JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขาสาทร
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) ประจำสาขาแม่สอด
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายอาหารสัตว์บก
ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62
6 . สัตวบาลรับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแลการจัดการกระบวนการผลิตสุกร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท

บริษัท ณัฐพงษ์ ฟาร์ม จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
26 พ.ค. 62
7 . ช่างเทคนิค
1.ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์พืชในพื้นที่โรงแยกก๊าซ สวนสมุนไพรฯ และบ้านพัก ให้มีสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย สวยงาม 2.จัดทำแผนบำรุงรักษาในงานภูมิทัศน์ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เช่น ระบบระบายน้ำ ...

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน ปตท.
26 พ.ค. 62
8 . ออกแบบ landscape และจัดสวน
- ออกแบบ landscape เกี่ยวกับการจัดสวน

Green Care Professional Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
9 . ผู้ควบคุมงานและประสานงานด้านภูมิทัศน์
-ควบคุมพนักงานสวนให้ดูแลสวนเป้นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย -ติดตามและควบคุมการทำงานของพนักงานสวน -จัดทำรายงานและเข้าประชุมตามวาระต่างๆ

DDD Garden
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 ตามตกลง
26 พ.ค. 62
10 . พนักงานฟาร์มม้า
1.เลี้ยงม้า ดูแล ให้อาหาร และทำความสะอาด 2.ดูแล อุปกรณ์ และสถานที่ ให้สะอาด และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ครูฝึกสุนัข
1.ดูแลสุนัข ฝึกสุนัขเพื่อการแสดง 2.ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ให้บริการนักท่องเที่ยวด้านกิจกรรม

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าลานอนุบาลกล้า (ร้อยเอ็ด/ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาต้นกล้าในลานวางกล้าเพื่อให้ได้มาตรฐานและคัดกล้าส่งกล้าจำหน่าย รวมถึงการทำเบิกจ่ายค่าแรงให้แรงงานที่รับผิดชอบพร้อมทั้งวางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าให้ได้ตามเป้าหม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าคนสวน/คนสวน
หัวหน้าคนสวน -ดูแลควบคุมกิจการ งานในสวนทั้ง เช่น ตารางการใส่ปุ๋ย เพาะกล้า การให้น้ำ และอื่นๆ -ควบคุมการทำงานของทีมงานทั้งหมด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คนสวน -ทำงานประจำในสวน ตัดแต่งกิ่ง กำจั...

อิ่มสุข สวนเกษตรอินทรีย์
หัวหน้า 1 / คนสวน 3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . คนสวนประจำโครงการ
1. ปฏิบัติงานในการดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ ขยายพันธุ์ไม้ ตกแต่ง ดูแลรักษาสวน และสนามหญ้าของโครงการ เพื่อให้โครงการมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่เสมอ 2. รดน้ำ พรวนดิ...

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
25 พ.ค. 62
15 . Management Trainee (นักจัดการฝึกหัด)
-ควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนปาล์ม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO และระบบคุณภาพต่าง ๆ -บริหารจัดการบุคลากร วางแผนด้านอัตรากำลัง...

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
16 . สัตวบาล (Animal Husbandry)
-ดูแลการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองทุกเรื่อง ทั้งการให้อาหาร น้ำ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสังเกตพฤติกรรม และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลสัตว์ -จัดเตรียมอาหาร และทำการทดส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์พืชรับสมัครด่วน !
-ปรับปรุงพันธุ์ถั่วแระญี่ปุ่นรวมทั้งงานคัดเลือกสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสามารถนำไปปลูกเพื่อผลิตผักส่งออกได้ -งานวิจัยที่เกี่ยววข้องกับการพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
25 พ.ค. 62
19 . สัตวบาลฟาร์มสุกร (หญิง)
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม - ดูแลงานภาพรวม ** มีบ้านพักห้องแอร์ฟรี อาหารฟรี **

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000
25 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่
- วางแผนการผลิตพืชอินทรีย์ บนพื้นที่ 76 ไร่ เพื่อการเพิ่มผลผลิตภายในฟาร์มให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานและได้คุณภาพ - วางแผนป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืนในฟาร์ม - วิจัยและค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
25 พ.ค. 62
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ