JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 629 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ
• จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ • ดูแล,ตรวจสอบ, ควบคุม, แก้ไข และประเมินความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือห...

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
- ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับบริษัทลูกค้า - ควบคุมงานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน (หน้า Site งาน) - ดูแล จัดเตรียมเอกสาร ด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงการอบรม...

บริษัท ทีไอเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และงานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 พ.ค. 62
4 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 พ.ค. 62
5 . Safety Professional Supervisor / หัวหน้าแผนกงานความปลอดภัย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำแผนงานความปลอดภัย - ตรวจสอบทบทวน Procedure, วิธีปฏิบัติ และคู่มือความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบัน - ตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากรด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบแนะนำ และสั่งแก้ไขงานตวามปลอดภัยหน่วยงานก่อสร้...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
6 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 62
7 . Supervisor ประเมินระบบน้ำดี - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำ เช่น ตรวจวัดน้ำบาดาล / ประปา / น้ำดื่ม และระบบน้ำสำหรับต้นกำลัง - ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกระบวนการควบคุมการผลิตน้ำและผลิตภัณฑ์ Softdrink - ติดตาม, ตรวจสอบ และรายงานผล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO 9001 2. ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง เอกสาร ISO ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 3. รวบรวม KPIs ด้านคุณภาพทุกแผนก 4. จัดเตรียมบันทึกรายงานการประชุม 5. ประส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
11 . Safety ระดับเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน,ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จั...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
19 พ.ค. 62
12 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
19 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
19 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - จัดทำรายงานเอกสารส่งราชการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

PASAYA
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท / ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ MR/DCCรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบ GMP HACCP 2.Internal Audit และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ Internal Audit 3.ติดตามผลการตอบกลับ CAR ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ/รวบรวม รายงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายข...

บริษัท อาร์ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 พ.ค. 62
16 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการแผนก จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ 1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภั...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
19 . PE Branch Officer(ประจำสาขานครสวรรค์)
รับผิดชอบงานในด้านความเป็นเลิศในการดำเนินการ(Performance Excellence Division)ของสาขา ซึ่งรวมความถึง การดำเนินการที่สนับสนุนความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของสาขา การคงไว้ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภา...

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
19 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
ดูแลเรื่องเอกสาร จป.ให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามนโยบายของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
 พบ 629 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ