JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
3 . ธุรการสำนักงาน
1. งานสั่งวัสดุ/ค่าเดินทาง/อื่นๆสำหรับไซต์งาน 2. เอกสาร ใบส่งงาน/แบบสอบถาม/ใบรับประกัน/ขยายระยะเวลา/เปลี่ยนเงื่อนไขงาน/แผนงาน / PO / ใบวางบิล / ใบกำกับภาษี 3. รายงานปฏิบัติงานประจำวัน 4. ประสานงานล...

Siam Painter Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายต่างประเทศ ( Admin Export )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและประสานงานการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการผลิตและโหลดสินค้า 4. ประสานงานกับ Shipping และสายเรือในการส่งสินค้าให้ลูกค้า 5....

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
5 . Site Engineer
- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน / ตรวจติดตามแผนการปฏิบัติงาน - ควบคุม / กำกับดูแลผู้รับเหมา /ช่างให้ทำงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและควบคุม อนุมัติการเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ - ควบคุม...

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 + (ไม่รวม ค่าน้ำมัน/คอมมิชชั่น/รางวัลการขายพิเศษ)
24 พ.ค. 62

บริษัท ซีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
24 พ.ค. 62
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารส่วนกลางรับสมัครด่วน !
1.ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหาร ส่วนกลาง ตามที่ได้รับมอบหมาย (ผู้บริหารหลายท่าน) 2.ล้างรถและทำความสะอาดรถ 3.ทำงาน 6 วัน

Cloud Property
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท (รายได้รวม)
24 พ.ค. 62
8 . เขียนแบบก่อสร้าง/สถาปัตย์
1.เขียนแบบ,งานDrawing,Auto CAD,Drafman เกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคารและงานสถาปัตย์ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
9 . พนักงานขับรถ
1. ขับรถซื้อของที่ไซด์งาน+ออฟฟิศต้องการ และจัดส่งที่ไซด์งานต่าง ๆ 2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชี ด้านGL ทรัพย์สินต้นทุนการก่อสร้าง - การรับรู้รายได้ต้นทุน บันทึกบัญชีในส่วนการรับรู้รายได้ - บัญชี Stock การปรับปรุงบัญชีเกี่ยวกับสินค้า - จัดทำรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้ารายเดือน/ไตรมาส/...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
24 พ.ค. 62

บริษัท เอส.พี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 พ.ค. 62

บริษัท เอส.พี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 พ.ค. 62

บริษัท เอส.พี.อี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
24 พ.ค. 62
14 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ
1. สร้างแม่พิมพ์โลหะตามแบบ 2. ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ หรือ แก้ไขแม่พิมพ์ 3.จัดทำแผนบำรุงนักษาและบันทึกประวัติแม่พิมพ์

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000 ++ ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
16 . พนักงานประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานระหว่างลูกค้า และพนักงานขาย - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ทำงานเอกสาร และประสานงานทั้งภายในบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานระบบรับสมัครด่วน !
- จัดหา,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของงานระบบประกอบอาคาร - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวณปริมาณงานและวัสดุที่ต้องสั่งซื้อและปริมาณราคางานระบบประกอบอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของบริ...

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 พ.ค. 62
19 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman/Shop Drawing)รับสมัครด่วน !
เขียนแบบ Shop Drawing งานประเภทอาคาร

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความเหมาะสม และตกลงกัน
24 พ.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical Engineers )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าและระบบประกอบอาคารต่างๆ- ให้เป็นไปตามรูปแบบ - ตรวจสอบแบบและรายการคุณสมบัติของวัสดุ - คำนวนปริมาณงานและวัสดุที่ต้องใช้งาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
24 พ.ค. 62
 พบ 2,245 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ