JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลโคนมด้าน การรีดนมโค รักษาสุขภาพโค การจัดการโคคลอด การปรับปรุงพันธ์ การอนุบาลลูกโค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62
3 . สัตวบาล ประจำปากช่อง-โคราช
ดูแลงานด้านสัตวบาลของสุกรพันธ์ ทั้งพ่อแม่พันธ์ สุกรขุน อนุบาล (มีสวัสดิการและที่พักให้)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
4 . สัตวบาล ฟาร์มสุกร (พันธุ์)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดการสุกร สุกรแม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และสุกรขุน

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 62
5 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
1. ติดตามการเตรียมโรงเรือน / ฆ่าเชื้อ / ตรวจสอบอุปกรณ์ / ระบบ Evap / เตรียมกก / เข้าแกลบ 2. ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อตามมาตรฐานของ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 3. จัดทำเอกสาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 4. ...

บริษัท สุรวิชญ์ฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
24 พ.ค. 62
6 . ช่างตัดขน
เวลาทำงาน 9.30-18.00 น. หยุดวันอังคาร (วันหยุดสามารถคุยกันได้ค่ะ)

โรงพยาบาลสัตว์ ประชาชื่น35
เงินเดือน รายได้25,000 บาทขึ้นไป(รายได้คุยกันได้ค่ะ)
23 พ.ค. 62
7 . สัตวบาลประจำฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ จ.ชลบุรี
- ดูแล จัดการ รับผิดขอบงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง - มีความสาามารถในการจัดการ ควบคุมดูแลในส่วนของตู้ฟักไข่ไก่และผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
22 พ.ค. 62
8 . สัตวแพทย์ประจำสาขา/พระราม 9/บรมราชชนนี/เวียดนาม/ลาว
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 21,000-50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
9 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
-ช่วยสัตวแพทย์ในการปฎิบัติงาน -ดูแลสัตว์ป่วย -ดูแลความเรียบร้อยในโรงพยาบาล -ป.ตรี 15,000++

โรงพยาบาลสัตว์ สาย 1
เงินเดือน 12,000++
22 พ.ค. 62
10 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขาพระนั่งเกล้า รับสมัครด่วน !
- ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ - ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย - สังเกตอาการสัตว์ - ทำความสะอาดกรง - ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ - ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
2 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท++
21 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา ราชพฤกษ์ แครายรับสมัครด่วน !
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,200 ++ (Top up+ค่ากะ)
21 พ.ค. 62
12 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์​ในการดูแลสัตว์​ป่วย 2.สังเกตุ​อาการ​สัตว์​ต่างๆ ดูแลความสะอาด ป้อนยาและอาหารสัตว์ป่วย 3.ตรวจเช็ก​ความ​พร้อม​ของห้องตรวจ​ และดูแล​อุปกรณ์​ทางการแพทย์ 4.ต...

โรงพยาบาลสัตว์บ้านคุ้งทอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท​(ตามวุฒิ​การศึกษา)​
20 พ.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ