JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
ดูแลงานสนามและออกแบบโครงสร้าง

POSTEN ENGINEERING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . วิศวกรจัดซื้อ/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำแหลมฉบังและระยอง
-Searching new product and Supplier. -New product testing and implementation. -Searching Sub Contract. -Support oversea purchasing

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
3 . Process Engineer
การติดตั้งและจัดการโครงงานย่อยเฟรมไลน์โครงการใหม่

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
4 . Engineering Machining
Responsible Engineer Machining Process - New Model Setup Line - Process Design - Machining Process Design - Improvement Process - Reduce Defect in Process

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
5 . Senior Engineering Casting
- Check and Provide work standards of Die Casting Process - Monitoring production output engineering reports - Analize problems - Recommend possible solutions - Sharing of ideas - Knowledge and ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 62
7 . Customer Quality Engineer (CQE) / Joint Quality Engineer (JQE)
1.Customer Quality service contact window: 1.1) Solving customer complaint issue. Drive the root cause analysis and hosst the review meeting with internal team. 1.2) Feedback customer with formal 8D...

Techman Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน NA
24 ส.ค. 62
8 . วิศวกร คุมงานก่อสร้างเขื่อนจ.อุบลราชธานี,คุมงานก่อสร้างถนน จ.กาฬสินธุ์ จ.นครพนม
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการคุมงานอย่างน้อย 3 ปี สามารถเรียนรู้ระบบงาน มีวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และ ทํางานเป็นทีมได้ สามารถเดินทางไปทํางานควบคุมการก่อสร้างเขื่อน...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
9 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการทํางานออกแบบโครงสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทํางานเป็นทีมได้ ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง m...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
10 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรทั้งระบบ Relay, PLC, งาน Control&Power, Modify Re-Program Re-Wring

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด
2 อัตรา
24 ส.ค. 62
11 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (PM) เขียนแบบ ออกแบบ ซ่อมเครื่องจักรอัตโนมัติในสายการผลิต สามารถใช้โปรแกรมPLC ได้

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
24 ส.ค. 62
12 . Site Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุม Supplier ในการประกอบและติดตั้งไลน์ผลิตหรือเครื่องจักร ทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยหน้าไซด์งาน - ควบคุมคุณภาพงานประกอบและติดตั้งใน...

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 62
13 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตามแก้ไขปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต (ชุบ) New model ,Process control

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
24 ส.ค. 62
14 . Maintenance Engineer(อยุธยา,สมุทรปราการ,สระบุรี,ราชบุรี)
-สนับสนุนการบริหารงานและพัฒนางานฝ่ายวิศวกรรมเพื่อให้เครื่องจักรได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบพร้อมที่จะสามารถผลิตสินค้าได้เต็มประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามมาตรฐานและต้นทุนต่ำ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 62
15 . Electrician Technician
- Daily check all electrical machines and equipment including their preventive maintenance as specified requirement - ตรวจสอบประจำวันเครืองจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงทำการบำรุงรักาเชิงป้องกันตามที่กำหน...

TORCH LITE (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
24 ส.ค. 62
16 . Site Engineer(Electrical Engineer)
บริหารโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลา(โรงงานเกษตร+ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่) ควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
17 . Sales Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
เป็น Sales Engineer ที่ดูแลด้านงานอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและ Utility กลุ่มลูกค้าโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 22,000+ค่าประสบการณ์
24 ส.ค. 62
18 . Sales Engineer / Sales representative
1.ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการขายและการบริการหลังการขาย 2.ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และหาฐานลูกค้ารายใหม่ 3.ดูแลลูกค้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง 4.ปฏ...

Nouveau (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน 20,000-55,000
24 ส.ค. 62
19 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
24 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 ส.ค. 62
 พบ 2,307 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ