เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,562 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales & Marketing Officerรับสมัครด่วน !
1) Position: Sales & Marketing Officer, Food supply Chain and Solution Division Job Details: Create Sales and marketing plan including product presentation. In charge internal and external marketing...

บริษัท ศรีไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
17 ส.ค. 61

H T COMMERCIAL CO.,LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
17 ส.ค. 61
3 . Network Administrator
1.ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Internet-Xchange ของ BKNIXและระบบตรวจเฝ้าระวังเครือข่ายของ BKNIX 2.หมั่นเรียนรู้และศึกษาเทคโนโลยีของอุปกรณ์เครือข่าย(Router, Switch)รวมถึงซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายต่างๆ (CISCO-I...

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
ลักาณะงาน : เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบยอดเงินรายรับจากทุกช่องทางการรับชำระเงินจากลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกค้า เพื่อดำเนินการออกใบเ...

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 61
5 . Web Developer
The Web Developer will be responsible for developing and maintaining web-based applications for both internal and external clients by using PHP, Java Script, CSS, AJAX and MySQL. Key Responsibiliti...

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
17 ส.ค. 61
6 . พนักงานจดทะเบียนโดเมนและลูกค้าสัมพันธ์
•ให้คำแนะนำ บริการ ตอบคำถามและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมลล์ •พิจารณา และอนุมัติคำขอจดทะเบียนโดเมนตามเงื่อนไข และนโยบายที่กำหนด •ใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อสร้าง...

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
2 อัตรา
17 ส.ค. 61

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
8 . โฟร์แมน
1.เขียนแบบงานก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Auto cad 2.ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามวิศวกรและแผนการทำงาน 3.ควบคุมคนงานและผู้รับเหมา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - มีความรู้เรื่องคลังทัณฑ์บน - มีประสบการณ์การคลังสินค้า - เคยทำสต็อกสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสารรับ จ่ายบัญชี 2.ลงบัญชีโปรแกรม Express 3.จัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน 4.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 61
11 . วิศวกรออกแบบ
1.บริหารงาน Project 2.เขียนแบบ ออกแบบงาน 3.วางแผนงานติดตามงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000-23,000
17 ส.ค. 61
12 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Inspector)
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานผลการตรวจสอบ - อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
17 ส.ค. 61
13 . Products Development Engineer
- Plan, proceed and support products development as new product planning policy. - Test and analyze of product properties, Improvement & control as standard and Law. - Coordinate with another for pr...

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
17 ส.ค. 61
14 . ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ - วิเคราะห์การซ่อมงานร่วมกับหัวหน้างาน และปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
17 ส.ค. 61
15 . Products Design Engineer
• Design New Products. • Support New Products. • Coordinate activity for New Products. • Other jobs follow assignment. หมายเหตุ : กรุณาแนบ Transcript มาเพื่อพิจารณาด้วยนะคะ

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
17 ส.ค. 61
16 . Sale Representative
- รับผิดชอบงานขายเคมีภัณฑ์ และงานวางระบบบำบัดน้ำ(Project)โดยสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ประสานงานขายระหว่างลูกค้าและบริษัท - วางแผนการกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ...

บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
17 ส.ค. 61
17 . ธุรการเซอร์วิสและโปรเจค
- จัดเก็บประวัติการซ่อมบำรุง - ดูแลการออกใบงานและประสานงานกับหน้างาน - ทำ Report รายสัปดาห์และรายเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
17 ส.ค. 61
18 . พนักงานช่าง สาขาคลองหลวงรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมรถยก (Forklift) ให้ลูกค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ (Team Service) 2.ทำ PM รถยก (Forklift)ให้กับลูกค้า 3.พนักงานช่างบริการต้องสามารถประจำตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000.บาท
17 ส.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- คัดสินค้า - ยกสินค้า - ตรวจนับ ตรวจสอบสินค้า ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ - เช็คสต๊อกสินค้า ดูแลความเรียบร้อย

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 61
20 . Site Engineer Project Moving
- สำรวจหน้างาน วางแผน การPack การUnpack การขนย้าย - จัดทำใบเสนอราคา เพื่อเสนอขออนุมัติ - วางแผนการทำงาน การขนย้าย การPack การUnpack - ควบคุมการทำงานของทีมงาน - ดูแลความปลอดภัยของทีมงาน และสินค้า...

บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 61
 พบ 1,562 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ