เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,560 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน ประจำ สาขา ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตรับสมัครด่วน !
-ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด -ควบคุมการปฏิบัติงานภายในร้านตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด -รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา -จัดทำตารางงานปฏิบัติงานของพนักงานในร้าน -ควบคุมสินค้าภายในร้าน

Bonjour Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
18 มิ.ย. 61
2 . เซลล์ขายทัวร์หน้าร้าน
ขายทัวร์หน้าร้าน ในประเทส และต่างประเทศ ต้องรับผิดชอบติดต่อลูกค้านอกเวลาได้ ต้องละเอียดรอบครอบเรื่องเอกสารและประสานงาน

บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
18 มิ.ย. 61
3 . ทัวร์โอเปอเรชั่นทัวร์ญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานกับโรงแรม ร้านอาหารญี่ปุ่น พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ดีมาก

บริษัท ทัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-50,000
18 มิ.ย. 61
4 . เก็บเงินภาคสนาม (FCRงวดรถมอเตอร์ไซค์)
ติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+Incentive
18 มิ.ย. 61
5 . ธุรการ (ผลิต/จัดซื้อ)
[ผลิต] -การรับคำสั่งจากหัวหน้าแผนก -ประสานงานกับแผนกอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย [จัดซื้อ] -ประสานงานกับคู่ค้า -ประสานงานกับแผนกวางแผนการผลิต -ประสานงานกับแผนก QA -ประสานงานกับแผนกอื่นตามที่ได้ร...

Annapolis Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มิ.ย. 61
6 . ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา (ประจำ สาขาธัญบุรี)
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา - ขับรถ รับส่งสินค้า (บางครั้ง)

ศิริพรเภสัช
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000
17 มิ.ย. 61

บริษัท เอ ไอ ที เซอร์วิส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 61
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (Asst. Sales and Marketing Manager)
- นำเสนอขายสินค้าประเภท Label and Precision die cut parts ให้กับลูกค้า - ให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาและเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตามความต้...

LSA PrintPack Alliance Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 20,000 บาท พร้อมคอมมิสชั่น โบนัส ค่าเดินทางและสวัสดิการ อื่นๆ
17 มิ.ย. 61
9 . พนักงานฝ่ายวางแผนการผลิตและบริการลูกค้า Production Planning and Customer Service
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการสั่งซื้อและกำหนดส่งมอบสินค้า - วางแผนและติดตามการผลิตสินค้าเพื่อให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการส่งมอบ - วางแผนและจัดซื้อวัตถุดิบคลังให้เพียงพอต่อการรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค...

LSA PrintPack Alliance Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท พร้อมสวัสดิการ โบนัส และอื่นๆ 
17 มิ.ย. 61
10 . ช่างCNC
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรCNC machining center

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรรัตน์ วิศวกรรม
10 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
17 มิ.ย. 61
11 . พนักงานขายร้านแว่นตา ประจำฟิวเจอร์รังสิต
- ต้อนรับและให้บริการลูกค้า - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นตา กรอบแว่น และเลนส์ ตอบข้อสงสัยให้กับลูกค้าได้ - ดูแลสินค้า การจัดวาง ความเรียบร้อย และความสะอาด ภายในร้าน

101 GLOBAL Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 61
12 . Callcenter
- รับสายจากลูกค้าที่โทรเข้ามาแจ้งซ่อมบ้าน - ประสานงานกับช่างเพื่อนัดคิวดูหน้างาน - จัดทำสรุปรายการเคลื่อนไหวของงานในแต่ละวัน - บันทึกข้อมูลงานซ่อมในแต่ละวัน - ประสานงานระหว่างลูกค้า/ช่าง/ผู้จัดการ...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
17 มิ.ย. 61
13 . วิศวกรโยธา
- ดำเนินการประเมินการปริมาณและราคากลางวัสดุก่อสร้าง - จัดเก็บราคา จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกวดราคา ตลอดจนสำรวจและปรับปรุงข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง ให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อให้สามารถประเมิ...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
17 มิ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน
- ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกระหว่างลูกค้า สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายบริษัทฯ กำหนด

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(สื่อ)
- มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Social Media ได้ - รับความต้องการลูกค้าและดำเนินการต่อ - จัดทำเอกสารการขาย - สรุปยอดขายและทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ออกง...

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
16 . ช่างไฟฟ้า
- งานระบบไฟฟ้า สำหรับการผลิตเครื่องจักร, การติดตั้ง, ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัท - รับผิดชอบยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
18 . วิศวกรออกแบบ
- ออกแบบ Design เครื่องจักร/ออกแบบนำเสนอ - หน้าที่และความรับผิดชอบในการออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบแบบก่อนส่งให้ผู้มีหน้าที่อนุมัติเข้าสู่กระบวนการผลิตและสาม...

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาท ขึ้นไป
17 มิ.ย. 61
19 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ
1. Q.C.ตรวจสอบคุณภาพปลาก่อนส่งไปยังลูกค้า 2. ดูแลรักษาปลาให้มีสุขภาพดีพร้อมส่งไปยังลูกค้า 3. แพ็คปลาเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิฯ หรือตามตกลง
17 มิ.ย. 61
20 . พนักงานดูแลปลาสวยงาม
-ดูแลและรักษาปลาสวยงามเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมส่งไปยังลูกค้า -จัดเตรียมปลาให้มีคุณภาพดีและพร้อมส่งให้ลูกค้า -คัดสรรปลาสวยงาม ทั้งคุณภาพและขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย เฉียน หวู่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 หรือ ตามประสบการณ์ / ตามวุฒิ
17 มิ.ย. 61
 พบ 1,560 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ