เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 597 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป

พงษ์สวัสดิ์การบัญชี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
18 มิ.ย. 61
2 . Technician Production
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบเครื่องจักรและการใช้วัตถุดิบในการผลิต 3.รายงานผลการผลิต

บริษัท เจ.เอส.โฟม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 61
3 . จนท.สินเชื่อรถจักรยานยนต์(จ.นครปฐม)
1.ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และลูกค้าที่มาติดต่อ 2.ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ทำการขอสินเชื่อกับทางบริษัทฯ...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
18 มิ.ย. 61
4 . พนักงานทำความสะอาดโรงงาน
- รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 61
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ส่งสินค้าภายในกรุงเทพ และปริมณฑล - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
17 มิ.ย. 61
6 . พนักงานสโตร์
- ควบคุม และจัดเรียงสต็อคสินค้า - คีย์ข้อมุลในระบบสโตร์ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
17 มิ.ย. 61
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี/สมุห์บัญชี
- ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบ - จัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน - ควบคุมตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 61
8 . หัวหน้า จป.
- ดูแลเกี่ยวกับเอกสารพนักงานเข้า-ออก - ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
17 มิ.ย. 61
9 . นักบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
-งานบัญชีการเงิน -ทำเช็ค รับเช็ค -ลงบัญชี -วางบิล

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
17 มิ.ย. 61
10 . นักวิทยาศาสตร์แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ปฎิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตร, บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 2. ค้นคว้างานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ควบคุมเอกสาร 4. พัฒนางานด้านงานวิเคราะห์ทางเคมี ...

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
17 มิ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่จัดหา ( Sorcing )
ดูแลจัดหาวัตถุดิบการผลิต

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
17 มิ.ย. 61
12 . +ด่วน +รับสมัครพนักงานร้านวัตสันสาขาเปิดใหม่ โลตัส กำแพงแสน
.บริการลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ภายใน"ร้านวัตสัน" .แคชเชียร์ .จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า .ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านวัตสัน

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน
17 มิ.ย. 61
13 . Customer Development Manager ประจำสาขานครปฐม
Role & Responsibility • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
17 มิ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดนครปฐม
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี - ติดต่อประสานงานกับทางกรมบังคับคดี และแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+Commission
17 มิ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,900+ค่าคอมมิชชั่น
17 มิ.ย. 61
16 . หัวหน้าผลิตรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบแผนกผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 61
17 . พนักงานบัญชีและการเงิน
จัดทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงินจะพิจาณาเป็นพิเศษ รวบรวมบัญชีย่อยต่างๆ และตรวจสอบเพื่อออ...

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 61
18 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพในการผลิต

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
19 . Warehouse Supervisor (ขนส่ง+คลัง)
- บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - บริหารจัดการการกระจายสินค้า - ควบคุมและกำกับดูแลทีมงาน และ วางแผนงานพัฒนาปรับปรุงระบบงาน - ควบคุมต้นทุนภายในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 61
20 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านโลตัสศาลายา
1.บริหารยอดขาย บริหารสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อย และภาพลักษณของร้าน 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียม-จัดทำเอกสารให้สำนักงานใหญ่ 5.บริหารพนักงานทั้งในด้านการ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 20,000 บาท
17 มิ.ย. 61
 พบ 597 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ