JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2,076 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (มีประสบการณ์ ออกแบบและคุมงาน)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
25 ส.ค. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า จบใหม่ (ออกแบบและคุมงาน ที่หน่วยงานก่อสร้าง)
- ออกแบบและคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่หน่วยงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยเป็นการก่อสร้างในลักษณะ Turn key หรือ Design & Built (ออกแบบและก่อสร้าง) ได้ทำครบทุกหน้าที่ของวิศวกรในงานก่อสร้าง ออกแบบ คุม...

บริษัท พายอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ขั้นต่ำตามอัตราบริษัท แต่ถ้าความสามารถสูง ยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้
25 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
-คีย์ออร์เดอร์จากพนักงานขาย -ตามสินค้าให้ลูกค้า และ พนักงานขาย -ตามเงินโอนจากลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายบัญชี การเงิน และฝ่ายขนส่งสินค้า -ทำงานตามที่สายงานมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท ไทยแสตนดาร์ดไปป์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO) ด้วยโปรแกรม Express - ติดต่อ Supplier เพื่อสอบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่งภายในได้อย่างถูกต้องและทันเวลา - จัดจ้างผู้รับเห...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
25 ส.ค. 62
7 . วิศวกรสำรวจ /ช่างเขียนแบบ /โฟร์แมน
-วางแผน ควบคุม ดูแล บริหารจัดการในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ *** ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานประจำ site บางปะอิน-อยุธยา

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกบัญชี /เจ้าหน้าที่บัญชี ตำแหน่งละ 1อัตรารับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5ปีขึ้นไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ดูแลบัญชีเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารรายวันทางบัญชี - ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
25 ส.ค. 62
9 . Project Manager /Civil Engineer /Cost Engineer /Co-Engineer/Office Engineerรับสมัครด่วน !
สามารถวางแผน ควบคุม ดูแล บริหารจัดการในงานก่อสร้าง ตามประสบการณ์ในแต่ละตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ***Project Manager และ Civil Engineer ปฏิบัติงานประจำที่จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ศักดาพร จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
25 ส.ค. 62
10 . PC / พนักงานขายประจำบุญถาวร สาขา ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ - บริหารการขายให้เป็นไปตาเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยง...

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
25 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานขาย (ฝ่าย IT)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งทาง Online และ Offline - ดูแลประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - สามารถประชุมนอกสถานที่ได้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วิวัฒน์ชัยค้าไม้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
25 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วย Planning (วางแผน) รับสมัครด่วน !
- ประสานงานลูกค้า + ฝ่ายผลิต + ฝ่ายติดตั้ง

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
3 อัตรา
25 ส.ค. 62
13 . HR Officer / General Administration Officer
งานด้านสรรหาบุคลากร เช่น ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงาน, รับสมัครงาน, ดูแลผู้สมัครงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ตรวจสอบเวลาทำงาน ตรวจสอบการบันทึกการลางาน และ จัดเก็บฐานข้อมูลพนักงาน ...

Emporio Controls Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
14 . Sales Engineer / Sales Representative
- Conduct all initial contact to potential customer opportunities - Responding to customer inquiries - Locating new customers and presenting the company profile and product portfolio in a professi...

Emporio Controls Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62
15 . พนักงานผลิต/ติดตั้งประตู-หน้าต่าง สาขาอุดรธานี
1. ผลิตประตู-หน้าต่างไวนิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ไวนิลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เข้าติดตั้งประตู-หน้าต่างไวนิล รวมถึงผลิตภัณฑ์ไวนิลอื่นๆ ที่หน้างาน 3. เข้าให้บริการซ่อมแซมหลังการขาย 4. งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-รับผิดชอบตรวจรับอุปกรณ์ -ดูแลเรื่องเบิกจ่ายอุปกรณ์ในไซต์งาน -บันทึกการรับ-จ่ายอุปกรณ์ต่างๆ -จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ -เช็คสต๊อคสินค้าคงเหลือ -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -สามา...

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ ตามตกลง
25 ส.ค. 62
17 . วิศวกรประเมินราคา
1.ถอดแบบประเมินราคาระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาลและดับเพลิง 2.จัดทำCost Control 3.เปรียบเทียบSpecและเงื่อนใขต่างๆในการประมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.วางแผนงานเพื่อทำการตลาด

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1.จัดทำShop Drawing ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและดับเพลิง ตามที่วิศวกรหน้างานร่างมาให้ 2.จัดทำแบบAs built หลังจากงานติดตั้งแล้วเสร็จให้ตรงกับหน้างงานจริง

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ ตามตกลง
25 ส.ค. 62
19 . Personal Assistant
Personal Assistant Personal Assistant report to Management of Start up company Be able to delivery objective within time Bachelor degree Highly communication and coordination skill (within com...

Xsurface Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
25 ส.ค. 62
20 . web developer
Web developer -Require good analytic logical skill -Good skill in C+, Java, knowledge of Python will be benefit -Objective oriented, be able to work overtime and under pressure -Self-motivated ...

Xsurface Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
 พบ 2,076 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ