พบ 553 ตำแหน่งงาน
ผลการค้นหา งานใน สถานที่ปฏิบัติงานทั้งหมดประเภทงานทั้งหมด
เรียงตาม :
มุมมองแผนที่
sort byเรียงตาม: ตำแหน่งงานล่าสุด
1.
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2.
14 ต.ค. 62
ช่างเจียระไน Mold
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
3.
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
12,500-18,000 บาท
4. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคไฟฟ้า " ด่วน "
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
5.
14 ต.ค. 62
พนักงานธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
disabled person icon
สำหรับบุคคลทุพพลภาพเท่านั้น
6.
14 ต.ค. 62
นักการภารโรงทั่วไป "พนักงานประจำ"
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ + เบี้ยขยัน + โอที
7. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
พ่อบ้าน (พนักงานประจำ)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
8.
14 ต.ค. 62
วิศวกร พัฒนาระบบฐานข้อมูล
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
9. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
10. Urgently Required
14 ต.ค. 62
New Product Disign Engineer/ วิศวกรออกแบบผภิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
11. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ออกแบบ Design (แม่พิมพ์โลหะ)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
12. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
13.
14 ต.ค. 62
ช่างประจำเครื่อง CNC
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามตกลง
14. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
Machinery Maintenance Engineering Engineer
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามตกลง + ประสบการณ์
15.
14 ต.ค. 62
Programmer
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
16. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ BOI และบัญชีอาวุโส ( Sr. Accountant & BOI )
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
17.
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
18.
14 ต.ค. 62
ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
19. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
ช่างประกอบแม่พิมพ์โลหะ
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20. รับสมัครด่วน
14 ต.ค. 62
วิศวกรประกันคุณภาพ QA Engineer
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
pinlocation
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์