JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,565 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการ Engineer
- วางแผนและควบคุมงาน New Model ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด - มีประสบการณ์งานขึ้นรูป Cold Forging, Hot Forging หรือ Stamping - กรณีสามารถวาง Process การผลิตและมีความรู้ด้านแม่พิมพ์ขึ้นรูป จ...

บริษัท โบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับผู้บริหาร
20 พ.ค. 62
2 . Production Engineer Urgently Required !
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการในกระบวนกา...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
3 . Product &Technical Support Engineer (ประจำระยอง)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจสอบ/ ซ่อมของเคลม 2.) อบรมด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ 3.) ตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ได้ 4.) เขียนร่างคุณสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ให้กับหน่วยงานได้ (TOR) 5.) ถอดแบบ BOQ 6.) วางสเปคกั...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
4 . Product Specialist (เครื่องมือแพทย์)
-สาธิตการใช้งานเครื่องมือแพทย์ร่วมกับทีมเซลล์และวิศวกรให้กับคลินิกความงามและโรงพยาบาล -ทดสอบและเก็บ Case เพื่อหาค่าการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องแต่ละประเภท -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเครื่องมือแพทย์แต่ละปร...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท+commission
20 พ.ค. 62
5 . วิศวกร
- เรียนรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าระบบควบคุมอัตโนมัติของแบรนด์ MITSUBISHI - ออกแบบและต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม - สนับสนุนและทำงานร่วมกับฝ่ายขาย - แก้ไขและเขียนโปรแกรม PLC, Touch Screen แบรนด์ MITSUBISHI

บริษัท นอร์ท เทค ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
19 พ.ค. 62

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000
19 พ.ค. 62
8 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบคุมงานก่อสร้าง งานระบบเครื่องกล ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร - จัดทำรายการคำนวน และจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ - ประสานงาน เร่งรัดงาน และแก้ไขปัญหากับฝ่ายต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยด...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19 พ.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานโครงการระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำแบบและรายการคำนวณ ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 27,000-32,000
19 พ.ค. 62
12 . ผู้จัดการโครงการUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
13 . วิศวกรโครงการงานระบบเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพงาน โครงการระบบเครื่องกล เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง - จัดทำและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบแบบและรายการคำนวณ รวม...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
14 . Site Engineer
1. บริหารงานก่อสร้าง วางแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง (ภาคสนาม) พร้อมวางแผน 3. ควบคุมปริมาณและวัสดุภายในโครงการ 4. ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ไก้ผ...

บริษัท สยามราษฏร์โยธา จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป/ตามตกลง (กรณีมีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ)
19 พ.ค. 62
15 . Office Engineer
1. ถอดแบบและประมาณราคา 2. จัดทำ Payment Certificate 3. จัดทำเอกสารเบิกงวดงาน (Payment) พร้อมงานเพิ่มลด 4. จัดทำ Report (Monthly,Weekly,Daily) 5. จัดทำเอกสารการประชุม 6. ติดตามผลงานหน่วยงานและตรวจ...

บริษัท สยามราษฏร์โยธา จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป/ตามตกลง (กรณีมีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ)
19 พ.ค. 62
16 . วิศวกรสนาม
-ประสานงานหน้างานต่างๆ -เคลียร์แบบก่อสร้างต่างๆ -ควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง

บริษัท รีโว เอสเตท จำกัด
เงินเดือน 23,000 - 35,000
19 พ.ค. 62
17 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) ประจำหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
18 . วิศวกรโครงการ งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง - Project Engineer !รับสมัครด่วน!
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง วางแผนการสั่งวัสดุเข้าหน้างาน ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน (consult) สำรวจ (survey) พื้นที่ก่อสร้าง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
19 . วิศวกรโครงการ งานก่อสร้างอาคาร - Project Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนและบริหารงานก่อสร้าง - ควบคุม-ตรวจสอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย - ถอดแบบและประมาณราคา งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบประกอบอาคาร - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับโครงการเพื่อขออนุมัติและส่งงวดง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
20 . QS (Petrochemical Plant)
โครงการ: ส่วนต่อขยายโรงงานปิโตรเคมี (Petrochemical Plant - expansion project) สถานที่ทำงาน: มาบตาพุด, ระยอง ประเภทการจ้าง: ***สัญญาจ้างปีต่อปี (จนจบโครงการ) จำนวน 3 อัตรา รา...

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
 พบ 2,565 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ