เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จัดซื้อ
จัดหาวัสดุ,อุปกรณ์ในการใช้งานก่อสร้าง เปรียบเทียบราคาวัสดุ เข้าใจการทำงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง มีความรู้พื้นฐานในทางบัญชี เพื่อประสานงานในการวางบิล

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 13,000
20 ม.ค. 62
2 . Project Engineer
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบสำหรับงานโครงการก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ - จดทำ As Build Drawing

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
5 . Draftman
- เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
6 . พนักงานขายหน้าร้าน สาขาอุดรธานี รับสมัครด่วน !
1. ขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อของ 2. โทรศัพท์คุย/ขายกับร้านค้าเครือข่ายบริษัท 3. ทำรายงานเสนอซื้อ/ ทำรายงานการขาย 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดเรียงสินค้าขึ้นรถและตรวจสอบให้ถูกต้องตามเอกสารในแต่ละวัน เพื่อส่งให้ลูกค้าทันเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนและหลังใช้งาน

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป + เบี้ยขยัน 70 บาท/วัน
20 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า การขายผลิตภัณฑ์ซิลิแลน โพลียูลีเทรน ให้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมห้องเย็น และอุตสาหกรรมตู้กระจกห้องอาบน้ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร...

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน)
20 ม.ค. 62
9 . ธุรการประจำโครงการ
1.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ 2.จัดเก็บเอกสาร 3.ประจำหน่วยงานภาคสนาม

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
10 . สโตร์
- ตรวจเช็คสินค้า - ติดต่อประสานงานกับไซต์งาน, สำนักงานใหญ่

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา/ประสบการณ์
20 ม.ค. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล หรือ สุขาภิบาล (ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง)
ควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับอาคารสูง.

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ อัตราบริษัท
20 ม.ค. 62
12 . โฟร์แมนระบบปรับอากาศ หรือ สุขาภิบาล
ควบคุมงานก่อสร้างระบบปรับอากาศ หรือ สุขาภิบาล สำหรับอาคารสูง

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 ม.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี
เอกสารบัญชี รายรับรายจ่าย ทั่วไปและจัดเก็บเอกสาร

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
14 . วิศวกรไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร สำหรับอาคารสูง -ควบคุมช่าง ผู้รับเหมา -คุมคุมต้นทุน ถอดแบบสั่งของ -ประมาณราคางานลด งานเพิ่ม ทำแผนงาน

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
15 . พนักงาน AutoCAD หรือ Revit/BIM
เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง)

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
20 ม.ค. 62
16 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.วางแผนระบบงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานก่อสร้าง 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,วางแผน Preventive Maintenance 3.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การปฏิบัติงานตามการแจ้งซ่อมของพนักงาน...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
17 . Project Manager รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดเพื่อสร้างผลสำเร็จในทุกด้านให้กับองค์กรภายใต้แผนงานที่กำหนด กรอบระยะเวลาและงบประมาณของแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ม.ค. 62
18 . Project Engineer (Civil)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

Shera Public Company Limited
19 ม.ค. 62
19 . Export Sales Coordinator
- Coordinating with export sales and all related department to support customer orders and requirements. - Other assignment.

Shera Public Company Limited
19 ม.ค. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร (พระราม 2 - กัลปพฤกษ์ - จรัญสนิทวงศ์) และจุดหมายอื่นๆ (ส่วนใหญ่กทม.-ปริมณฑล) - ดูแล เช็คสภาพ ทำความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Shera Public Company Limited
19 ม.ค. 62
 พบ 2,171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ