JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,248 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งของในกรุงเทพและปริมณฑล

ช.อุดมโลหะกิจ
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62

บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ - ความสามารถ
18 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 ก.ค. 62
5 . บัญชี (ลงGL)รับสมัครด่วน !
-ลงบัญชีค่าใช้จ่าย -มีค่าทำงานล่วงเวลา

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 13,000
18 ก.ค. 62
6 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมก่อสร้างต่างๆ ให้เสร็จตามกำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบเรื่องสเปคงานต่าง ๆ จากผู้ออกแบบ 3.ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ 4.ควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้ทำงานถูกต้องตามแบบ 5.รายงานความคื...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 ก.ค. 62
7 . Draftman
- เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
18 ก.ค. 62
8 . Sales Specification / Senior Sales Specification
- งานนำเสนอสเปคสินค้า ตะแกรงเหล็กฉีก อลูมิเนียมฉีก (Expanded metal) แผ่นเจาะรู (Perforated Sheet) สำหรับงานตกแต่งผนังอาคาร (Facade Work) งานรั้ว ราวบันได ผนังกั้นห้อง แผ่นฝ้า ให้กับทางสถาปนิก, เจ้าของ...

บริษัท แวลู พลัส โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน + โบนัส + ค่าน้ำมัน
18 ก.ค. 62
9 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปก่อนส่งสินค้า -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -จัดทำรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชารวมถึงประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดั...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (Assistant Factory Manager)
- บริหารจัดการงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - วางแผนงานและควบคุมการบริหารจัดการโรงงานฝ่ายต่างๆ เช่น Planning QC. / Store / ฝ่ายผลิต / ฝ่ายขนส่ง - จัดทำ KPI ในแต่ละแผนก - วิเคราะห์ส...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30K+Bonus
18 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
-รับใบสั่งผลิต JOB ORDER ตรวจเช็ครายละเอียดสินค้าที่สั่งผลิต กับ PO -เช็ควัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการผลิต ว่าเพียงพอหรือจำเป็นต้องออก PR หรือไม่ -ประสานงานการฝ่ายขาย เพื่อยืนยันกำหนดการส่งมอบสินค้า -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
18 ก.ค. 62
12 . พนักงานเขียนแบบ (Draftman)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานเขียนแบบสินค้าเพื่ออนุมัติการสั่งซื้อกับลูกค้า - รับผิดชอบงานเขียนแบบใน Job Order - สามารถถอดแบบสินค้าได้ - รับผิดชอบงานเขียนแบบสำหรับเครื่อง CNC - รับผิดขอบตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี (ลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ฝั่งลูกหนี้ - ทำบิลส่งของ / ใบกำกับภาษี / ตัดใบล็อตส่งของ - ทำใบวางบิล / ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำใบลดหนี้ - ทำใบสำคัญรับ - สรุปยอดขาย / ยอดลูกหนี้ค้างชำระ / ยอดบิล overdue -...

บริษัท ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ ( ภาษาอังกฤษ )รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้แทนขายต่างประเทศ - คัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและกำหนดมาตรฐานสินค้า - สั่งซื้อ การนำเข้า และตรวจรับสินค้า - ประสานงานการจำหน่ายสินค้าและผลักดันการขายสินค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
15 . Assistant Manager-Merchandising
- ติดตามยอดขายและประสิทธิภาพของการขายสินค้าในสาขาต่างๆ - พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าที่สาขา - เจรจาข้อตกลงทางการค้ากับซัพพลายเออร์ - ศึกษาและมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้...

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
16 . วิศวกรโปรแกรมไฟฟ้า (PLC)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน -บริหาร ควบคุม ดูแลระบบการกระจายสินค้า และคลังอัตโนมัติ -ออกแบบระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืน ( ASRS ) -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบการกระจายสินค้า และระบบการจัดเก็บสินค้าและ...

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดและลูกค้าในมุมมองต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอ Product & Service ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝึกหัด (Operation Management Trainee)
1.รับการฝึกอบรม เรียนรู้งาน และปฏิบัติงานจริงในแต่ละฟังก์ชั่นงานตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 2.ควบคุมดูแลรับผิดชอบพื้นที่ สินค้า พนักงาน และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท + รายได้อื่นๆ
18 ก.ค. 62
19 . วิศวกรพัฒนาระบบ
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
20 . สถาปนิก
- ออกแบบ/เขียนแบบงานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายใน - ถอดแบบ/เสนอราคา ประมาณการจำนวนสินค้า - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้สั่งดำเนินการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 2,248 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ