JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 581 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายวิชาการสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. ปฏิบัติการเขียนรายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการติดตั้งและติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาด (Sales)
• ให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม • ติดต่อลูกค้า และออกพบลูกค้ารายใหม่เพื่อยอดขาย โดยการขอนัดพบเพื่อนำเสนองานขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า • รับผิดชอบต...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
3 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโครงการงานอาคารสูงทั้งหมด - สังเกตุการณ์กิจวัตรการทำงานด้านความปลอดภัย - ดูแลการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดถัยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและใช้งานอย่างถูกต้อง - รายงานเกี่ยวกับอุบัต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
4 . Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- To manage day-to-day execution of the projects workload and DC audit - To support in technical direction and give advice to Tesco team and contractor to ensure that whatever we do will be safe fo...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
5 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
17 มิ.ย. 62
6 . Safety Officer at Professional Level
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือค...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
17 มิ.ย. 62
7 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
1. To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety. 2. To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and present preventive me...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
9 . Safety Officer รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จัดแสดง หาแนวทางและวิธีป้องกัน 3. ฝึกอบรม ให้ค...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำพุทธมณฑลสาย 7
1. ควบคุมดูแลตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน 2. จัดทำรายงานสรุป และรายงานความปลอดภัย ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในด้านความปลอดภัย 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย 4. ตรวจอสบอุปกรณ์ความปลอดภัยให...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
11 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์)
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
17 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้างาน Utility (จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและดูแลการผลิตน้้าประปาให้ได้คุณภาพ 2.วางแผนการผลิต ส่งน้ำดีออกจากระบบและทำรายงาน รวบรวมข้อมูลทุกสัปดาห์ 3.จัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานได้แก่ กลิ่น เสียง ก๊าซพิษ และความสะอาด 4.ควบคุมและดูแลเกี่...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่บริหารระบบคุณภาพ
ดูแลการจัดทำ พัฒนา และประเมินผลให้การปฎิบัติงานด้านการขนส่ง-คลังสินค้าเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือระบบคุณภาพอื่นๆ

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
17 . จป. วิชาชีพ 25,000 - 28,000++ ตามประสบการณ์
ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ราชการ - วางแผนงานความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัด ทำโครงสร้างและคู่มื่ที่เกี่ยวจ้องกับงานในโรงงาน และบัญทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานให้แผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ รวมถึงจัดทำมา...

บริษัท เจ แอนด์ เค อินเตอร์ เนเชอรัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000++ ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
1.ระบบความปลอดภัยในโรงงาน 2.สุขอนามัย 3.อื่นๆ

J&C PACKAGING COMPANY LIMITED
บางกอกฟรีเทรดโซน สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-20,000 + (ค่าเดินทาง 1,000)
17 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
• วางแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน • ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ปรึกษากับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รวมการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลความปลอดภัย • ดำเนินการสอบสวนอุบัต...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย (จป.) ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี
- จัดทำแผนและส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน - สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม - ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ และอื่นๆ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
 พบ 581 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ