พบ 1,306 ตำแหน่งงาน
ผลการค้นหา งานใน จ.สมุทรสาครประเภทงานทั้งหมด
เรียงตาม :
มุมมองแผนที่
sort byเรียงตาม: ตำแหน่งงานล่าสุด
81.
22 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกในไลน์ผลิต
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
82. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่อง Seamer
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
83.
22 ต.ค. 62
หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
84. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
หัวหน้าฝ่ายผลิต/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
บริษัท มารีน ไบโอ รีซอสเซส จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
สามารถต่อรองได้ ขึ้นกับประสบการณ์การทำงาน
85.
22 ต.ค. 62
Sales Project เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
86.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่QC
บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
87.
22 ต.ค. 62
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง
88. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน"ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่" (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
15,000 ขึ้นไป
89.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ประจำสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
90. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD)โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้างเงินเดือน
91. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
หัวหน้างานฝ่ายบัญชีต้นทุน - (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
92. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
หัวหน้างานผลิต (Production Supervisor) โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
18,000-25,000 บาท
93. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
94. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) โรงงานสมุทรสาคร
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
40,000 บาทขึ้นไป
95. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานสมุทรสาคร)
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
มากกว่า 15,000 บาท หรือตามตกลง
96. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท กาญจนาโลหะการ จำกัด
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามตกลง
97. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
pinlocation
จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
98. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ภาษาจีน/อังกฤษ)
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
25,000-45,000
99. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Sale Exceutive (นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
25,000-35,000
100. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
Assistant Manager-Sale (ประจำนิคมสินสาคร สมุทรสาคร)
บริษัท จัดหางาน เมโทรซอร์ส จำกัด
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
50-60K