JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchase Engineer
• จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง วัตถุดิบ/อุปกรณ์/เครื่องมือ และประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย • ประสานงานและติดตามผลไปยัง Supplier เพื่อนำข้อมูลที่ต้องการแจ้งให้ส่วนงานที่...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . Asst.E-Commerce Manager
- ช่วยวางแผนการขายและการตลาดประจำปี แผนรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย อี-คอมเมิร์ซ - จัดเตรียมรายงานสภาพตลาด และ ผลงานการขาย ให้กับผู้จัดการฝ่าย อี-คอมเมิร์ซ - ขยายฐานผู้ใช้งา...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
3 . Sale Supervisor (กทม/ตจว.)
- รับผิดชอบในการดูแลการทำงานและยอดขายของทีมขายล้อภาคอีสาน เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด - ดูแลการทำงานของทีม เพื่อให้ได้ได้เป้าหมายของงานตามที่กำหนดไว้ - ดูแลร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ/สร้างความพึงพอ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- ดูแลเรื่องระบบบัญชีต้นทุน มาตรฐานต้นทุนจริง การบันส่วนค่าใช้จ่าย สูตรการผลิต - ดูแลระบบ สินค้าคงเหลือ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ERP - ปิดงบต้นทุนการผลิตรายเดือน/วิเคราะห์ผลต่างต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐ...

บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
5 . Process Engineer
Process engineer is responsible to establish standards and procedures which are required to help the production process run effectively and efficiently as per requirement. Process engineer will also a...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
6 . Maintenance Engineer
- To control tooling & equipment to ensure procedures provisions stipulated in the specifications are strictly implemented. - Spare part and tooling monitoring lifespan and control. - Engineering d...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
25 พ.ค. 62
7 . BOI & Import Officer
- Ordered the release of raw materials , machinery and equipment, - Amortization , Ask approval for product formulas and revised product formulas . - Ask approval for extend period of machinery and...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน NA
25 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้า และกระบวนการทางด้านคุณภาพ ภายใต้กระบวนการ Qualification 2. บริหารงานระบบคุณภาพให้องค์กรมีระบบการจัดการด้านระบบ เอกสาร นโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานระบบ I...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . Maintenance Engineer
1. จัดทำและควบคุม PM master plan ของระบบ Cooling, Chiller, MDB, Transformer, RO&Softener , Air Compressure, Air Heanding Unit 2. Support เครื่องจักร CM, BM 3.  Daily Check all system 4. Report Main...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (Validation)
1.จัดทำเอกสาร Performance Qualification เพื่อใช้อ้างอิงในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของการ Proof สินค้าตัวอย่าง พร้อมติดตามการบันทึกผลให้ครบถ้วนตามที่มีระบุในเอกสาร 2. ติดตามผลการ Proof สินค้าตัวอย่าง พร้อม...

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี
1.จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน,ลงรหัสทรัพย์สิน 2.ตรวจสอบทรัพย์สิน,คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 4.บัญชีทั่วไป 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000+
25 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
- ควบคุม และดูแลระบบด้านจัดส่ง วางแผนงานด้านการจัดส่งสินค้า Logistics - ควบคุมพนักงานขับรถส่งสินค้า บริการลูกค้า - ติดต่อประสานงาน ส่งสินค้า - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย ต้นทุนการบริการรถส่งสินค้า - ควบ...

บริษัท ลิคิโทมิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . Safety & Environment Supervisor
1.Implementation to comply with safety & environment legal obligation and Panasonic Std. 2.Continuous improvement through OHSAS18001& ISO14001. 3.Prevent, minimise and monitor substance release t...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
15 . HR Officer - Recruitment
- Handling recruiting process including sourcing, screening, interviewing, and hiring both office staffs and workers in production line - Weekly/monthly report on recruitment activity - Other tasks ...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
25 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกเตรียมพิมพ์ (Prepress+Graphic)
1.ควบคุมการบันทึกรับ-จ่ายฟิล์ม และควบคุมการจัดทำทะเบียนฟิล์ม 2. ควบคุมการเตรียมโมล์ด ทำเพลท ตัดเพลท ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ 3. ดูแลการจัดเก็บสี และการผสมสี สำหรับการเตรียมพิมพ์ให้เป็นไปตามมา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . วิศวกรไฟฟ้า(อิเล็คทรอนิกส์) รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
1. นำแผนงานการผลิตวัตถุดิบที่ได้รับมาจัดทำภาระงาน โดยกำหนดเป้าหมายการผลิต ระยะเวลาภาพงานที่ต้องการ วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 2. มอบหมายสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงา...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงและงานโครงสร้างของโรงงานทั้งหมด 2. พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำและควบคุมงาน PM เครื่องจักรต่างๆในโรงงาน 4. งานร...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
 พบ 139 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ