JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลประจำโรงงาน
- ให้บริการทางด้านการตรวจรักษาเบื้องต้น เช่น การจัดยา และจ่ายยาตามอาการและรักษาตามขอบเขตที่พยาบาลวิชาชีพสามารถทำได้ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - ให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านการรักษาพยาบาล เรื่องการดู...

NISSAN MOTOR (THAILAND) CO., LTD.
26 มี.ค. 62
2 . Registered Nurse (พยาบาลวิชาชีพ)
ทางคลินิก Inspire IVF เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางช่วยผู้มีบุตรยากที่เปิดใหม่ย่านเพลินจิต กำลังเปิดรับสมัครบุคคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง 1. ให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยของคลินิก...

Inspire IVF Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 45,000+
26 มี.ค. 62
3 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
4 . พยาบาล ประจำราชเทวีคลินิก สาขาเพลินจิต (ติด BTS)
เป็นผู้ช่วยแพทย์ ประสานงาน เวชระเบียน จัดยา

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
5 . พยาบาล (อาชีวอนามัย)
- รับผิดชอบงานในด้านอาชีวอนามัยของโรงพยาบาล - เคยผ่านงานอาชีวอนามัยของโรงพยาบาลและเป็นโรงพยาบาลที่ได้การรับรอง JCI จะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - น.17.00 น. หยุดวันเสาร...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
7 . พยาบาลวิชาชีพ OPD , IPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
8 . พยาบาลวิชาชีพ
-ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

บริษัท สินแพทย์เทพารักษ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างโรงพยาบาบาล
26 มี.ค. 62
9 . พยาบาลวิชาชีพ Full - Timeรับสมัครด่วน !
- ให้การพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช - แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวช - ดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
10 . Nurse Assessor (พิจารณาสินไหมทดแทน)
• ตรวจสอบ พิจารณาลักษณะอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันหรือสถานพยาบาล • เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล • วิเคราะห์และควบคุมขั้นตอนการพิจารณาค่ารักษาพยาบาล...

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด / บริษัท เมดิลิงค์(ประเทศไทย) จำกัด
26 มี.ค. 62
11 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
12 . ผู้ตรวจการพยาบาล
นิเทศงาน ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการพยาบาล และบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในช่วงนอกเวลาทำการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
13 . พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurseรับสมัครด่วน !
-พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก OPD,IPD,NICU,OR,ER,LR,Neuro

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 62
14 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
26 มี.ค. 62
15 . พยาบาลวิจัย
1. Explain the protocol to the patient according to the information sheet, especially known data about the study medication, standard treatment, research goals, status of patient’s disease, disease pr...

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
1 อัตรา(สถาบันโรคทรวงอก) / 2 อัตรา(HIV-NAT)
เงินเดือน attractive salary
26 มี.ค. 62
16 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 62
17 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (งาน OPD/ER/IPD) - ซักประวัติ และลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ - จ่ายยาตามออเดอร์แพทย์ - ออกตรวจคนไข้นอกสถานที่พร้อมแพทย์ - งานเอกสารภายในคลินิก - งานอื่นๆ...

บริษัท เวิลด์ เมด คลินิก จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 32,000-60,000 (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและปริมาณคนไข้)
26 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่พยาบาล OR (ผู้ช่วยศัลยแพทย์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลจัดเตรียมความพร้อมของลูกค้าก่อนการผ่าตัด เข้าช่วยเหลือแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อให้พร้อมสำหรับใช้งาน 2.จัด...

Romrawin Clinic
หลายอัตรา
26 มี.ค. 62
19 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
26 มี.ค. 62
20 . พยาบาล ประจำคลินิคความงาม
- ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ / เข้า OR / ให้ IV คนไข้ / ทำหัตถการเลเซอร์บางชนิด - ดูแลเครื่องมือแพทย์ สอนพนักงานเรื่องการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ - มีประสบการณ์ด้านห้องผ่าตัด ศัลยกรรมความงามตกแต...

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน รายรับรวมมากกว่า 40,000
26 มี.ค. 62
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ