JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ IT
1.ดูแลระบบต่างๆภายในองค์กร 2.แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
3 . บัญชี
- บันทึกภาษีซื้อ-ขาย,บันทึกสมุดรายวันรับ-จ่าย,ภงด.3,53 - สต๊อกสินค้า,Statement Bank,ค่าเสื่อมราคา,ทำเช็คจ่าย, - เคลียร์เอกสารต่างๆ

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
1.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 2.อบรม OJT พนักงานในแผนก 3.ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอน 4.ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยของพนักงานในแผนก 5.ควบคุมการใช้เครื่องมือ-เครื่องจักรภายในแผนก 6.งานอื่นๆที่...

บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ