JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. บันทีก เจ้าหนี้ ลูกหนี้ แยกประเภทบัญชี 2. ทำ voucher เขียนเช็ค 3. ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจภาษีซื้อ ยื่นแบบ ภงด 1 3 53 5. การตรวจเช็คสินค้าคงคลัง 6. ปิดงบการเงิน 7. ทำค่าแรงพนักงาน 8. งานต...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ