JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Site Engineer (ประจำสาขาระยอง)
- งานควบคุมและประสานงานโครงการ - จัดเตรียม schedule plan ในการทำงาน - จัดทำ Procedure สำหรับงานที่เจ้าของโครงการต้องการเพิ่มเติม - เตรียมแผนงานสำหรับใช้กำลังคนและเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา,วิศวกรการขนส่ง,วิศวกรสำรวจ ออกแบบ
- สำรวจโครงสร้างภาคสนาม เช่น โครงสร้างสะพาน สภาพงานทาง ถนน - สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD เบื้องต้นหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ - วิศวกรสำนักงาน บันทึกข้อมูลทางวิศวกรรมจากการสำรวจ - วิศวกรภาคสนา...

บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด/ IMMS Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโครงการ ควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการคุมงานอย่างน้อย 3 ปี ควบคุมผู้รับเหมาในควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเข้าใ...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
5 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์ในการทํางานโยธา อย่างน้อย 3 ปี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีมนุษย์สัมพันธ์ ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobth...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโยธา
-วางแผน ควบคุม และติดตามการก่อสร้างป้ายโฆษณา -ประมาณราคาการก่อสร้างป้ายโฆษณา -สรรหา ควบคุม และประเมินผลการทำงานของ supplier

บริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน)
26 พ.ค. 62
7 . วิศวกร/ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน (สายงานก่อสร้าง)
ควบคุม และดูแลงานก่อสร้างบ้าน , คอนโดมิเนียม และอื่นๆ ให้เสร็จงานตามแผนงานที่กำหนด โซนเทพารักษ์, คลอง6 เพชรเกษฒ81, บ้านกล้วย,วัชรพล)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน รายได้สูง
26 พ.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรอาวุโสโซนรังสิต องค์รักษ์ ลำลูกกา รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน - ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
9 . วิศวกรสนาม(โครงการใหม่ ระยอง)
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านแนวราบ ให้เป็นไปตามแผนบริษัท

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
26 พ.ค. 62
10 . วิศวกรโครงการ รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา
1.วางแผนและบริหารงานก่อสร้างให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมคุณภาพของงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.จัดทำแบบและประมาณราคา เพื่อเสนอต่อลูกค้า 4.ตรวจเช็คและจัดหาวัสดุที่ใช้ในงาน 5.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

Vong89 Engineering Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
12 . วิศวกรหน้างาน สาขานครราชสีมา
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 หรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
13 . วิศวกรหน้างาน สาขาอุบลราชธานี
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
14 . วิศวกร หน้างาน สาขา ร้อยเอ็ดรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
15 . วิศวกรหน้างานสาขาพระนครศรีอยุธยา
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
16 . วิศวกรหน้างานสาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร - ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง - ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย - จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า - ควบคุม...

Modern Tage Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
17 . วิศวกรหน้างาน สาขาอุตรดิตถ์
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 21,500 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
18 . วิศวกรผู้จัดการสาขากำแพงเพชร
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
19 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
20 . Site Engineer (Civil Engineering)
- รับผิดชอบงานโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ตั้งแต่รวบรวมสรุปความต้องการกับเจ้าของโครงการ ประมูลจัดจ้าง วางแผนและบริหารงาน ให้คำปรึกษาปัญหาของงานต่าง ๆ - ควบคุมงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จ เพื่อให้งานมีคุณภาพถ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรอง
26 พ.ค. 62
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ