JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,217 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน (ประจำสาขาปากเกร็ด)
- รับเงินและเบิกจ่ายเงิน - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - ดำเนินการทดรองจ่าย เมื่อมีใบขอเงินทดรองจ่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ - นำฝาก และเก็บรักษาเงิน

บริษัท กสิสุรีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . Sales Representative พนักงานขาย กรุงเทพมหานคร
- สร้างยอดขายและขายงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - เข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าเพื่อวางจัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายตามเขตพื้นที่การขาย...

บริษัท เอเนอร์ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
23 ส.ค. 62
3 . Branch Manager ชลบุรี
- บริหารจัดการสาขาของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการคลังสินค้าของสาขา และผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน - รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำเอกสาร รายงาน และนำเสนอผลงานของตนเองและทีมง...

บริษัท เอเนอร์ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000++
23 ส.ค. 62
4 . IT Officer
Work Location: Bangpoo Industrial Estate General Job functions: Good Basic Networking , PA-BX Good Analyze & Troubleshooting and Good Server Troubleshooting, Firewall Can Support PC , Notebook...

Thai Nisshin Technomic Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . พนักงานชงเครื่องดื่ม Heeretea สาขา Vi Plaza
จัดเตรียมร้าน บริการและต้อนรับลูกค้า ชงชา และผสมเครื่องดื่มต่างๆ เช็ตสต๊อคและดูแลความสะอาดของร้าน จัดเก็บเงินและดูแลยอดขายรายวัน ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุด 1 วัน

บริษํท โจตี้ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000 -12,000
22 ส.ค. 62
6 . ช่างฝ่ายเทคนิค (วิศวกรรม)
1.ซ่อมและ PM เครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ดำเนินการ PM ตามแผน 3.บันทึกผลการทำ PM 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
7 . พนักงาน QC
1.ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิต 2.บันทึกรายงานการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บีพี ซีฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการสาขา เซนทรัล พระราม 2
- รับผิดชอบยอดขายของสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมต้นทุนของสาขา ทั้ง COL, COG ให้ได้ตามเปอร์เซ็นที่ตั้งเป้าไว้ - บริหารทีมงานสาขาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ยอดขายและผู้บริโภคของสาข...

เรือนเพชรสุกี้
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
22 ส.ค. 62
9 . ธุรการ ประสานงานทั่วไปในองค์กร
* ออกเอกสารของบริษัทฯ รายการส่งของ รับเข้า * รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคนในองค์กร * ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท เนเจอร์ ซีเล็คชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 62
10 . พนักงานเสิร์ฟ
1.ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน 2.รับออเดอร์ลูกค้าแนะนำเมนูอาหาร/เครื่องดื่ม 3.เสิร์ฟอาหาร/เครื่องดื่ม ติดตามออเดอร์อาหาร/เครื่องดื่มของลูกค้าให้ครบตามสั่ง 4.เก็บโต๊ะ เช็ดโต๊ะ ทำความสะอาดร้าน ...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. รับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร 2. ซื้อวัถุดิบ วัสดุ สินค้าและบริการให้ถูกต้องรวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา จากแหล่งขายที่ถูกต้องและในเวลา ที่ถูกต้องตามความต้องการของแผนกต่างๆ ที่ร้องขอ 3....

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายอาคาร
1.ดูแลควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค อาคารสถานที ไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และระบบโทรศัพท์ 2.ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 3....

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
13 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
14 . พนักงานขาย : Sales and Marketing Support
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ติดตามลูกค้า - ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เสนอราคา Sales support - ติดตามผลหลังการขาย - เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆได้ตลอดเวลา และเข้าใจวิธีใช้งาน ...

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
22 ส.ค. 62
15 . ช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องจักร : Service Engineer/Technician Urgently Required !
• ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า • ตรวจเช็คเครื่องจักรตามโรงงานของลูกค้า • ให้บริการซ่อมแซมระบบกล และ ไฟฟ้าของเครื่องจักร

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 + เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ในการปฏิบัติงาน
22 ส.ค. 62
16 . พนักงานคาเฟ่
เวลาปฏิบัติงาน 8.30-19.30 น. 1.ดูแลความเรียบร้อยของร้าน ภายในและภายนอกร้าน 2.เสริฟ์ จัดเตรียมเครื่องดื่มและเบเกอร์รี่ 3.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยระหว่างวันภายในเคาว์เตอร์และภายในบริเวณร้าน ...

The Creeper House
3 อัตตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 แล้วแต่ประสบการณ์การทำงาน
22 ส.ค. 62
17 . Waitress
Taking food and drink orders from customers and serving the customers once the food or drinks have been prepared. Part time work also available. Flexible days and hours. Full time basic salary: ...

Sportsman Bar and Restaurant
เงินเดือน 16,000 - 21,000 baht
22 ส.ค. 62
18 . พนักงานขายจัดเรียงสินค้าดูแลพื้นที่ กรุงเทพ
- พนักงานจัดเรียงสินค้าภายในห้าง บิ๊กซี / แม็คโคร - ดูแลพื้นที่ กทม.ปริมณฑล

บริษัท วายแอลเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด YLF (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท มีค่าเบี้ยขยัน มีค่าเบี้ยงเลี้ยงเพิ่มเติม
22 ส.ค. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการเขต ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
ผู้จัดการเขต -วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาของธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริษัททั้งหมด และคู่มือผู้จัดการสาขาในหลายๆสถานที่ -การเตรียมงบประมาณเพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารและการเริ่มดำเนินกลยุ...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000-30,000
22 ส.ค. 62
20 . หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้-บัญชีทรัพย์สิน ประจำสำนักงานใหญ่
บัญชีเจ้าหนี้ - บัญชีสำหรับการจ่ายชำระหนี้ (Payment) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการตั้งหนี้ (AP) - จัดทำบัญชีสำหรับรายการเคลื่อนไหวของ Bank - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและบันทึกบัญชีในระบบ ERP - ตรวจสอบค...

บริษัท ฟู๊ด ซีเล็คชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
 พบ 3,217 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ