เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Engineer
ดูแลการขายสินค้าประเภท ปั๊มน้ำ โครงการ คอนโด ที่อยู่อาศัย รวมถึงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
2 . หัวหน้าบัญชี
1. แยกประเภทบัญชี 2. ตรวจและวางแผนภาษี ยื่นแบบ ภงด 1 3 51 53 3. เช็คสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงาน 4. ปิดงบการเงิน 5. ทำค่าแรงพนักงาน 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูล 7...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
1 อัตรา
19 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนกผลิต/คิวซี Lineรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและวางแผนงานการผลิตอาหารทะเล 2. ตรวจสอบงานผลิตอาหารทะเล 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ - เปิดบิลขายสินค้า/บิลจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำรายงานภาษีซื่อ-ขาย - ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุน - งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอม แพค จำกัด / AM PACK Co., Ltd.
นิคม เมืองมหาชัย สมุทรสาคร
2 อัตรา (สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา และสาขาสมุทรสาคร 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
5 . QA Supervisor รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าที่ส่งมอบแก่ลูกค้า - ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาทางด้านผลิตภัณฑ์ - ควบคุมและแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพตามระ...

บริษัท แอม แพค จำกัด / AM PACK Co., Ltd.
นิคม เมืองมหาชัย สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานผู้ใตับังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และตรวจสอบกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายผลิต R&D คลังสินค้า ให้ดำเนินการต่างๆ ลอดคล้องตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ และก...

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 61
7 . หัวหน้าฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต อาหารแช่แข็ง
วางแผนการผลิตและตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วางแผนและควบคุมกำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับปริมาณงาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Baht
19 ธ.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนการผลิต
- เก็บข้อมูลการผลิตประจำวัน เพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิต - จัดเก็บข้อมูล นำข้อมูลมาจัดทำ KPI ประจำเดือน - ติดตามการผลิต รายงานการผลิตเพื่อสรุปรวบรวมกับแผนการผลิต - งานเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO 9001 : 2...

บริษัท สยามซัคเซส ออโต้ กราเวียร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
9 . ผู้จัดการโรงงาน
- การบริหารงานด้านการวางแผนงานในกระบวนการผลิต - บริหารด้านการจัดการงานฝ่ายผลิต เพื่อลดต้นทุน ลดการสูญเสียในการผลิต ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย - วางแผนควบคุมระบบงาน การควบคุมคุณภาพสินค้า และการตรวจ...

บริษัท สยามซัคเซส ออโต้ กราเวียร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 61
10 . โฟร์แมน ไฟฟ้า
- งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เครื่องจักรต่าง ๆ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ความสามารถของผู้สมัคร
19 ธ.ค. 61
11 . ช่างผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
1.ตรวจสภาพรถ 2.ให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรถยนต์ได้ 3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

สถานตรวจสภาพรถ วาสนาณนาคบำรุง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + เบี้ยขยัน +โบนัสประจำปี
18 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าให้แก่บริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน - ประสานงานกับลูกค้าและบริษัทในกระบวนการขาย

บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + โบนัสประจำปี
18 ธ.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตามที่บริษัทมอบหมาย - นำเสนอผลงานและติดตามความถูกต้องของงาน - ประสานงานเรื่องแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 9.00น.-17.00 น. สวัสดิการ - ประกันสัง...

บริษัท อีโคแลบ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท
18 ธ.ค. 61
15 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ ห้องเย็น พร้อมเด็กรถ (มหาชัย - สมุทรสาคร)
รับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL ขับรถส่งสินค้าร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และมีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
18 ธ.ค. 61
16 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) 08:00 - 17:00 -ขับรถกระบะส่งสินค้า/วัตถุดิบ -งานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ มีโอที
18 ธ.ค. 61
17 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์) -สามารถทำงานกะกลางคืนได้ -ควบคุมดูแลการผลิตทั้งหมด (งานฉีดยาง+ตัดแต่งชิ้นงาน) -วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -ทำรายงานสรุปผลการทำงานเพื่อชี้แจงในที่ประชุม

บริษัท นิสโต้ รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
18 ธ.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตและจัดส่ง
วางแผนการผลิตและจัดส่ง

บริษัท วี.เอส.เอส. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
18 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Treasury Officer)รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมเอกสารในการติดต่อธนาคาร ต่าง ๆ 2. จัดเตียมเอกสารและออกเอกสารการโอนเงินให้ทันตามกำหนดเวลา 3. จัดทำ Blank Recocile ในระบบ 4. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล เพื่อแนบ...

บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
20 . พนักงานขายหน่วยรถ ตจว. (EV)รับสมัครด่วน !
1.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 1.2 นำเสนอสินค้าใหม่ ให้กับลูกค้า 1.3 หาช่องทางการขายสินค้าในรูปแบบใหม่รวมถึงหาลูกค้าใหม่ 1.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าในสถานที่ของลูกค้า 1.5 ตร...

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500.-
18 ธ.ค. 61
 พบ 1,261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ