JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . WALK-IN INTERVIEW "CONTACT CENTER" วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-14.00
แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( SCBAM-Client Relations )
• ให้บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าโดยแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนแบบAsset Allocation • ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์และอีเมล์ • ตรวจสอบการให้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
3 . สมัครและสัมภาษณ์ Branch Trainee ประจำสาขาพื้นที่ ภูเก็ต
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีตำแหน่ง Branch Trainee ประจำสาขาพื้นที่ ภูเก็ต สมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ภูเก็ต เวลา 8.30 – 13.00 น. • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
4 . Branch Trainee ประจำสาขาพื้นที่ พัทยา สัตหีบ
สมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขตพื้นที่ พัทยา (สาขาจอมเทียน พัทยา ชั้น3) • ให้บริการธุรกรรมทางการเงินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้คำแนะนำทางด้านกองทุน เงินฝาก และประกันประเภทต่างๆของ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและเร่งรัดสินเชื่อภาคสนาม (ประจำพื้นที่แม่ฮ่องสอน)
• ติดตามลูกค้าให้ชำระหนี้ ( Collection ) ตามกำหนดระยะเวลา และ/หรือ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ( Verification )ให้ถูกต้อง • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ค้างชำระ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
6 . Contact Center (ภาษาอังกฤษ, จีน, กัมพูชา)
• แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รว...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) *สังกัดบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด*
• ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ • เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพัก ชำระหนี้ให้แก่ล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
17 ก.พ. 62
8 . Lawyer/Senior Lawyer
• Provide legal advice (in consultation with local legal counsel) with respect to all transactions of the oversea branches especially the branches in PRC • Draft, review, revise, edit, negotiate, pr...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
9 . Regulatory Relations Officer
จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขาย และเอกสารที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลในระบบ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ รวมถึงดำเนินการประสานงานกับนายทะเบียน และหน่วยงานภายใน เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้ง และงานปฏิบัติการต...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
10 . Equity Research Analyst
• Analyze, forecast, and evaluate information relevant to equity investment securities under responsible coverage, which is then proposed equity investment recommendation reports to support important ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
11 . Corporate Strategy & MIS officer
• Identify business opportunities, formulate strategies and business plans for the organization • Analyze industry trends and environments of asset management business, such as competitive landscape ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
12 . Command Center (Officer – Manager)
Job Descriptions: • Monitor service quality and customer experience management • Manage banking services and overall operations performance monitoring and escalations • Review and evaluate...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
17 ก.พ. 62
13 . Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- Particpate in the development, design, implementation and support of software solutions to meet business needs - Collaborate with project team members in software/application development - Underst...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
14 . Secretary (Contract 2 years)
• Provide secretarial duties as well as supporting administrative tasks such as answering phone calls, mail correspondence, filing, travel arrangements etc. • Handle confidential documents ensuring ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
15 . Marketing Event Officer (Corporate Banking Event)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า Corporate, กลุ่มลูกค้า Wealth, หน่วยงานกลาง และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงของทางธนาคาร • รับข้อมูลจากทางหน่วยงานที่ต้องการจัดงาน เพื่อเข้าใจความต้องการ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
16 . General Procurement Officer (Contract 2 years)
•To manage procurement process to meet SLA and user’s requirement . •Negotiation for the best benefit including Quality , Price , Performance and delivery target. •Analytical performance result in ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
๐ สืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุพนักงานธนาคารกระทำทุจริต บุคคลภายนอกกระทำทุจริต และพนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ๐ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเน...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารงานหมาย ฝ่ายกฎหมาย
• เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนรับหมาย หรือหนังสือจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ • ตรวจสอบและปฏิบัติตามคำสั่งในหมาย หรือหนังสือของหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
19 . ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ
บริหารจัดการ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเครดิต ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การบริหารข้อมูลลูกค้า (CI) รวมถึงค่าใช้จ่ายของสายงานให้อยู่ใ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Personal Banker)
• ศึกษาข้อมูล ตลาด ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้าและออกตลาด ติดตามลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงหาลูกค้ารายใหม่ • บริการหล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
21 . Customer Solutions and UX/UI Designer
• Accountable for design strategy and action plan in collaboration with software development team • Identify design problems and come up with sophisticated solutions • Facilitate business visions a...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
22 . SME Performance Enhancement Officer
• Prepare and provide the sales performance reports by recommending any insight analytics to identify the business strategy for achieve sales target • Prepare the communication messages, pricing code...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
23 . Mortgage Portfolio Analysis Officer
• Analyzes portfolio performance and recommends mortgage strategies to drive business growth and securing current portfolio to support long-term profitability goals • Balance portfolio quality and p...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
24 . Maintenance WIN System Officer
ลักษณะงาน • เขียน Script เพื่อจัดสรร แยกแยะ และตรวจสอบข้อมูล (Extract Data) ที่ดึงออกมาจากระบบ WIN เพื่อจัดส่ง หรือจัดทำ Reports ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ • ให้คำปรึกษาแก่ Users ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับวิธ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
25 . Business and Product Development
• Devise end-to-end credit product strategy and seek approval for new product launch. • Manage product development through coordinating with related parties to develop products and related systems •...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
26 . SME Creative Energy Development Officer
- Initiate and co-ordinate MET campaign with internal and external potential business partners - Create Marketing year plan with effective KPI set up, also roll out and implementation - Suggest team...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
27 . Digital Fraud Analyst
• สร้างเงื่อนไขเพื่อตรวจจับรายการทุจริตกับระบบ Fraud Monitoring ตามสถานการณ์ของการทุจริตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้น • จัดทำรายงานความเสี่ยงของพฤติกรรมการทำธุรกรรมของธนาคาร เพื่อใช้ตรวจสอบและป้องกันควา...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
28 . Technical Designer
• Work with Business Analyst to define, maintain and obtain sign-off of the technical requirements of the new/enhanced system • Update and refine high-level estimates based on the technical design •...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
29 . Service Excellence
-เข้าใจในงานบริการต่างๆ ทีมีผลต่อการให้บริการลูกค้าสาขา โดยสามารถใช้ข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ในมุมของการสำรวจความพึงพอใจ ข้อมูลจากลูกค้าในเรื่องร้องเรียน ข้อแนะนำผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น Call Center ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
30 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อย
- ประสานงานในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) - จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย เช่น Brochure, Leaflet, Direct mail และ Backdrop - ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ - ประสานงานสื...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
31 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจขนาดย่อม (Small SME Product Development Officer)
-รับผิดชอบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสินเชื่อและไม่ใช่สินเชื่อสำหรับลูกค้าสินเชื่อ Small SME -สามารถวิเคราะห์ Business Model และสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อผลักดันธุรกิจสินเชื่อ Small SME ของธนาคาร -มีความรู้และ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
32 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์รายย่อย (SSME)
กำหนดแผนการตลาดสินเชื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน โดยให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า จัดทำข้อมูลวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
33 . Strategic Technology Sourcing Officer
• Negotiate and manage vendor relationships • Negotiate products/ service agreements to ensure optimal benefits for technology function • Lead to insure all strategic sourcing activities or techno...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
34 . Service Availability Administrator
• Monitor the service availability of current and backup applications • Perform analysis and assessments of applications and technology infrastructure to identify gaps between recovery capabilities a...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17 ก.พ. 62
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ