JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 287 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
3 . R&D ENGINEER รับสมัครด่วน !
1.จัดทำต้นทุนทั้งหมดสำหรับงานผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งก่อนดำเนินการและตรวจสอบต้นทุนจริงหลังดำเนินการเสร็จ 2.ทดสอบการใช้งานเครื่อง-อุปกรณ์ดังกล่าว อาจทำใ...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 62
4 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
26 พ.ค. 62
5 . Technical Support Engineerรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า - เขียนแบบ ถอดแบบ และประกอบงานอลูมิเนียมโปรไฟล์ - ตีราคา ออกใบเสนอราคา - พัฒนาผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมโปรไฟล์ - เขียนบทความทางเทคนิคให้ความรู้แก่ลูกค้...

AICS CO., LTD.
26 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการ/หน.แผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร - รับ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
7 . วิศวกรโรงงาน
- ดูแลควบคุมการผลิต เพื่อให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ควบคุมขั้นตอนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสียหาย

บริษัท อาทิตย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำกัด
26 พ.ค. 62
8 . วิศวกรประจำโรงงาน
-รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน -สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity -สามารถวางแผนงา...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)
25 พ.ค. 62
9 . Engineering
Acknowledge CAD,Drawing and Mold

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
10 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลอาวุโส (ปฏิบัติงานโครงการสวนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวน งานระบบสุขาภิบาลโครงการขนาดใหญ่ (ท่อประปา,งานปั๊มน้ำ,ฯ) - มีประสบการณ์การออกแบบระบบสุขาภิบาลนิคมอุตสาหกรรม,สวนอุตสาหกรรม,โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่, หรือ สวนน้ำ จะได้รับการพิจารณาเป็นอ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 62
11 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรเคมีรับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
13 . Warehouse Engineer
1. งานพัฒนาโครงการต่าง ๆ , ออกแบบ พัฒนาอุปกรณ์ช่วยงานของฝ่ายคลังสินค้าเช่นอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย เป็นต้น 2.งานแก้ไขและปรับปรุงทางด้านเทคนิค เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือเคลื่อนย้าย อุปกรณ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
14 . TPM Engineer (ปฏิบัติงานบางพลี/แหลมฉบัง)
- รับนโยบายจากผู้จัดการแผนก TPM/TPM Promotor และถ่ายทอดให้โรงงานนำไปใช้ดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นวิธีปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม สำหรับพนักงานในทุกระดับ - เสนอแนะกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
15 . Production Engineer (วิศวกรการผลิต)
- เข้าร่วม APQP TEAM และติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผน - จัดทำเอกสารช่วยในการผลิตทั้งหมด - ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง - ดูแลระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบการทำงานของฝ่...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
16 . Project Engineer
• ร่วมประชุม KICK –OFF โครงการใหม่ • ทบทวนงบประมาณโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ • รับข้อมูลโครงการจากลูกค้าและทบทวนข้อมูลที่ได้รับเพื่อนำไปใช้ในการจัดการโครงการ • จัดทำข้อมูลโครงการและจัดทำแผนงานโค...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
17 . Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น - เข้าร่วมวิเคราะห์แก้ไข และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้น - ติดต่อประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดวาง Lay Out Line ในการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย - เป...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
25 พ.ค. 62
18 . Bom Control Engineer (วิศวกรควบคุมสูตรการผลิต)
- ควบคุม ดูแล ข้อมูลสูตรการผลิต/ขั้นตอนการผลิต - จัดสร้างข้อมูลสูตรการผลิตช่วงทดลองผลิตและช่วงผลิตจริงในระบบ SAP - ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบ SAP เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 62
19 . Project Engineer
1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายผลิต 2. ดูแลกิจกรรมและรับผิดชอบการดำเนินงานทางด้านการจัดทำคู่มือต่างๆ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4. ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกทรัพยากรมนุษย...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
20 . Engineering Staff
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ดังนี้ :- - Design Engineer - QA/QC - Production - IT - Maintenance & Build Machine (งานซ่อมบำรุง,งานสร้างเครื่องจักร) - Others (อื่น ๆ ตามความ...

บริษัท เรดิคอน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
 พบ 287 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ