JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: วิศวกร
 พบ 2,485 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer โยธา ก่อสร้าง
- วางแผนควบคุมงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายบริหารโครงการและให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการ - ก...

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
23 เม.ย. 62
2 . วิศวกรการผลิต,IPS,WCM
-วางแผน วัตถุดิบ บรรจุภัณท์ เครื่องจักร พนักงานผลิต และ ขบวนการ เพื่อทำการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต -ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตเพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามแผน -วิเคราะห์รายงาน ติดต...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร +ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติ...

INTEQC Group
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + ประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . Mechatronic engineer
-ออกแบบ, เขียนโปรแกรม Control robot arm, Automation system -ประกอบเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติการแก้ไขและติดตั้งที่กระบวนการผลิตลูกค้า

GRAVITY MECH Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62

บริษัท ซันกรุ๊ป โปรเฟสชันแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรเคมีรับสมัครด่วน !
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัฒนาโชค กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ออกแบบวิเคราะห์งานระบบการติดตั้งให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ควบคุมการปฏิบัติงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามแบบ - ควบคุมกา...

บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด
23 เม.ย. 62
8 . วิศวกร R&Dรับสมัครด่วน !
1.สร้าวิธีการทำงานที่ถูกต้องเพื่อลด และกำจัดของเสีย 2.ลดต้นทุน-ควบคุมต้นทุน พัมนากระบวนการเพื่อลดค่าใช้จ่าย 3.พัฒนากระบวนการเดิมให้ง่ายขึ้น,สะดวกขึ้น,ลดเวลาในการทำงาน 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถผ...

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ศึกษาวิเคราะห์ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพรวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท สายไฟฟ้าวีนายน์เคเบิ้ล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
10 . Sales/Sales Engineer/วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 หยุดเสาร์-อาทิตย์ รับผิดชอบงานขาย อุปกรณ์ ระบบดับเพลิงและระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ ประเมินราคา

บริษัท อลาร์ม ซีสเต็ม โซลูชั่นส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000+ /ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
11 . Engineer DesignUrgently Required !
1.Drawing control&update support dummy,mass production. 2.Relation BOM Master,Spec Condition Standard. 3.Drawing improvement ,follow production and standard condition. 4.Confirm drawing support. 5...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 19 K+
23 เม.ย. 62
12 . Engineer Productionรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบ jig, Fixture,เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต 3.ติดตามผลการทำงานและพัฒนาเครื่องจักรในไลน์การผลิต 4.ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบและขั้นตอนการทำง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 20 K+ (ค่า Level)
23 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกวิศวกรก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
23 เม.ย. 62
14 . วิศวกรจัดซื้อ(เครื่องกล)
ตรวจสอบสเปคและเปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . วิศวกรงานระบบ(เครื่องกล)
ควบคุม ติดตาม ประสานงาน และดูและการจัดการกำลังคน / วัสดุ / เครื่องมือ และวิธีการทำงาน เพื่อให้การทำงานให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และได้งานที่มีคุณภาพ

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
16 . Mechanical Engineering Asst.MGR / MGR. (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electrical equipment and part) •ฺ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiate & Company's structure
23 เม.ย. 62
17 . Electrical Engineering Asst.MGR / MGR (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (High voltage electrical equipment ,Solar , LED a...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiate & Company's structure
23 เม.ย. 62
18 . Solar & LED Electrical Engineering Supervisor (Factory)รับสมัครด่วน !
**THIS JOB WORKING AT FACTORY : MONDAY - SATURDAY : 08.30 -17.30 : ** • Development and improvement products and invent new products of the company (about products and parts Solar , LED ) •ฺ BOM ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -30,000 (ตามความสามารถ)
23 เม.ย. 62
19 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
20 . วิศวกรไฟฟ้า ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานในโครงการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบคุณภาพของสายสื่อสารที่ได้ลงใต้ดิน เพื่อส่งมอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
 พบ 2,485 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ