JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . WALK-IN INTERVIEW Contact Center วันพุธที่ 24 เม.ย 62 ณ SCB สำนักงานใหญ่
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ - ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ ของธนาคาร...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
16 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ