เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสน...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
2 . HRD Specialistรับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานหรือโครงการฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน - ออกแบบ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการแผนกการขนส่งเชียงรายรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการใช้รถ แผนกำลังพล แผน Fixed Asset แผนงบประมาณ และแผนงานของแต่ละ Project - ควบคุม ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน PM แผนล้าง แผนการใช้อะไหล่ - แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ก...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on qualifications and experience
21 พ.ย. 61
4 . ผู้จัดการแผนกบริการสำนักงานรับสมัครด่วน !
- การบริหาร จัดการ บำรุงรักษา และควบคุม สินทรัพย์ของบริษัทฯ - การบริหาร จัดการ การชำระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ฯ - การควบคุมเอกสารภายในฝ่ายและงานธุรการ - ก...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
21 พ.ย. 61
5 . HR Business Partner (HRBP)รับสมัครด่วน !
- รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเรื่องความอยู่ ชีวิตการทำงาน สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างราบรื...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on qualifications and experience
21 พ.ย. 61
6 . หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor) สาขาพิษณุโลก
งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 61
7 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาลำปาง
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
21 พ.ย. 61
8 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาพิษณุโลก
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
9 . Customer Development Manager สาขาแม่สอด
Role & Responsibility • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opportunity with Makro. • Improve top and bottom line by customer group...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
21 พ.ย. 61
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
11 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาลำปาง
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
12 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาฝาง
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
13 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full -Time / Part -Time) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ช่องทางการสมัคร 1. กรอกประวัติสมัครงานได้ที่ https://goo.gl/hCP3g8 2. ส่ง Resume สมัครงานที่อีเมลล์ด้านล่าง โดยระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน 3.ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ Jobthai หน้าที่รับ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
14 . พนักงาน(Part-Time) ประจำร้านยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก
ช่องทางการสมัคร 1.ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานที่ https://goo.gl/6XAfwk 2. Walk-in สมัครที่สาขาโดยตรง โปรดติดต่อสอบถามกับทางสาขาก่อนWalk-in 055-002-002 3. ส่งใบสมัครผ่านทาง website JobTha...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
15 . พนักงานขาย (ภาคเหนือ)
- เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่สอนโดย Trainer และหัวหน้าทีม - ดูแลและประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ของบริษัทโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ในหลายๆ ช่องทาง - ออกบูธแสดงสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือ Event ต่างๆ - พูด...

บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (รายได้เป็นคอมมิชชั่น)
21 พ.ย. 61
16 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประจำพื้นที่ลำพูน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอัน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
18 . หัวหน้าทีมการตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง (New Troop) ศูนย์สินเชื่อเช่าซื้อ พิษณุโลก
ควบคุม และดูแลการให้บริการของเจ้าหน้าที่การตลาด กำกับดูแลส่วนงานตลาด เสาะแสวงหาตลาด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรวบรวมนำเสนอข้อมูลทางการตลาดเพื่อบรรลุตามเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
19 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอัน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
21 พ.ย. 61
20 . ผู้จัดการแผนกขายสินค้าร้าน Just buy@โรบินสัน เชียงราย (CDG)
- บริหาร จัดการแผนกที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกินความพอใจ - สนับสนุน/ดูแลบุคลากรในแผนกให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ