JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . คนสวน
ดูแลรดน้ำไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้แขวน ไม้ยืนต้น และสนามหญ้า งานตัดตกแต่งไม้ ตัดหญ้าตามที่กำหนด งานพรวนดิน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย เก็บกวาดขยะ ใบไม้ในสวน ตรวจสอบจัดทำไม้ค้ำยันไม้ป้องกันโค...

บริษัท วูดู คาเฟ่ ธิงค์กิ้ง สเปซ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
3 . ออกแบบ landscape และจัดสวน
- ออกแบบ landscape เกี่ยวกับการจัดสวน

Green Care Professional Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สัตวบาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแล การรีดนมโคด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝูงโค ในแต่ละช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับแผนก...

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
22 ส.ค. 62
6 . ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค Technical Intern Training Program (TITP)Urgently Required !
งานเกษตร/ปลูกผัก จำนวนวันทำงาน : 21-22วัน/เดือน เวลาทำงาน : 07:50 - 17:00 น. (พัก 70 นาที) ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน/สัปดาห์) **หากท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อมาได้ทั้งทางอีเมลหรือทางโทร...

TW(MOU) Manpower Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Japan
เงินเดือน ประมาณ 50,000 บาท (รวมOT)
22 ส.ค. 62
7 . ฝ่ายขายโครงการเกษตรรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด 2 หาช่องทางการขายใหม่ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่า 3 มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการขาย โรงเรือน ระบบปลูก ระบบน้ำหยด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการเจรจา สามารถเดิ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ (QMS)
1. ดำเนินการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ระบบบริหารคุณภาพหรือระบบอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งประยุกต์ใช้ในองค์กร 2. ทวนสอบ ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุปร...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 62
9 . Management Trainee
1. เขียน contents และหาข้อมุลเกี่ยวกับต้นไม้ คอยอัพเดตความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 2. วางแผนงานในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ จัดซื้อ แพค และเตรียมการจัดส่งต้นไม้ 3. ขับรถได้และมีใบขับขี่ 4. บันทึกข้อมูลลูกค้า...

บริษัท กรีนอัพแอนด์อัพ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-16,000 บาท
22 ส.ค. 62
10 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
22 ส.ค. 62
11 . หัวหน้าทีมบริการ /Certified Pest Control Technician Supervisorรับสมัครด่วน !
• นำเสนองานบริการ พร้อมให้ความรู้และตอบข้อซักถามพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระบบกำจัดปลวก Exterra (USA Technology) รวมถึงการป้องกันกำจัดแมลงรำคาญและระบบกำจัดหนูจากค่าย Bell Laboratories Inc...

Bug People โดย บริษัท มาเบล กรุ๊ป จำกัด
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 17,000-18,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่า Incentive สำรวจอาคาร เงินโบนัส
22 ส.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
1. ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์หรือ Organic 2. ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้่นที่ 3. ลงพื้่นที่เพื่อติดตามและประเมินผลของกลุ่มเกษตรกร 4. หาแนวทางแก้ไขให้กับกลุ่มเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
-ออกแบบและดูแลต้นไม้ภายในบริษัทให้สวยงาม -ควบคุมดูแลการทำงานของคนสวน

บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตกุ้งพีและนอเพลียส ประจำสาขาพังา,สตูลและสงขลา
1.เลี้ยงกุ้งพี เริ่มต้นจากนอเพลียส - กุ้งพี (เจ้าหน้าที่ผลิตกุ้งพี) 2.เลี้ยงพ่อแม่พันธ์กุ้ง (เจ้าหน้าที่ผลิตนอเพลียส)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามที่ข้อตกลง
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่(ปากพนัง)
-จัดทำชุดจ่าย -จัดทำเอกสารทางด้านฝ่ายการเงิน(บัญชีการเงิน) -จัดทำเอกสารภาษีต่างๆ -จัดทำเอกสาร และตรวจสอบ ทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ข้อตกลง
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(จ.ขอนเเก่น)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวนภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (สมุทรปราการ/ศรีนครินทร์/บางนา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(สมุทรสาคร/พระราม2/เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (ประจำจ.ระยอง)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ