JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,324 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchase Staff
- Request quotation with supplier - Summary data for master price - Support Sales to issue cost raw material

KAGA ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าพระประแดงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน 2.ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้...

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
21 พ.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ตรวจเช็คเครื่องจักร ตามแผนประจำวัน และปี 2. รายงานการปฎิบัติงานแต่ละวันต่อผู้บังคับบัญชา 3. ออกแบบ ,แก้ไข,ดัดแปลงอุปกรณ์ หรือ Spare part เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
4 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
-กำหนดแผนการทำงาน Mold,Die Cut, Die Plate -การเขียนแบบและควบคุม Drawing ที่ใช้ในการผลิต -สนับสนุนกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิต -ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001 & ISO14001

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- รับข้อมูลในการสั่งซื้อของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร - ตรวจสอบการสั่งซื้อกับ Budget ที่กำหนดไว้แต่ละแผนก - นำข้อมูลในการสั่งซื้อมาเปิดที่ได้ตวจสอบแล้ว เพื่อเปิด Purchase Order - จัดเอกสาร PO ...

KEN MAX (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
6 . Sales/พนักงานขาย PC-Ari Football Concept Store (เมกาบางนา)
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่่วางขายในร้าน Ari Football Concept Store 2.ดูแลการจัดวางสินค้า (ดิสเพลย์) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ทันสมัย 3.ดูแลสินค้าหน้าร้านและสินค้าคงเหลือใน...

บริษัท บูทรูม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000
21 พ.ค. 62
7 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าหลังคาเหล็กและประตูม้วน SmartTek ตามไซต์งานก่อสร้าง หรือโครงการต่าง ๆ มีธุรการและทีมวิศวกร ไว้รองรับการทำงาน

C.S.C. International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม ( 40,000-80,000 บาท ) แล้วแต่ความสามารถและยอดขาย
21 พ.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คเครื่องจักรและบำรุงรักษาตามวาระให้อยู่ในสภาพใช้งานเป็นปกติอยู่เสมอ - ซ่อมแซมเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตั้งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา(ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่างสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดทำตัวอย่าง ของสินค้าทุกตัวของบริษัทฯ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ รวมทั้งออกแบบชิ้นงานเพื่อจัดแสดงสินค้า - ดำเนินการจัดทำ ชิ้นงานตัวอย่างสินค้าตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องข...

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 (ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)
21 พ.ค. 62
10 . ช่าง Wire Cut
สามารถใช้เครื่อง WireCut Missubishi ตัดงานได้ Input ข้อมูลเข้าเครื่อง Wire cut เพื่อตัดชิ้นงานให้ได้ตามแบบ

บริษัท จินฟง พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62

บริษัท จินฟง พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีสินค้าคงคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน การบันทึกรับเข้า ตัดจ่าย โอน ตามระบบ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือและสรุปผลการตรวจนับ - บัญทึกและปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ BOI
1. ขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI และรักษาสิทธิประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับการส่งเสริมการลงทุน 2. ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตุดิบที่นำเข้ามาผลิต เพื่อใช้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้า 3. ดูแล/ดำเนินการเรื่องการยกเว้น...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
14 . ISO Staff
- เป็น Internal Audit ในการตรวจสอบระบบ System & Process Audit และติดตามผลการติดตาม KPI พร้อมสรุปรายงานผลการดำเนินการทุกเดือน - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เรื่องการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเพื่อรองรับกา...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
15 . leader ฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่สำโรง)
1.รับผิดชอบดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุม ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต ฯลฯ ตามได้รับมอบหมาย

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตสมโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าทีบัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่สำโรง)
1.บันทึกบัญชี 2.ตรวจสอบใบสำคัญ 3.คำนวนต้นทุนการผลิตและปิดงบต้นทุนการผลิต 4.ตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (สังกัดบริษัท เจแม็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
*** สังกัดบริษัท เจแม็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด*** รายละเอียดสวัสดิการ - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 7.40 - 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) - ชุดเครื่องแบบพนักงาน 4 ชุด - อาหารกลางวันฟรี (ข้าว+กับข้าว) - รถ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
18 . QA (CMM)(ปฏิบัติงานที่สำโรง)
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน - รายงานปัญหางานต่อผู้บังคับบัญชา

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 62
19 . Production Engineer (วิศวกรการผลิต)
- เข้าร่วม APQP TEAM และติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผน - จัดทำเอกสารช่วยในการผลิตทั้งหมด - ศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง - ดูแลระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบการทำงานของฝ่...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีขาย บัญชีลูกหนี้ รายงานภาษีขาย - วางบิลเก็บเงินลูกค้า ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน บันทึกบัญชีรับเงิน - ประมาณการรายรับประจำงวด

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
 พบ 3,324 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ