JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
3 . แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,ผู้จัดการแผนก ประจำสาขานครปฐม (จำนวนมาก)
แม็คโครสาขานครปฐมเปิดรับ 1. แคชเชียร์ (เพศหญิง อายุ 18-35 ปี) 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี) 3. หัวหน้าแผนกอาหารสด,สินค้าอุปโภคบริโภค 4. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด,ผู้จัดการแผนกอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท อำนาจ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
20 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครปฐม
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
20 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัดนครปฐม
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+Commission
20 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
-ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ GMP HACCP ISO 22000 ของโรงงาน -ควบคุมเอกสาร -งานควบคุมการบันทึก -การตรวจติดตามภายใน -การจัดทำรายงาน

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ Packaging
1.วางแผนการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.สั่งซื้อสินค้าและติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3.ติดตามการเคลมสินค้าคืน 4.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน 5.จัดทำรายงานผลการประเม...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Supervisor )
- วางแผนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์(บรรจุภัณฑ์)ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - สรุปความคืบหน้า การดำเนินงานในส่วนงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์(บรรจุภัณฑ์) - พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
- ตรวจสอบการทำงานของแต่ละกิจกรรมภายในแผนกคลังสินค้า - วิเคราะห์สรุปผลการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานขอแตละหน้าที่ภายในแผนก - วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไข - ควบคุมดูแลพนกงานภายในแผนก

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน (ประจำจังหวัดนครปฐม)
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ ...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
13 . หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (น้ำผลไม้ ) 2.หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วุ้นและหวานเย็น ) - พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดลองวัตถุดิบ Second Source , วัตถุดิบทดแทน , ลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ และปรับป...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
20 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงUHT/ช่างคุมเครื่องจักร
****ปฏิบัติงานประจำ อ.สามพราน จ.นครปฐม****** - งานควบคุมเครื่องจักรผลิต - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม UHT - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย *มีที่พักให้

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
5 อัตรา
20 ก.ค. 62
15 . หัวหน้างานผลิต-Production Chief (ประจำนครปฐม)
•ประสานงานและวางแผนกลยุทธ์การผลิต วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดของเสีย •วางแผนการใช้เครื่องจักร ทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด •กำหนดตารางการผลิต •ควบคุม ตรวจสอบกระบวนกา...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
7 อัตรา
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานขาย สาขาโลตัสศาลายา รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,750 + OT + ค่าคอมมิชชั่น + อื่นๆ
20 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขาโลตัสศาลายารับสมัครด่วน !
1.บริหารยอดขาย บริหารสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และภาพลักษณของร้าน 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียม-จัดทำเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.บริหารพนักงานทั้งในด้านการ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (งบการเงิน)
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4. ตรวจสอบรา...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
19 . นักลงทุนสัมพันธ์
• ติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ • สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน • เสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กร และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี - ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในด้านการวาง...

บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ