JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3,290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าหลังคาเหล็กและประตูม้วน SmartTek ตามไซต์งานก่อสร้าง หรือโครงการต่าง ๆ มีธุรการและทีมวิศวกร ไว้รองรับการทำงาน

C.S.C. International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม ( 40,000-80,000 บาท ) แล้วแต่ความสามารถและยอดขาย
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ชำนาญการคลังสินค้าวัตถุดิบ
1. ควบคุมการรับเข้าสินค้า หรือควบคุมการจัดสินค้าตามแผนผลิต ให้ตรงตามเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าวัตถุดิบ 3. ควบคุมการวางสินค้าเข้า Shelf 4. ควบคุมการรับสินค้าคืนให้ทันตามรอบแจ้งรับ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO 9001 2. ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง เอกสาร ISO ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 3. รวบรวม KPIs ด้านคุณภาพทุกแผนก 4. จัดเตรียมบันทึกรายงานการประชุม 5. ประส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (HR&Admin Supervisor)
- งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - งานด้านแรงงานสัมพันธ์และงานสวัสดิการ - งานด้านเงินเดือนและรายงานประกอบเงินเดือน - งานด้านแรงงานต่างด้าวและเอกสารของส่วนราชการ - งานด้านธ...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
5 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และแก้ปัญหางานในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถบริหาร ควบคุมและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป็นไปตามงบประมาณได้ 3. สามารถประสานงานกับทีมงานเทคนิคของบริษัทลูกค้าได้ เพื่อให้กา...

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
6 . Assistant Production Manager
1. ดูแล ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีกำลังการผลิตตามเป้า และมีของเสียไม่เกินที่กำหนด 2. ปรับปรุงเครื่องจักรร่วมกับ Engineer ให้มีกำลังการผลิตที่รวดเร็ว และควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมติ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . แม่บ้าน ประจำคลังสินค้าบางนา รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถู - แม่บ้านในคลังสินค้า - ดันฝุ่นได้ - เป็นพนักงานของบริษัท ไม่จ้างผ่านซับ ไม่มีกำหนดสิ้นสุดการจ้าง

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 10,500 บาท
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รั...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ IT
1. ร่วมกับทีม IT และผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท 2. ร่วมกับทีม IT กำหนดและให้คำแนะนำมาตรฐานงานของระบบข้อมูลสาร...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
เคลื่อนย้ายวัสดุคงคลัง เข้า-ออก เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำ จัดเก็บ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม - วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม - จัดทำแผนการฝึกอบรมร่วมกับผู้บังคับบัญชา - สน...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)
- ดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน งาน PM งานอนุรักษ์พลังงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง
- บริหารทีมงานซ่อมบำรุง เครื่องจักร ด้านสาธารณูปโภค ต่างๆในโรงงาน - ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - กำกับดูแลงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) - กำกับดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่าง...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วย ผจก ฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบบัญชีประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายท...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
15 . Sampling Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า) ปฏิบัติงานที่บางนาตราด กม.19
- ซัพพอร์ตงานสินค้าที่คลัง - ซัพพอร์ตในส่วนของการตรวจสินค้าที่ส่งมาจากสาขาก่อนนำเข้าคลัง - สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของสินค้าและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตภายในบริษัท ลงบันทึกรายงาน และ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนเงิน ประจำสาธุประดิษฐ์ และสนามบินสุวรรณภูมิ รายได้รวม 18,000 รับสมัครด่วน !
- ขนส่งเงินระหว่างธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ผู้ที่สนใจรีบติดต่อมา รับก่อน 11 อัตรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ค. 62
17 . วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer )รับสมัครด่วน !
- สร้าง,ปรับปรุง, ดูแลรักษาเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมเครื่องจักรระบบนิวเมติค/ไฮโดรลิค - เขียนแบบวงจรไฟฟ้า เพื่อ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ประสานง...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000
20 พ.ค. 62
18 . วิศวกรขาย (Sales Engineer)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อหากลุ่มลูกค้ารายใหม่และรายเก่า เพื่อเข้าไปนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ - ออกแบบการนำเสนอสินค้าและงานบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้า(Presentation Design) ด้วย Microsoft PowerPoint, Word, Adobe...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท
20 พ.ค. 62
19 . ช่างทำตู้ควบคุมไฟฟ้า (Control Panel)/ข่างเทคนิค(Technician)รับสมัครด่วน !
ช่างทำตู้ควบคุมไฟฟ้า(Control Panel) - อ่าแบบไฟฟ้าและเดินสายไฟภายในตู้ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากแบบไฟฟ้า ข่างเทคนิค(Technician) - ติดตั้งงานและเดินระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่โรงงาน - งานดัด,ตัด,เ...

Suzuden Industrial(Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 - 17,000 บาท (ตามประสบการณ์การทำงาน)
20 พ.ค. 62
20 . จัดซื้อ (งานก่อสร้าง/งานระบบ)รับสมัครด่วน !
1.หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่อยู่เสมอ 2.ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3.สอบราคา และสรุปเปรียบเทียบราคาจากการสอบราคา 4.เปิด PO สั่งซื้อ (โดยใช้ระบบ Express ) 5.ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ ...

Blue Fire Engineering & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
20 พ.ค. 62
 พบ 3,290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ