เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,448 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
2 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
20 ม.ค. 62
3 . Injection Engineer
1. Trial mold for NEW MOLD 2. Create standard Injection condition 3. Solve any problem about Injection machine

YPC PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
20 ม.ค. 62
4 . วิศวกรเครื่องกล หรือ สุขาภิบาล (ปรับอากาศ สุขาภิบาล ดับเพลิง)
ควบคุมงานติดตั้งระบบ ปรับอากาศ สุขาภิบาล และ ป้องกันอัคคีภัย สำหรับอาคารสูง.

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ อัตราบริษัท
20 ม.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร สำหรับอาคารสูง -ควบคุมช่าง ผู้รับเหมา -คุมคุมต้นทุน ถอดแบบสั่งของ -ประมาณราคางานลด งานเพิ่ม ทำแผนงาน

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ม.ค. 62
6 . Engineer New Model
1.Verity TS-5 (Technical sample ) before send to outside evaluation 2.New model problems analysis ti find roots cause of problems 3.Improve new technology in operation process. 4.New model BOM , S...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 18 K+
20 ม.ค. 62
7 . Engineer Productionรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ jig, Fixture,เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต 3.ติดตามผลการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์การผลิต 4.ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนการทำง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 20 K+ (ค่า Level)
20 ม.ค. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1.วางแผนระบบงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานก่อสร้าง 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,วางแผน Preventive Maintenance 3.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล การปฏิบัติงานตามการแจ้งซ่อมของพนักงาน...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ม.ค. 62
9 . Project Engineer (Civil)
- วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - เคลียร์แบบและถอดแบบประมาณราคา - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

Shera Public Company Limited
19 ม.ค. 62
10 . วิศวกรโยธา (พุทธมณฑลสาย5)
-แก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคการติดตั้งรวมทั้งให้คำแนะนำให้กับลูกค้าโครงการ -ตรวจสอบงานถอดแบบและทำBOQ -นำเสนองานและเคลียร์แบบกับทีมสถาปนิก วิศวกรของลูกค้าโครงการ -วางแผนงานติดตั้งให้สอดคล้องกับงานก่อสร้...

Shera Public Company Limited
2 อัตรา
19 ม.ค. 62
11 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ม.ค. 62
12 . วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบแบบก่อสร้าง, จัดทำ shop drawing & Asbuilt drawing - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานและ ผู้ออกแบบ

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
19 ม.ค. 62
13 . Automation Engineer/Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Drawing / design circuits using Auto-Cad and calculate the size of electric device specification - Skilled in the use of Solid work or Auto Cad. - Program PLC can write as well as...

K-Zetta Co.,Ltd.
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
19 ม.ค. 62
14 . Environment Engineer
ดูแลโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

S.S.P.R. (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
15 . วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
1. วางแผนขั้นตอนในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ติดตามดูแลกระบวนการผลิตงานผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะเป็นส่วนประกอบ 4. ออกแบบกระบวนการผลิตงานโครงการใหม่ หรือจัดหาเครื่องมือเพิ่ม...

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
16 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-วางแผนการดำเนินงานควบคุมมลพิษอากาศ -จัดทำคู่มือวิธีการดูแลรักษา/ตรวจสอบระบบบำบัดอากาศ(แผนกหลอม,พ่นสี,ชุบ,แม่พิมพ์และประกอบ ) -ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ -อบรมใ...

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
17 . วิศกรไฟฟ้า ,อิเล็กทรอนิค ,วัดคุม
- ใช้โปรแกรม Auto cad ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร - เขียน PLC OMRON, MITSUBISHI - ทดสอบและตรวจสอบงานไฟฟ้า/อีเล็กทรอนิคส์ เครื่องจักรที่ผลิต

บริษัท เทค แอนด์ ไทม์ ซิสเต็ม จำกัด
เขตนิคม เอ็มเอ็มซี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
19 ม.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
1.วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต 2.จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในงานผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร 3.สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้...

บริษัท สยามนวกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
19 . Project Engineer
ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและลูกค้า จัดทำแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย สำรวจพื้นที่เพื่อประเมินราคา จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้า และส่งมอบงาน

บริษัท อินฟรา แอนด์ อินโฟ โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
19 ม.ค. 62
20 . Production Engineer
- ดูแลงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัท - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามระบบ ISO 9001:2015 - ควบคุมกระบวนการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 2,448 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ