เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 652 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
16 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขานครปฐม
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
3 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขานครปฐม
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในสาขา งานไฟฟ้า, งานสาธารณูปโภค , บ่อบำบัด , CCTV , ระบบ generator , อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในสาขา - จัดทำแผน PM พร้อมงบประมาณที่ต้องใช้จ่าย , monitor อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
5 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager-Human Resources) สาขานครปฐม
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62
6 . ผจก.ฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี ( บจก.ไดนาสตี้ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ )รับสมัครด่วน !
1. ตำแหน่ง ผจก.บัญชี (ด่วน) - ตรวจสอบข้อมูล การบันทึกบัญชีและเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหลักการบัญชี - ควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารกำหนด ...

บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ปฏิบัติงาน อ.บางแลน จ.นครปฐม)
- ดูแลและติดตั้งระบบโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัท - แก้ปัญหาโปรแกรมต่างทีใช้ภายในบริษัทได้ - ศึกษาและเทคโนโลยีมาใช้กับงานได้

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงาน บางเลน นครปฐม และ อ้อมน้อย สุมทรสาคร)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน - รับผิดชอบหน้าที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ในกลุ่ม ดีสโตน และ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร - รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลในก...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (ปฏิบัติงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
1. รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารฝึกอบรมภายในตามแผนประจำเดือน 2. รับผิดชอบประสานงานในระหว่างการอบรม 3. รับผิดชอบสรุปค่าใช้จ่าย, สรุปแบบประเมินการอบรม , สรุปแบบรายงานการฝึกอบรม 4. รับผิดชอบบันทึกประวัต...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์/ตามตกลง
16 ม.ค. 62
10 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ปฏิบัติงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
- รับผิดชอบขับรถรับ-ส่งเอกสารระหว่างบริษัท - รับผิดชอบขับรถรับ-ส่งลูกค้าของบริษัท - ดูแลเรื่องการจัดส่งเอกสารทางราชการหรือหน่วยงานภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย กรอกใบสมัครที่บริษัท

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ปฎิบัติงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)
- รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- Issue P/O - จัดหา เสนอราคา เปิด P/O Follow Keep document วัสดุสิ้นเปลือง - รวบรวมเอกสาร ใบกำกับ ใบวางบิล ส่งบัญชี - จำเตียมข้อมูลทำ Forecast - ทำ Forecast บาง Suppliers - Follow and update deli...

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
16 ม.ค. 62
13 . QC Staffรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งออกไปหาลูกค้า หาข้อบกพร่องของสินค้าก่อนส่งออกไปถึงลูกค้า

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
14 . พนักงานขายประจำห้าง / PC
โซน1. Makro ศาลายา,บางบอน,จรัญฯ,สามเสน,สมุครสาคร,นครอินทร์,Makro FS กัลปพฤกษ์และThe Mall บางแค Central ศาลายา,พระราม2,ปิ่นเกล้า,มหาชัย,Paragon,central World Tesco ศาลายา,สามพราน,บางแค,มหาชัย,พลัสมอ...

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท, OT.เหมาจ่าย 2,000 บาท, ค่ารถ+ค่าโทรศัพย์ 3,000 บาท,และค่าคอมมิชชั่น++บาท
16 ม.ค. 62
15 . กราฟฟิก ดีไซน์ / Graphic Designer
1. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โบชัวร์ แบนเนอร์ สติกเกอร์ เป็นต้น 2. ออกแบบสื่อออนไลน์ เช่น Facebook 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัท สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. เบี้ยขยัย 3. ปรับเงินเดือนประจ...

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
16 ม.ค. 62
16 . ผจก.ฝ่ายบุคคล ทำที่ออฟฟิศ พุทธมณฑล สาย 4 (ด่วน!!!)
- วางโครงสร้างองค์กร และ ระบบงาน HR ทั้งหมด - จัดทำ Organizational Change to New Culture & System - งานอื่นๆตามมอบหมาย ทำงาน จันทร์-เสาร์ ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ลูกค้า โ...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท/เดือน
16 ม.ค. 62
17 . วิศกรจัดซื้อ - เขียนแบบ
- เขียนแบบด้วย AUTO CAD - ติดต่อกับบริษัทผู้ขาย เพื่อเช็คราคา และสั่งซื้อตามคำสั่ง - จัดทำใบ PO - ตรวจสอบและเช็คสินค้า ให้ตรงตามสเปค

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 62
18 . ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างบอยเลอร์ (ประจำสามพราน)
ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา - งานสร้าง,ซ่อมเครื่องจักร อุปกรณ์ภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - ตรวจเช็ค,ซ่อม,ติดตั้ง,ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ 1 อัตรา - ตรวจเช็ค...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ช่างเขียนแบบ(ประจำสามพราน)
-ออกสำรวจความเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง เครื่องจักร เพื่อทำรายการตำแหน่งของเครื่อง -สำรวจเครื่องจักร ขนาด รูปทรง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการทำงาน -สำรวจอาคาร เพื่อใช้ในการต่อเติม ดัดแปลง ถึงความเป็นไปได้ในการ...

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ม.ค. 62
20 . หัวหน้าส่วนสนับสนุนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Supervisor )
- กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน และติดตามผลความคืบหน้าการเตรียมงานขึ้นทะเบียนและขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา - กำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานและติดตามผลความคืบห...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 62
 พบ 652 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ