พบ 295 ตำแหน่งงาน
ผลการค้นหา งานใน จ.นครราชสีมาประเภทงานทั้งหมด
เรียงตาม :
มุมมองแผนที่
sort byเรียงตาม: ตำแหน่งงานล่าสุด
81.
12 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า (Senior)
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
82.
12 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกสินเชื่อ (สีคิ้ว)
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
83.
12 ต.ค. 62
พนักงานสินเชื่อ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
84.
12 ต.ค. 62
วิศวกรเคมี
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
85.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม พื้นที่สีคิ้ว
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามตกลง
86.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
87.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่สีคิ้ว
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
88.
12 ต.ค. 62
ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา สีคิ้ว
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
pinlocation
จ.นครราชสีมา
salary icon
ไม่ระบุ
89.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด
AJ Express นครราชสีมา
pinlocation
จ.นครราชสีมา
salary icon
20,000 -100,000
90. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
Technnical Sales (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
91. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
92.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
93. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
94. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
วิศวกรประจำโรงงาน
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
95. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
96.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
97.
12 ต.ค. 62
หัวหน้าอาคาร และสถานที่
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
98.
12 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาว่าจ้าง)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามโครงสร้าง
99. รับสมัครด่วน
12 ต.ค. 62
Plant Director
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
pinlocation
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามประสบการณ์
100.
12 ต.ค. 62
ช่างไฟฟ้าเครื่องยนต์ / ระบบไฮดรอลิค (Auto Mechanic / Hydraulic )
บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
pinlocation
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
salary icon
ตามตกลง