JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
17 มิ.ย. 62
2 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
17 มิ.ย. 62
3 . Application Specialist (X-ray)รับสมัครด่วน !
1. Present and demonstrate Toshiba Medical Systems, highlighting the product features and concentrate on presenting customer benefits. 2. Assess type of product support needed; and establish & condu...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
17 มิ.ย. 62
4 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
17 มิ.ย. 62
6 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
17 มิ.ย. 62
7 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 มิ.ย. 62
9 . พยาบาลผู้จัดการคลินิก , พยาบาล Med Nurse รับสมัครด่วน !
- งานการพยาบาลวิชาชีพ Screen ผู้ป่วย / บริหารยา / ทําหัตถการ - งานพยาบาลเวชปฏิบัติ ช่วยแพทย์ทําหัตถการ - ดูแลสังเกตุอาการ เฝ้าระวังผู้ป่วย ให้ความรู้ และ สุขศึกษาผู้ป่วย - ดูแลงาน IC ของคลินิก -...

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000 - 37,000
17 มิ.ย. 62
10 . Veterinary Technologist / Nurse (นักการพยาบาลสัตว์)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ วัดชีพจรและอัตราการหายใจของสุนัขและแมว - ลงบันทึกข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล - จัดยาตามใบสั่งแพทย์ - เฝ้าระวังในระหว่างการผ่าตัด และการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดของสุนัขแล...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 อัตรา
17 มิ.ย. 62
11 . พยาบาลวิชาชีพ**เกษียณอายุ**
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สั่งยา จ่ายยา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
12 . OR Nurse พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด
ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด -จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระ...

Bella Mode Company Limited
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
17 มิ.ย. 62
13 . Claim Assessor (Nurse) : พยาบาลพิจารณาสินไหมสุขภาพรายบุคคล
• ตรวจสอบ/พิจารณา งานที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายสินไหมประกันภัยรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่ใช้ ระบบ Direct Claim (ลูกค้าเรียกเก็บจากบริษัทฯ โดยตรง) รวมถึงพิจารณาการนำส่งเคสไป...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 62
14 . Call Center (skill nurse)
- มีใจรักในงานบริการ เอาใจใส่ กระตือรือร้น เปิดใจที่จะช่วยเหลือและรับฟัง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ ประสานงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้ความสามารถ แ...

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 62
15 . พยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและความเหมาะสมในการรักษาแก่เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณา - ตรวจสอบ Claim ของ Claim Assessor - พิจารณาสินไหมในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะท...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา (Entry level)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
16 . Nurse Specialist
•Verify the eligibility of the claim by using and applying the medical knowledge to the admission, discharge and pre-arrangement cases •Control the cost effectiveness of medical care •Provide the se...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
17 มิ.ย. 62
17 . พยาบาลวิชาชีพ (IVF) Full Time by Meko Clinic สาขาพระราม 2รับสมัครด่วน !
- อธิบายขั้นตอนการรักษาและกระบวนการต่างๆ - ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์ - ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากสนใจ กรุณาเดินทางมาสมัครงานและพร้อมสัม...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
18 . พยาบาลวิชาชีพประจำ Medmetic by Meko (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลเลย)รับสมัครด่วน !
หน้าที่พยาบาล 1. วางแผนและบริหารทีมงานในฝ่ายการพยาบาล 2. จัดทำระเบียบและมาตรฐานการใช้ห้องผ่าตัดและมาตราฐานงานพยาบาล 3. ดูแลความสะอาดและความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
19 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 มิ.ย. 62
20 . พยาบาลวิชาชีพ(คลินิกใกล้ BTS พระโขนง)
คลินิกเสริมความงามใกล้ BTS พระโขนง หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ POPPULO หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติม 0992470099 1. จัดเตรียมยา และอุปกรณ์ สำหรับให้การพยาบาลลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างครบถ้วน และตรงตาม...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
17 มิ.ย. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ