JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
- ถือวงเงินสด/นำเช็คที่เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท เช่น ผู้รับเหมา,เจ้าหนี้การค้า,ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อลงงานให้แมสเซนเจอร์ นำเข้าบัญชี แต่ละสถาบันการเงิน - เคลียร์เอกสารทดลองจ่าย ตามแผนที่แผนกบัญชีต...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถยนต์รับสมัครด่วน !
·ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก ·ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ·รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน ·ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ·รักษากฎระ...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.ติดตาม กำกับ ดูแลควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และสร้างความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้านก่อสร้างภายในโครงการ 2.กำกับดูแลจัดเตรียม สั่งการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรและวัสดุ 3.ติดต่อประสานง...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรสำนักงาน รับสมัครด่วน !
1.รวบรวม/จัดทำ/สรุป/รายงาน ด้านต้นทุนและงบประมาณโครงการ 2.ติดตาม/ประสาน/ตรวจสอบ การปฏิบัติงานภายในโครงการ 3.ประสาน/ประชุม/ชี้แจง/ดำเนินการ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
5 . ช่างสำรวจรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานสำรวจการก่อสร้าง ประเมิน ข้อมูลงานสำรวจ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าระดับ

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย
- รับ-คีย์ออเดอร์ในระบบ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขาย - เปิดบิลขายหน้าร้าน และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขายต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา ใบเสร็จ ฯลฯ - ติดตามและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อใ...

บริษัท ไอแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายของโครงการหรือแผนงานของฝ่าย 2. จัดทำต้นทุน กำหนดวัสดุ การทำงานของผลิตภัณฑ์ กำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการห...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกกลยุทธ์องค์กร รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินงาน และส่งเสริมการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิตภายในบริษัทฯ เช่นกิจกรรม 5ส. , QCC, โครงการเพิ่มผลผลิตต่างๆ. 2.วิเคราะห์ข้อมุลเพื่อแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน โด...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
9 . ประสานงานผู้ออกแบบ
- นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) - วาง Spec ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในการออกแบบโครงการก่อสร้าง - ส่ร้างความสัมพันธ์ที่ดี และตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ - แสวงหาบร...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000-35,000 (สามารถเจรจาต่อรองได้)
27 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการส่วนสื่อสารการตลาด/เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด อาวุโสรับสมัครด่วน !
- วางแผน กำกับดูแลงานด้านการตลาด และด้านสื่อสารการตลาด - บริหารจัดการสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งออกแบบ กำหนดสื่อประชาสัมพันธ์ และโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย - วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง เพื่อจัดทำแผนก...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
27 มิ.ย. 62
11 . วิศวกรโยธา อาวุโสรับสมัครด่วน !
- ประมาณการ Cost estimate / GRC / Metal sheet / Noise barrier - เขียนแบบ / GRC / Metal sheet / Noise barrier - สนับสนุนงานขายด้านเทคนิค / Engineering วัสดุก่อสร้าง - คุมไซต์งานก่อสร้าง - ประสานงา...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถเจรจาต่อรองได้)
27 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- งานควบคุมการผลิต,ออกแบบระบบ,ประเมินราคา - อํานวยการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - วางโครงการควบคุมการก่อสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ - ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์,ประมาณราคา,ตรว...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ขายศูนย์บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
-ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า -ปิดการขาย -บริการหลังการขาย

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์
27 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการส่วนขาย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
1. วางกลยุทธ์และแผนการขายสินค้าเข้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2. บริหารจัดการการทำงานของทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายที่ทางบริษัทกำหนด 3. สนับสนุนการทำงานของทีมขายให้ได้ตามเป้ายอดขายรายเดือน, รายไตรมาส และราย...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร (สามารถเจรจาต่อรองได้)
27 มิ.ย. 62
15 . Sales Engineer (กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า ปิดการขาย และบริการหลังการขาย - ขายผลิตภัณฑ์ถังน้ำ/ถังบำบัดน้ำเสียที่ผลิตด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส/อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย/ผลิตภัณฑ์ FRP/หลังคาเหล็ก SANKO/แผ่นผนังกันเสียง/ผ...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าเบี้ยประกัน+ค่าคอมมิชชั่น
27 มิ.ย. 62
16 . Sales / Telesalesรับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าบริษัทให้กับลูกค้า - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท - ขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา

Seorim7 Co.,Ltd. (บริษัท เซียวริม7 จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
(1) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (2) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภั...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ถอดแบบและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ความคุมแผนงานด้...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+โทร 1,000+ค่าเช่าบ้าน 2,000+ค่าวิชาชีพ1,500-3,000
27 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Site รพ.สมเด็จเจ้าพระยา )
- รับผิดชอบงานด้านการเงิน/การตั้งเบิกผลงานผู้รับเหมา - รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อของโครงการ - รับผิดชอบงานด้านทรัพย์สินของโครงการ - จัดทำเอกสารหน่วยงาน สรุปรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ติดต่อประสานง...

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
1.ดูแลควบคุมการเบิกและรับเครื่องมือและวัสดุในงานก่อสร้าง 2.จัดทำรายงานรับเบิกวัสดุและเครื่องมือก่อสร้างประจำเดือน 3.จัดเก็บ คัดแยก ขนย้าย เครื่องมือและวัสดุในงานก่อสร้างให้เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบ 4....

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
 พบ 2,289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ