JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 320 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer (ประจำนิคมบางชัน)
•การออกแบบโรงงานอาหารสำหรับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวและการผลิตเครื่องปรุงรส •การออกแบบกระบวนการผลิตและเค้าโครง •ผู้จัดการการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร •วางแผนกิจกรรมไคเซ็น •การวางแผนและควบคุมการลงท...

บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
24 พ.ค. 62
2 . Mechanical Engineering Asst.MGR / MGR. (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electrical equipment and part) •ฺ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiate & Company's structure
23 พ.ค. 62
3 . Mechanical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and parts High Voltage Equipment...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
23 พ.ค. 62
4 . วิศวกรแบบพิมพ์,วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ภายในโรงงาน รวมถึงงานธุรการภายใต้การควบคุมกับกำดูแลของหัวหน้าแผนก - พัฒนาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้มีประส...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000.- (ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
23 พ.ค. 62
5 . วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร (โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
23 พ.ค. 62
6 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
23 พ.ค. 62
8 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
→ ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ → วิเคราะห์หาสาเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
11 . Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะนำมาใช้งาน - รวบรวมและจัดทำข้อมูลตัวเลขการลงทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและค...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
12 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล ( Mechanical Draftsman )รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบระบบเครื่องกล ในส่วนของแบบ FOR PRELIMINARY , FOR CONSTRUCTION , FOR AS-BUILT 2.ประสานงานในส่วนของแบบงานระบบเครื่องกล ระหว่างวิศวกรฝ่ายออกแบบเพื่อจัดทำแบบเสนอราคา และแบบก่อสร้าง 3.ประสานงา...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
15 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบ/ช่างเขียนแบบ (Project Eng./Design Eng./Draftsman)
- ออกแบบ และ เขียนแบบ ชิ้นงาน เพื่อสั่งผลิต วางแผนการผลิต Conveyors และ Parts Packaging Machines ต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะโรงงานด้านสุราและเบียร์ - ส่งแบบผลิตตามแผนลำดับขั้น...

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์+รายได้อื่นๆ (OT+เบี๊ยเลี้ยง+Incentive+อื่นๆ)
23 พ.ค. 62
16 . วิศวกรเครื่องกลและช่างเขียนแบบเครื่องกล
1. ดูแลและจัดการโครงการงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2. ออกแบบและเขียนแบบ Piping , Mechanical ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทตั้น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
17 . Piping Engineer (Engineering Company)[T01212]
- Prepare 3D layout for piping route, equipment and structure - Prepare 2D drawings for GA drawing, isometric drawing, P&ID, Pipe support Detail etc. - Prepare Piping BOQ - Prepare Piping Component...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
23 พ.ค. 62
18 . Mechanical Engineer (Engineering Company) [T01211]
- Prepare drawing and data & specification sheet - Prepare schedule, coordinate the assigned engineering projects - Knowledge of AutoCAD 2D, (3D are preferable)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
23 พ.ค. 62
19 . Service Engineer (F.A Machine) [T01191]
- Install setting robot arm system for pick up plastic parts. - Maintenance and repair robot arm system for picking plastic parts. - Service to customers are located in Ladkrabang, Samutprakarn, Ban...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 -20,000 (Depend on experience)
23 พ.ค. 62
20 . Technical Support (Laser Product for Factory Automation)[T01186]
- Look after for Laser Marker product - Make sample test for customer - Support customer on repair and maintenance issue. - Report the result and status about repair, maintenance and sample test to...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 THB - 40,000 THB (Depend on experience)
23 พ.ค. 62
 พบ 320 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ