - ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
2 . วิศวกรโครงการ / โฟร์แมนก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนและหลักวศวกรรมข้อกำหนดของโครงการฯ - จัดการ/ควบคุม/ตรวจสอบ/วางแผนหน้างานให้เป้นไปตามที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งวัสดุ ควบคุมต้นทุนวัสดุ แรงงานตามต้นทุนของโครงการฯ - ประสานงานกับผู...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 เม.ย. 62
3 . วิศวกรโยธา (ฝ่ายวิศวกรรม) ประจำโรงงานสระบุรี
ดูแลงานวิศวกรรม ในพื้นที่โรงงาน งานปรับปรุงโครงสร้าง งานก่อสร้างเพ่ิมเติม คำนวณงานโครงสร้างทางวิศวกรรม ออกแบบและรับรอง งานโยธา วิศวกรรม จัดทำ BOQ และควบคุมงานโยธา งานวิศวกรรม

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 เม.ย. 62
4 . วิศวกรพัฒนาระบบวิศวกรรม 4.0 (สระบุรี)
ดูแล คิดค้น ค้นหาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ คิดค้นวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต ซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่อง IOT, AI, Robot

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 เม.ย. 62
5 . พนักงานขับรถ (ส่วนกลาง)
ขับรถรับส่งพนักงาน,ลูกค้า ตามใบงาน ส่งของ ไปไปรษณีย์ ตามสถานที่ต่างๆ ดูแลทำความสะอาด, ตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,800 บาท/เดือน (ทำงาน 5วัน/สัปดาห์)
26 เม.ย. 62
6 . Civil Engineer (งาน QC ตรวจสอบคุณภาพ) (กรุงเทพฯ)
- ดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม - ศึกษาและพัฒนาเทคนิควิธีการติดตั้ง/ทดลองติดตั้ง/เสนอแนะแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาคุณภาพงานติดตั้...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-30,000 /เดือน (ทำงาน5วัน/สัปดาห์)
26 เม.ย. 62
7 . Civil Engineer เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (กรุงเทพฯ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง - ตรวจสอบการเคลมสินค้าและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบถึงสาเหตุและกำหนดวิธีการแก้ไข - ตรวจสอบหน้างานที่ผู้รับเหมาดำเนินการเหมามุงและรายงานใ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-30,000 /เดือน (ทำงาน5วัน/สัปดาห์)
26 เม.ย. 62
8 . ผู้ช่วยวิศวกร , เขียนแบบ ถอดแบบ Estimate
ดูแบบ/เขียนแบบโปรแกรมAUTO CAD, TEKLA

S.P.STEEL ENGINEERING LTD.,PART.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62

S.P.STEEL ENGINEERING LTD.,PART.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
10 . Draftsman (M&E) / เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
- งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า หรือ - งานเขียนแบบระบบประปา แอร์ ดับเพลิง - เขียนแบบ AutoCAD ได้ และทำ Shop drawing และจัดทำแบบ As-Built Drawing ได้รวดเร็ว จนส่งมอบงานเขียนแบบได้

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
11 . Project Engineer M&E / วิศวกรโครงการงานระบบประกอบอาคาร
- จัดทำแผนงานประจำเดือน - ออกใบสั่งงาน Survey จัดทำหมุด และค่าระดับอ้างอิง - พิจารณาเครื่องจักรเข้าหน่วยงาน ,ออกใบสั่งงาน TC/PL และเครื่องจักร - ตรวจรับรองประมาณการงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้าง - อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
12 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบระบบ(ประจำที่พุทธมณฑลสาย7)
ควบคุม/ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามระบบ จัดทำแผนงาน/ รายงาน และตรวจติดตามผล ทำสรุปรายงานความคืบหน้า ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
14 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
15 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
26 เม.ย. 62
16 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (OE.Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
17 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 62
18 . Procurement Engineer / วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา) ทำงานจันทร์-เสาร์
1. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ-SUB กำหนด Lead Time 2. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ, ตรวจสอบสเปคเบื้องต้น

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
19 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
การจัดทำแผนซ่อมบำรุงรถยนต์,รถบรรทุกและเครื่องจักร(PM) การจัดทำตารางค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงรถยนต์ฯ (PM) การจัดทำตารางอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถยนต์

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 62
 พบ 2,262 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ