JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 578 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทำเอกสารรายงานผล 2. ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความ...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
16 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
-นำเสนอผลงานโครงการความปลอดภัยให้คำเสนอแนะ แจ้งปัญหาและแนวทางแก้ไข -ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน -ความตุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย -ปรับปรุง ตรวจสอบ ระ...

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อนายจ้างและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่จัดทำขึ้น 2. จัดทำและส่งเอกสารด้านความปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการ อาทิเช่น จปว. สอ.1,2,3 จผส.1 และเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภ...

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
16 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
5 . Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- To manage day-to-day execution of the projects workload and DC audit - To support in technical direction and give advice to Tesco team and contractor to ensure that whatever we do will be safe fo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
6 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
16 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำพุทธมณฑลสาย 7
1. ควบคุมดูแลตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน 2. จัดทำรายงานสรุป และรายงานความปลอดภัย ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในด้านความปลอดภัย 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย 4. ตรวจอสบอุปกรณ์ความปลอดภัยให...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
8 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
16 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
11 . จป.วิชาชีพ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 62
12 . จป. วิชาชีพ 25,000 - 28,000++ ตามประสบการณ์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ราชการ - วางแผนงานความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัด ทำโครงสร้างและคู่มื่ที่เกี่ยวจ้องกับงานในโรงงาน และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมา...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000++ ตามประสบการณ์
16 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จป.) ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี
- จัดทำแผนและส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน - สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม - ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ และอื่นๆ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
16 มิ.ย. 62
15 . หน.หน่วยความปลอดภัย และจป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 มิ.ย. 62
16 . 27-28 มิ.ย.62 รับสมัคร พนักงาน รปภ.(กลางวัน / กลางคืน) Tel.092-2465696รับสมัครด่วน !
- ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ - ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบ - ดูแล ป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ - แ...

ดิเอ็มโพเรี่ยม / เอ็มควอเทียร์ ในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
16 มิ.ย. 62
17 . (STGT-HY) (หัวหน้าส่วน) จนท.ความปลอดภัยการทำงาน(จป) ปฏิบัติงาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุมและป้องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ - ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นในองค์กร

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 มิ.ย. 62
18 . (STGT-HY) จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน(จป) บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (TH) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (STA-TS)
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 มิ.ย. 62
 พบ 578 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ