เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,067 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRD Specialis
- Manage the annual HRD process, assuring an efficient annual performance & potential review, development needs identification process, succession planning. - Formulate Career Development concept (Ca...

Phoenix World Energy Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
21 พ.ย. 61
2 . Human Resource Officer
- ดูแลระเบียบวินัยของพนักงาน และจัดทำสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน - จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ - สรรหาบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละแผนกหรือแต่ละฝ่ายต้องการ และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้รู้จั...

บริษัท ออดินริค-ไทย จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 พ.ย. 61
3 . HR Manager
- กำกับดูแลงานฝ่ายบุคคลตามนโยบายบริษัทฯ - จัดทำกฎระเบียบและสวัสดิการ - ทำการจ่ายเงินเดือนพนักงาน - จัดทำเอกสารราชการที่ต้องประสานงาน - จัดการอบรมและปฐมนิเทศ - สนับสนุนเอกสารและงานต่างๆให้กับฝ่ายอ...

บริษัท อุตสาหกรรมคลองสวนการฝ้าย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
4 . Recruiter Officer / Supervisor
- งานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงานตามช่องทางต่างๆ - โทรนัดสัมภาษณ์งาน+พร้อมสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ประสานงานกับต้นสังกัดในการสัมภาษณ์งานผู้สมัคร - ประสานงาน และจัดทำใบพรรณนา Job Description กับหน่วยงา...

NGG Group
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
5 . HRD Specialist
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านพัฒนาบุคลากร, KPIs, Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 3.รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงา...

NGG Group
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
21 พ.ย. 61
6 . Training Coordinatorรับสมัครด่วน !
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 2.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านพัฒนาบุคลากร, KPIs, Competency, ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 3.รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลในการดำเนินงา...

NGG Group
2 อัตรา ด่วน
21 พ.ย. 61
7 . HRD Specialistรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานหรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ย. 61
8 . HR Business Partner (HRBP)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเรื่องความอยู่ ชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on qualifications and experience
21 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
-งานสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง ในส่วนพนักงานฝ่ายผลิตและเจ้าหน้าที่ในส่วน สำนักงาน -งานด้านตรวจเช็คบันทึกเวลาทำงาน การคำนวณจ่ายค่าจ้าง -งานด้านการเบิก จ่าย สวัสดิการ - งานร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทีมขอ...

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 61
10 . HR Officer – Compensation & Benefit
•Monitor and update staff information into all databases especially HRIS & Payroll software. •Manage salary administration & benefit payment process, as per issue terms & conditions for payroll inclu...

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 พ.ย. 61
11 . Payroll Officer
-จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน (โปรแกรม B-Plus) -ตรวจสอบใบลงเวลา Time sheet, OT, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน -จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือนและรายได้อื่นๆ ของพนักงาน -จัดทำภาษี...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
21 พ.ย. 61
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) สาขาพิษณุโลก
งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
13 . HR-Supervisor ประจำสาขาบางบัวทอง
รับผิดชอบงาน HR ภายในสาขาทั้งหมดตั้งแต่ Recruit,Training,Benefit,Payroll รวมถึงรับผิดชอบการเป็น Duty รับผิดชอบการเปิดสาขาและความเรียบร้อยของสาขาในวันที่เป็น Duty

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
14 . หัวหน้าแผนกบุคลล (Supv.-HR) สาขาลาดพร้าว
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น กา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
15 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาเปิดใหม่ โซนกรุงเทพฯ
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 61
16 . HR Admin Officer
1. จัดการข้อมูลด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูล คุณวุฒิ 2. จัดการข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงานของ พนักงานประจำงาน โครงการฯ ติดต่อประสานงาน ก...

Sarcon (TH) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 พ.ย. 61
17 . หัวหน้าแผนกบุคคล (Supervisor-HR) ประจำสาขาเปิดใหม่ โซนกรุงเทพฯ
- งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ประจำ โซเมโกะ Somekoรับสมัครด่วน !
- สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรเข้าทำงาน - จัดทำแผนกำลังคน และทำงบประมาณสำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล - จัดทำทะเบียนประวัติ สถิติการมาทำงาน และบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน - บริหารเงินเดือน ค่าจ้า...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
19 . Trainer Supervisor ( กรุงเทพฯ และ จ.บุรีรัมย์ )Urgently Required !
- ทำการฝึกอบรมผู้เข้ารับอบรมตามหลักสูตรการอบรมที่กำหนดไว้ โดยสามารถดำเนินการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ - จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และข้อสอบการวัดและประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณ...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 61
20 . HR Supervisor
- งานด้านสรรหาว่าจ้าง - งานด้านพัฒนาบุคลากร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านพัฒนาระบบงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 1,067 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ