เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
ซ่อมรถจักรยานยนต์ *เนื่องจากบริษัทกำลังขยายสาขา ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีประสบการณ์เป็นจำนวนมากทุกตำแหน่ง

มหานครกรุ๊ปและห้างร้านในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
2 . ธุรการทั่วไป
- เปิด P/O การขายสินค้าจากช่องทางต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ดูแลจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายกับลูกค้า - ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดทำราย...

Sherman
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
22 ต.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าแรง-เงินเดือน (บริษัทโอคินอสฟู้ด จำกัด)"ด่วน"
- ทำบัญชีค่าแรง-เงินเดือน - ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่HR สิ่งแวดล้อม/อาคารสถานที่
- ดูแลความสะอาดพื้นที่ภายนอกและรอบอาคารให้สะอาดและเป็นระเบียบ - จัดทำราคาขายเศษซาก และรายงานการขายได้อย่างถูกตรง - ตรวจสอบ ดูแลการคัดแยกเศษซากได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
5 . HR Project Lead รับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำและร่วมพัฒนาการนำข้อมูล การรายงานผล การนำเสนอโครงการต่างๆ มาใช้พัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล - ริเริ่ม วางแผน ดำเนินก...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ QA/QC บริษัท Pakfood **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 61
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิต **ประสบการณ์สายงานอาหาร 2 ปี**
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
8 . Process Improvement Manager
-ควบคุม ดูแล Project TPm เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม -ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต(Yield/ Efficiency) และต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -วางแผนการนำเครื่องจักรห...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านบัญชี
- ตรวจสอบ/สอบทานการบันทึกรายการทางบัญชีสำหรับรายได้ รายจ่าย เงินลงทุน และทรัพย์สินให้ถูกต้อง - ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละปี รวมถึงจัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ต.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านแรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- จัดทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท และความต้องการของพนักงาน รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับผิดชอบในการสอบถามความพึงพอใจของพนักงานรายเดือนประจำปี พร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 61
11 . ล่าม แปลภาษาพม่า (บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน))
1. ประสานงานด้านภาษากับพนักงานชาวพม่า 2. ดูแลเอกสารการจ้างงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาพม่า 3. แปลเอกสารต่าง ๆ ระหว่างภาษาพม่ากับภาษาไทย 4. อบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กร การทำงาน ให้กับพนั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
12 . รองผู้จัดการฝ่ายผลิต
-­ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -­ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ๅ อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Social Audit
-ดำเนินการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท -ให้คำปรึกษาระบบมาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมายแรงงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง -วางแผนการตรวจสอบด้านแรงงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
14 . Sales & Marketing Executive
- Administer all sales activities for all export products of organization and ensure achievement of all export sales target and analyze all company objectives and negotiate on prices to achieve same a...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
15 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / ระบบน้ำ / ระบบไฟฟ้ากำลัง / ระบบBoilerรับสมัครด่วน !
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพ -­ดูแลงานการปรับแต่งเครื่องจักรในสายการผลิต -­สรุปผล/รายงานการซ่อมบำร...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ต.ค. 61
16 . จนท.อาวุโสการตลาด-ประสานงานขาย (Marketing Co)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขาย เช่น รายงานยอดขาย, ข้อมูลสนับสนุนการขาย การ ติดตามเรื่องการจ่ายเงินของลูกค้า ­2. ดูแลส่วนของการประสานงานหลังการขายกับทางโรงงานในส่วนของการผลิตตลอดจนติดตามการผลิต 3. ­ให...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ด้านสรรหาแรงงานต่างด้าวรับสมัครด่วน !
- บริหารงานสรรหา คัดเลือก พนักงานรายวัน/พนักงานต่างด้าวในตำแหน่งว่างตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานรายวัน วางแผนอัตรากำลัง ตรวจสอบดูแลกระบวนการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามที่นโย...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 61
18 . ผู้จัดการแผนกควบคุมสัตว์พาหะ(Pest Control) **ประสบการณ์ 3 ปี**
- จัดทำและดูแลการกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ ( Pest Control ) ภายในองค์กร ให้เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ติดตาม ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลของการปฏิบัติงานด้านการกำจัดส...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
21 ต.ค. 61
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนก (QC) **ประสบการณ์สายงานอาหาร**รับสมัครด่วน !
- ทวนสอบและควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลการรับลูกค้า/external auditor ในการตรวจสินค้า - เตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร เพื่อใช้รองรับการ Audit ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 61
20 . Production Supervisor **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
- ร่วมเตรียมการส่วนของความพร้อมเกี่ยวกับวัตถุดิบ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - ควบคุมกระบวนการและขั้นตอนการผลิตต่างๆในส่วนที่...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
21 ต.ค. 61
 พบ 1,259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ