JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ประจำพระราม 3 ศุภาลัยแกรน์ทาวเวอร์)รับสมัครด่วน !
1. วางแผน/ตรวจสอบ/ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ ตามหลักธรรมาภิบาล - ร่วมกำหนดระบบการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหาร - ร่วมนำเสนอแนวทางการปรับเงินเดือน / โบนัสตามผลงาน ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
18 มี.ค. 62
2 . หัวหน้าส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำ สนง.พระราม 3รับสมัครด่วน !
1.การบริหารผลงาน เช่น ควบคุม ตรวจสอบและติดตามการประเมินผลงาน ออกแบบ/แจกจ่าย ใบประเมินผลงาน รวบรวมผลและสรุปผลการประเมินผลงาน 2.การทบทวนโครงสร้าง, หน้าที่และการวางแผนกำลังพล เช่น สำรวจและรวบรวมแผนอัตร...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ [เริ่มงานได้ทันที] [สามารถใช้ Bplus]รับสมัครด่วน !
1. จัดทำงานบริหารค่าตอบแทน ระบบ Payroll 2. จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการจ่าย Payroll และ Staff Costs ต่างๆ 3. จัดทำและยื่น ภาษี ภงด.1 ทวิ 50 และประกันสังคม 4. งานทะเบียนประวัติ...

บริษัท พรปิยะฌาน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
18 มี.ค. 62
4 . HR Officer
หน้าที่รับผิดชอบงานด้าน HR - ดูแลเรื่องการสรรหาพนักงานใหม่ เช่น การกำหนดงานและคุณสมบัติของผู้สมัคร การลงประกาศ การตรวจสอบประวัติการทำงาน - ดูแลงานด้าน HR ทั้งหมด ได้แก่สัญญาจ้าง ข้อมูลและประวัติพนัก...

Steps with Theera Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-28,000 บาท
18 มี.ค. 62
5 . Human Resource officer (Facebook Advertising)Urgently Required !
**Task -Run advertising on Facebook (For recruitment process) -Create attractive content (Career content,Knowledge content) with designer -Manage and Control Facebook Fanpage for getting more reach...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-23,000 Baht (Negotiate)
18 มี.ค. 62
6 . Recruitment Officer
- Coordinate and consult with request section to review and select candidate. - Advertise and promote vacant positon via Website, Newspaper, etc. - Clarify and select appropriate candidate to serve ...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 Positions.
เงินเดือน As Company Structure
18 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
ฝึกอบรม - งานวางแผนอัตรากำลัง และโครงสร้างตำแหน่งงาน - งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร - งานพัฒนาองค์กร และวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ - ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลตอบแทนและทะเบียนประวัติ - จัดทำเงินเด...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)
18 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการสรรหาพนักงาน งานฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน งานเงินเดือนค่าจ้าง งานรายงานสถิติข้อมูลงานบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
9 . ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหา คัดเลือกใบสมัคร พนักงาน 2.จัดทำสัญญาจ้างงาน เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ดำเนินการ/ติดต่อประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม 4.ดูแลระบบการบันทึกเวลาทำงาน พร้อมจัดทำรายง...

บริษัท ไมตรี เมทัล เวิร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสวัสดิการพนักงาน)
- ดูแลงานด้านประกันสังคมและกองทุนทดแทน - ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ - สวัสดิการชุดยูนิฟอร์มพนักงาน (ควบคุม,เบิกจ่าย) - ติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,สำ...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
- ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน - ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ - ดูแลงานด้านการฝึกอบรม /ปฐมนิเทศ - รับผิดชอบงานเอกสารสำคัญของแผนก - ดูแลงานกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของ บริษัทและพนักงาน - ติดต่อง...

E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1.จัดแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก 2.ประสานงานส่งพนักงานเข้าอบรม – สัมมนา 3.ประเมินผลประจำปี และเก็บสถิติ 4.งานระเบียบวินัย การออกใบเตือน และอื่นๆ 5.สวัสดิการต่างๆเช่น ยูนิฟอร์ม ตรวจร่างกายประจำปี ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
14 . HR Recruit Supervisorรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง HR Recruit SUPERVISOR ควบคุมดูแลงานต่างๆ ของแผนกบุคคล 1.ด้านงานสรรหาและคัดสรรบุคลากร ทุกระดับ(Recruitment, Selection & Introduction) 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. สื่อสารภ...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
15 . Training Staff (Manufacturer of Sticker and Label)[T01128]
- Prepare and implement annual training plan and monitor both in-house and public training as planned. - Support all internal -public training of each section. - Monitor keeping training record in t...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 THB -20,000THB (depends on experiences)
18 มี.ค. 62
16 . GA & HR Staff (Silom / Japanese Company) [T0889]
- All HR matters (Payroll, Compensation & Benefits and Recruitment). - Contact suppliers - Visa, Work Permit, 90days (for Staffs and Family) - Support Japanese Staff (if any) - Arrange documents o...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000THB up (depend on experience)
18 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคล
1. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2. ดำเนินการจัดอบรมภายใน และภายนอก 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับราชการ 4. วิทยากรประจำบริษัท และงานต้อนรับบุคคลภายนอก

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ พระประแดง บางนา)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
18 มี.ค. 62
19 . พนักงานทรัพยากรบุคคล (พระประแดง,หนองจอก,ฉะเชิงเทรา,ราชบุรี,โคราช,ฟอร์จูน)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงานประจำร้าน 2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการประเมินผลการปฎิบัติงาน 6.ติดตามกา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
18 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้(e-Learning)
1.จัดทำสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และประสานงานกับ Supplier 3.เป็นวิทยากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 4.สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานเรื่องเป้าหมายทางด้านการเงินเพื่อให้บรรลุผลที...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
18 มี.ค. 62
 พบ 1,200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ