JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบน้ำเสีย - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
→ ออกแบบงานการทดสอบเพื่อพัฒนาระบบบำบัดมลพิษและกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ → ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย, อากาศ, กากอุตสาหกรรมของโรงงานเบียร์ 3 โรงงาน → ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเกณฑ์มาตร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
2 . Engineer QCรับสมัครด่วน !
1.ติดตามควบคุมการผลิตของชิ้นงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหางานเกี่ยวกับระบบการผลิต 3.จัดทำประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต...

บริษัท เรย์-ไทย อินดัสตรีส์ จำกัด / Ray - Thai Plastic Industries Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า
คุมงานระบบไฟฟ้า,สามารถเขียนแบบและอ่านแบบไฟฟ้าได้,เสนอราคาและตีราคาเพื่อเสนอลูกค้าได้,ถ้ามีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม โซลูชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
4 . วิศวกร - สายการผลิตสุรา
→ สำรวจ, ออกแบบและประมาณราคางานสถาปัตยกรรมหรืองานวิศวกรรมโยธาหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในโรงงานสุราฯ และบริษัทอื่นๆ ในเครือ → วางแผน, ควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )
• รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารที...

Areeya Property Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 62
6 . วิศวกรโครงการ ( Project Engineer )รับสมัครด่วน !
• รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
27 พ.ค. 62
7 . วิศวกรอาวุโส - สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม)
→ หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะงานด้านหลักวิศวกรรม งานโครงการซ่อมแซมบูรณะฯ ให้เป็นตามวิชาและกฎหมาย → ดูแลงานวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมายและงานโครงการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีคุณภาพเสร็จตามกำหนดเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักร-สายการผลิตสุรา
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ผลิตสุราเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุเบื้องต้นเครื่องจักรบรรจุ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง - PAN Inter
→ คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานที่จะว่าจ้างและเข้าร่วมประขุมเพื่อชี้แจงแบบรายละเอียดการก่อสร้าง → ตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาและรายละเอียดประกอบให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข → ตกลงการสั่งจ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
10 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
→ ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ → วิเคราะห์หาสาเ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
11 . System Engineer
- ติดตามและตรวจสอบ Server Wowza Streaming - ดูแลระบบ Network, Stream, Firewall (เบื้องต้น) - Convert file คอนเท็นท์, Encode Vdo เพื่อใช้งานในการให้บริการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
12 . Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีวิศวกรรมที่จะนำมาใช้งาน - รวบรวมและจัดทำข้อมูลตัวเลขการลงทุนและผลตอบแทนจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรม รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและค...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62

บริษัท ซีนิธ เดค-คอน จำกัด
2 อัตรา
27 พ.ค. 62
14 . โฟร์แมน เฮดแมน/ช่างสำรวจรับสมัครด่วน !
- วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและ consult และควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน

บริษัท ซีนิธ เดค-คอน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
15 . วิศวเคมี
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต และบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมระบบการสอบเทียบเครื่องมือ - ติดต่อประสานงานกับ Suppliers - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ - วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
17 . Production Engineer
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
27 พ.ค. 62
18 . วิศวกร / โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และรายงานภาพรวมของหน้างาน - ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้ได้ตามงบประมาณ - ควบคุมแรงงานให้เหมาะสมกับเนื้องาน - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบงาน - ประสานงานหน้างาน เคลียร์แบบงาน

บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
27 พ.ค. 62
19 . วิศวกรสำนักงาน / วิศวกรสนาม
"วิศวกรสำนักงาน" 1. ถอดแบบโครงการเพื่อคิดประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง,ทำ BOQ และคิดต้นทุนของโครงการ 2. จัดทำสัญญาจ้างต่างๆเกี่ยวกับผู้รับเหมา , จัดทำหนังสือประสานงานกับผู้รับเหมาและหน่วยงานราชการ 3. ปร...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้าออกแบบระบบ PLCรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบระบบ PLC สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2. เขียนแบบเครื่องจักรตามต้องการของลูกค้า

B.P.POWER ENGINEERING GROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือ ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 62
 พบ 2,552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ