JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชี
1. แยกประเภทบัญชี 2. ตรวจและวางแผนภาษี ยื่นแบบ ภงด 1 3 51 53 3. เช็คสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงาน 4. ปิดงบการเงิน 5. ทำค่าแรงพนักงาน 6. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูล 7...

Kongphop Frozen Foods Co., Ltd.
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ