JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,174 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment Specialist (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
- สรรหาบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมายจากช่องทางต่างๆ พร้อมกับทำการนัดสัมภาษณ์งาน - ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดกรองประวัติส่งให้กับทางต้นสังกัดพิจารณา - ทำการส่งตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพก่อนเร...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . HRM Manager / HRM Supervisor(ปฏิบัติงานติดกับ BTS ช่องนนทรี)
•จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท •ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เป็นและเมื่อจำเป็น ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . Senior Recruitment Officer
- ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - สัมภาษณ์งานผู้สมัคร - จัดทำเอกสารรับพนักงานใหม่ - ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดกิจกรรมรับสมัครงาน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
23 เม.ย. 62
4 . Assistant HRD Manager
- Oversee full spectrum of overall Training activity and programs to ensure the company are achieved - Develop the strategy and training programs by deciding adaptation of training modules an...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
23 เม.ย. 62
5 . Senior HR Officer
- Responsibilities administrate all HRIS system, payroll, welfare & benefits. - Prepares reports by compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, overtime payment, income tax...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 62
6 . Executive Recruitment@Silom Tower Head Office
1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ ในระดับพนักงาน/หัวหน้างาน 2. ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้กับต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกตามขั้นตอน 3. จัดทำรายงาน Manpower พนักงานประจำ และ Part time...

Central Group Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
7 . Training Department @Robinson Rama 9 (CDG)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และจัดทำคู่มือ พร้อมทั้งติดตามผลการฝึกอบรม 2.จัดอบรมให้พนักงาน ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด และสาขาเปิดใหม่ 3.จัดกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอก ให้กับสาขา /Team Building, Ou...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62

บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด
23 เม.ย. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
10 . หัวหน้าแผนกบุคคล ประจำเชียงใหม่
1.ดูแลงานด้านการสรรหา 2.งานด้านประกันสังคม ภาษี ภงด 3.งานด้านเงินเดือน 4.งานด้านการฝึกอบรม 5.งานด้านแรงงานต่างด้าว

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
23 เม.ย. 62
11 . HR Payrollรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบระบบงาน Payroll - จัดทำรายงานประกอบเงินเดือน - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน - ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.90-91, 50 ทวิ., ประกันสังคม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แวนเทค อมตะ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
23 เม.ย. 62
12 . Human Resources Supervisor
•กำหนดนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน •ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน ทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ •ควบคุมและบริหารค่าจ้างเ...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
23 เม.ย. 62
13 . Human Resource (ปฏิบัติงานที่ถนนกิ่งแก้ว)Urgently Required !
1.รับผิดชอบจัดการในสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
23 เม.ย. 62
14 . HR Supervisor ประจำที่จรัญ 13
1. สรรหาและฝึกอบรมพนักงาน 2. จัดทำค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ 3. รับผิดชอบด้านธุรการ และติดต่อราชการภายนอก 4. เคลียร์ปัญหาคดีความและข้อพิพาทย์ต่างๆ เกี่ยวกับด้านกฎหมายแรงงาน 5. จัดทำข้อมูล KPI ประจำ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
15 . Trainerรับสมัครด่วน !
เขต • ปราจีนบุรี • สระแก้ว สวัสดิการที่จะได้รับ - เงินเดือน 15,000+ (ปรับขึ้นให้ตามผลงาน) - ค่าคอมมิชชั่น (ตามความสามารถ) - มีรางวัลยอดขายดีเด่น - ประกันสังคม - ท่องเที่ยวกับทางบริษัท - ซอ...

บริษัท ซันมู่ โทรคมนาคม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruit)
- จัดทำประกาศรับสมัครงานส่งไปยังหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน, - - ดำเนินการสรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน - ดำเนินการทดสอบ สัมภาษณ์งานเบื้องต้น และจัดส่งผู้สมัครให้ต้นสังกัดคัดเลือกตามขั้นตอน - ติ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างอาวุโส
- วางแผนและควบคุมงานด้านสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล - วางแผนอัตรากำลังพลให้เพียงพอตามนโยบายที่บริษัทกำหนด - ดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่สรรหา สามารถสรรหาพนักงานให้ได้ตามแผนท...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าสรรหาว่าจ้าง ประจำพื้นที่ภาคใต้ (ภูเก็ต)
- รับผิดชอบด้านการสรรหาพนักงานสาขาพื้นที่ดูแล - วางแผนช่องทางการรับพนักงานเพื่อรับสมัครพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมสรรหาพนักงาน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Time Attendance)
- ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าล่วงเวลา - สรุปรายงานประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ประจำ จ.สระแก้ว (STA-SG)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 1,174 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ