JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงินรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลระบบบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมาตรฐานของผู้สอบบัญชี 2.วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลของระบบบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร 3.ตรวจสอบความถูกต้องด้านการบันทึก...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(SA)รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาด้านการบริกา รถฟอร์คลิฟท์ - จัดทำใบเสนอราคาค่าบริการและอะไหล่ - ออกใบงานให้ช่าง - รับแจ้งรายการซ่อมเวลาลูกค้านำรถเข้ามารับบริการและการบริการนอกสถานที่ - ติดตามลูกค้าในช่วงระหว่างการ...

บริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ