JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิสัญญีพยาบาล
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . พยาบาลวิชาชีพ
ดูแลงาน OR ประจำศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
3 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 พ.ค. 62
4 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมยา และอุปกรณ์สำหรับให้การพยาบาลลูกค้าที่เข้ามารับบริการอย่างครบถ้วน และตรงตามมาตรฐาน คำสั่งแพทย์ และนโยบายของบริษัทฯ - ให้การพยาบาลลูกค้าเปิดเส้นให้ IV - จัดทำบันทึกเกี่ยวกับการพยาบาล ใ...

บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
5 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
10 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
22 พ.ค. 62
6 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000
22 พ.ค. 62
8 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
22 พ.ค. 62
9 . พยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและความเหมาะสมในการรักษาแก่เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณา - ตรวจสอบ Claim ของ Claim Assessor - พิจารณาสินไหมในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะท...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา (Entry level)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . Nurse Specialist
•Verify the eligibility of the claim by using and applying the medical knowledge to the admission, discharge and pre-arrangement cases •Control the cost effectiveness of medical care •Provide the se...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
22 พ.ค. 62
11 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . พยาบาลห้องผ่าตัดรับสมัครด่วน !
พยาบาลประจำห้อง OR คอยดูแลช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ

บริษัท บ้านรักษ์นม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
13 . พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
นำนโยบาย แผนงาน ตลอดจนติดตามกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติด้านการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้น้อยที่สุด

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
14 . ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกตา
จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธและเป้าหมายที่ได้รับ ควบคุมติดตามให้ปฏิบัติงานตามแผน และมาตรฐานงานที่กำหนด จัดทำสถิติรายงานประจำวัน/เดือนร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลงาน เป้าห...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
15 . พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลประกันสัมพันธ์ UR Nurseรับสมัครด่วน !
-พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก OPD,IPD,NICU,OR,ER,LR,Neuro

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 พ.ค. 62
16 . พยาบาล
- วินิจฉัยอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นทั่วไป - ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย จ่ายยา ทำแผล ทำประวัติการเจ็บป่วยและดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้งานในห้องพยาบาล - ให้คำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ

บริษัท พอลลาร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
18 . พยาบาลวิชาชีพ OPD , IPD , หน่วยพิเศษ (Full Time)
- ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย - ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - ต...

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
19 . พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก
หัวหน้าพยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก / พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิค / พยาบาลวิชาชีพ AN - ดูแลงานบุคลากรในส่วนงาน พยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ - ดูแล และตรวจสอบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ - ช่วยแพทย์ทำหัต...

Renewme Skin Clinic Thailand
หลายอัตรา
เงินเดือน ตกลงก่อนเริ่มงาน
22 พ.ค. 62
20 . พยาบาลวิชาชีพ
- ทำหัตถการตามแพทย์สั่ง - จัดยา จ่ายยา - ดูแลคนไข้ตามจุดที่ปฏิบัติงาน - งานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ