JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ GAUrgently Required !
- ตรวจสอบระบบด้านความปลอดภัยของบริษัท ฯ ตามกฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล สั่งซื้ออุปกรณ์ PPE และ เวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน และควบคุมดูแลจัดการความเสี่ยง ...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์Urgently Required !
- วางแผนและบริหารระบบค่าจ้างและค่าตอบแทนในการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบใบลาและใบ OT.พนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแล ด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง - สรุปรายงา...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
3 . HR Support Officer (6 months contract)
•Monitoring staff attendance and finger scan •Being an admin of leave management system •Taking care of OT request and summary •Coordinate with payroll outsourcing company for all attendance matter...

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- สรรหาบุคลากร - จัดทำรายงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Human Resources Officer (Recruitment & Training)
- Responsible for all corporate recruitment activities; including posting job openings, reviewing and screening applications, conducting interviews, and arranging employment contract / resignation in ...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
27 มิ.ย. 62
6 . Human Resources Officer (C&B / Recruitment / Work Permit & Visa)
- Work closely with line managers / supervisors for screening and interviewing candidates till the end of recruitment and selection activities. - Manage and update employees’ records and support for ...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
- จัดทำแฟ้มเอกสาร รวบรวม และบันทึกข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน - วางแผน ประสานงานการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ดูแลพนักงานสัมพันธ์ เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ - ดูแลเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน - ดูแลเรื่องวินัยของพนักงาน - ให้ความรู้เรื่องวินัย และพรบ.แรงงาน สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักง...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนก สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม โทร.02-539-2004 ต่อ 34รับสมัครด่วน !
ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง 1.ดูแลงานและวางแผน การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานทั้งระบบ(กลุ่มสำนักงาน,พนักงานขายหน้าร้าน,พนักงานพาร์ทไทม์) 2.วางแผนอัตรากำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยง...

บริษัท ล้ำยุค (มิลเลนเนี่ยม 2002) จำกัด
เงินเดือน 35,000-45,000
27 มิ.ย. 62
10 . Recruitment Officer / Sr.Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
- สรรหาพนักงานตำแหน่งต่างๆให้กับบริษัทฯ (ตำแหน่งในสำนักงานและร้าน Taokaenoiland, ร้านอาหาร Hinoya Curry) - สรรหาบุคลากร(เชิงรุก) ให้ได้ตามจำนวนที่บริษัทต้องการและทันตามกำหนด รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณสมบ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์มหาชัย)
รับผิดชอบในงานด้านสรรหาพนังาน รับผิดชอบในเรื่องเอกสารเเรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด้านงานสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- งานทะเบียนลูกจ้าง และประวัติพนักงาน - งานประเมินผลพนักงาน - งานสวัสดิการพนักงาน ประกันสังคม และกองทุนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับก...

บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล รับเบอร์ พาทส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000
27 มิ.ย. 62
14 . Assistant HR Manager / HR Supervisor
- ดูแล บริหารและให้คำแนะนำทีมงาน HR, GA และ Training - ตรวจสอบค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน และ จัดทำเงินเดือนผู้บริหาร

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
15 . สมัคร + สัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Officer)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับฝ่ายต่างๆ • ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น Website, Facebook, Line สำหรับประกาศตำแหน่งงานและช่องทางอื่นๆ • ติดต่อผู้สมัครเพื่อ...

กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
อบรมพัฒนา - จัดหลักสูตรการอบรม - ทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - จัดทำสรุปรายงานการอบรม - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม การสรรหาพนักงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวข้องกับงานสรรหาว่าจ้าง - โทรยืนย...

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
27 มิ.ย. 62
17 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
งานด้านบริหารงานบุคคลทั้งระบบ - งานสรรหาบุคคลากร - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร - งานประเมินและวัดผลงาน - กิจกรรมสันทนาการ - งานสวัสดิการและผลตอบแทน

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด
1 อัตรา
27 มิ.ย. 62
18 . Senior HRรับสมัครด่วน !
ดำเนินการด้านบุคลากรทั้งระบบ สรรหาว่าจ้าง , ทำเงินเดือน , จัดฝึกอบรม , กำหนด KPI , สวัสดิการพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เจรจาต่อ...

Lockbox Group Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ( ตามประสบการณ์ )
27 มิ.ย. 62

บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
27 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-ดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป้นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่นระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP , HACCP เป็นต้น -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท ที เอ็ม เค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท หรือตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ