JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,358 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT support
1.ติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์ 2.แก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ 3.วิเคราะห์ขั้นตอนและรายงานที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค 4.วิเคราะห์ปัญหาและบันทึกเพื่อระบุแนว...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
2 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (เขตภาคใต้)
1.การทำยอดขายตลาดในประเทศให้สอดคล้องกับ KPI เยี่ยมลูกค้าเก่า วาง Plan เยี่ยมลูกค้าเก่าอย่างต่อเนื่อง รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขายด้วยสินค้าใหม่ๆ เสนอราคา + สรุปการขายเป็น Order กับลูกค้า เปิดตลาด...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
3 . Surimi Purchasing Section Manager
- Sourcing new surimi supplier for cost saving and avoid shortage raw materials from all country - Surimi Stock management for avoid shortage - Make a good relationship with surimi supplier - Con...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
4 . QC.Staff
1.ควบคุมการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพ 2.จัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสิน...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
5 . Packaging Purchasing Staff
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบและอุปกรณ์ตามรายการขอซื้อ 3.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 4.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเที...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
6 . R&D Supervisor
1.วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต 3. ควบคุมการทดลองผลิตสินค...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 เม.ย. 62
7 . Warehouse Supervisor/เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องทั้งในด้านจำนวน และ คุณภาพที่ดี รวมถึงงานด้านเอกสารและบริหารการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ก...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
8 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.การเตรียมงานและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าในส่วนของ วัตถุดิบ / ส่วนผสม ให้ทันต่อการผลิตในแต่ละวัน 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิต 3.ตรวจสอบการควบคุมการผลิตของหัวหน้างานตามกระบวนกา...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
9 . Key Account Executive (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.ออกเยี่ยมร้านค้าของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 2.ตรวจสอบยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.ทำรายงานกิจกรรมของลูกค้าและคู่แข่ง รวมทั้งเสนอแนวทางในการกระตุ้นยอดขายสินค้...

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
10 . Refrigeration Unit Chief
- ออกแบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมแบบและเอกสารประกอบการออกแบบ ของแต่ละโครงการ - ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

LUCKY UNION FOODS Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 เม.ย. 62
11 . วิศวกรฝ่ายผลิตประจำกะ
ควบคุมงานผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหางาน ติดตามงาน รายงานผลการทำงาน ปัญหาที่พบให้ผู้บริหารรับทราบ

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
12 . Procurement Officer
1.Issue PO for material and production support equipment. 2.Tracking the delivery based on plan. 3.Coordinate with suppliers by e-mail and telephone. 4.Check invoice together with material receivin...

Alinco Group (Thailand)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 เม.ย. 62
13 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารของแผนกตามที่ WI กำหนด (ISO 9001 : 2015) 2. จัดทำเอกสาร Packing List 3. คำนวณน้ำหนักสินค้าก่อนขึ้นรถ 4. ควบคุมการจัดเตรียมสินค้าและจัดเรียงสินค้าบนรถ 5. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในคลังสิ...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
14 . พนักงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้า...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 62
15 . วิศวกรประเมินราคารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาแบบ และข้อกำหนดโครงการที่จะทำการเสนอราคา 2.ประสานงานและจัดเอกสารเพื่อเสนอราคา 3.ถอดแบบ รายการสินค้า วัสดุจากแบบ เพื่อประเมินราคา 4.จัดทำต้นทุน 5.จัดทำรายงานผลงานปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
16 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอ - ออกเยี่ยมลูกค้า ให้คำแนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - เปิดตลาดสินค้าใหม่ และสินค้าๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามงานเสนอราคา พื่อพยายามปิดการขาย - ดูแลลูกค้...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
17 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล Project ตั้งแต่เริ่ม Project จนจบ Project - จัดทำ Budjet Price , Estimate Price , BOQ , Data Specification. - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เกี่ยวกับ Project ที่รับผิดชอบ

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer)
- ตรวจสอบ และป้องกันงานด้านความปลอดภัยทั้งหมดของบริษัทฯ - ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานเอกสารด้านความปลอดภัย - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อผู้บริหาร - ปฐมนิเทศน์พนักงานเข้าใหม่เกี่ยวกัความป...

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิต (เพศชาย)
- ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
20 . BOI & Shipping รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกตามมาตรฐาน BOI - วางแผนงานและกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทน Shipping - รายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

PMC LABEL MATERIALS Co., LTD.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 1,358 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ