JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 618 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Associate SS&R (เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและรักษาผลประโยชน์)
• ดูแลและรักษาผลประโยชน์ ในการป้องกันยอดสูญเสียและการสูญหาย ของบริษัท • วิเคราะห์ข้อมูล ยอดสูญหาย กำหนดแผนป้องกัน • ดูแลการรับสินค้าจากภายนอกเข้าสาขา และ ออกจากสาขาในทุกวิธีการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
2 . SS&R Hub Executive (supervisor)
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา ที่รับมอบหมาย • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุถึงปัญหาที่ตรวจพบ • จัดทำรายงานการตรวจสอบ และรวบรวมหลักฐาน เพื่อส่งให้สาขาสอบสวนหาสาเหตุ • ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
26 พ.ค. 62
3 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
4 . Supervisor ประเมินระบบน้ำดี - สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
- ผู้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์น้ำ เช่น ตรวจวัดน้ำบาดาล / ประปา / น้ำดื่ม และระบบน้ำสำหรับต้นกำลัง - ดำเนินการเข้าตรวจประเมินกระบวนการควบคุมการผลิตน้ำและผลิตภัณฑ์ Softdrink - ติดตาม, ตรวจสอบ และรายงานผล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ - TBR
→ จัดทำและ Update นโยบายความปลอดภัยฯ และขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเอกสาร ISO 9001 2. ตรวจเช็ค แก้ไข ปรับปรุง เอกสาร ISO ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 3. รวบรวม KPIs ด้านคุณภาพทุกแผนก 4. จัดเตรียมบันทึกรายงานการประชุม 5. ประส...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . หน.แผนกความปลอดภัย,จนท.จป.วิชาชีพ,จป.กะ ( สาขาบางพลี, สาธุประดิษฐ์)รับสมัครด่วน !
(ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จปว.) โดยตำแหน่ง) 1. บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงาน ภายในโรงงาน และระบบงานด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 2. บริหารและควบคุมและปฏิบัติงานงานตามกฎ...

บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
9 . Safety ระดับเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน,ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จั...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
26 พ.ค. 62
10 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
26 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ จป. (สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) วิชาชีพ
1. คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2. คอยเสนอแนะให้นายจ้างจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 3. จัดประชุมค...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานบางนาตราด กม.21 ใกล้ ม.หัวเฉียวฯ)
- ดูแลเรื่องความปลอดภัย ความเสี่ยงในสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด - งานอื่นๆทีเกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อ สัปดาห์

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 พ.ค. 62
14 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
-ปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ภาคสนาม) ทั้งในด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน้ำ ดิน และกากของเสีย -ควบคุมทีมงานในการปฏิบัติงาน ให้เ...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ +ประสบการณ์+เบี้ยเลี้ยง
26 พ.ค. 62
15 . นักวิทยาศาสตร์การตลาด (Sales)
• ให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม • ติดต่อลูกค้า และออกพบลูกค้ารายใหม่เพื่อยอดขาย โดยการขอนัดพบเพื่อนำเสนองานขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า • รับผิดชอบต...

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 พ.ค. 62

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
17 . Safety officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท ซี แพนเนล จำกัด ( CPanel Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
18 . HSE Auditor(ผู้ตรวจสอบสายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
• Acting as the audit team leader and manage the audit team (if no lead or senior auditor in team) • Check daily job allocation for audit assignment detail. • Review reference audit documents, i.e.,...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
26 พ.ค. 62
19 . จป.วิชาชีพ 1 ตำแหน่ง/ Admin 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
Safety - ปฏิบัติงานเป็นจป.วิชาชีพของโรงงาน - วางแผนงานความปลอดภัยประจำปี และดำเนินงานตามแผน - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน - ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราชการ - ...

TAIYO PACKING (THAILAND) CO, LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.ตรวจสอบเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 2.วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย 3.ประเมินความเสี่ยง 4.ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน 5.แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ 6.อบรมลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานอย่างปล...

บริษัท ซี-โพส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
26 พ.ค. 62
 พบ 618 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ