เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายภายในประเทศ (ประจำสระบุรี)
1. วางแผนการขายสินค้าภายในประเทศเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และควบคุมการให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2. อนุมัติลูกค้าใหม่ และเสนออนุมัติสินเชื่อลูกค้าภายในประเทศ 3. คัดเ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 61
2 . Egg Room Leader
1. ควบคุมการคัดแยกไข่ฟัก 2. ดูแลการจัดวางไข่ฟัก 3. จัดการการคัดแยกไข่ที่ไม่สามารถนำเข้าฟัก 4. ควบคุมการทำความสะอาดไข่ฟัก 5. ควบคุมการจดบันทึกจำนวนไข่ 6. ควบคุมการคัดประเภทไข่คัดทิ้ง 7. ควบคุมการ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
18 ธ.ค. 61
3 . Forklift Driver
1. ตรวจสอบสภาพรถยกไฟฟ้า และทำความสะอาดรถยกไฟฟ้า 2. จัดเก็บสินค้าเข้า Rack ให้เป็นหมวดหมู่ตามแผนการจัดเก็บ และการจ่ายสินค้าที่หัวหน้างานมอบหมาย 3. จัดเตรียมสินค้า และตักสินค้าที่มีแผนการจ่ายสินค้า...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
4 . Farm Standard Supervisor (Korat base)
• Audit Farm Standard (CMT ,Genesis, Tesco Standard and other.) o Oreperation for farm is Pre – Audit and CMT, Genesis, Tesco Standard and other. o Support for CMT, Genesis, Tesco Standard and ot...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
เงินเดือน NA
18 ธ.ค. 61
5 . สัตวแพทย์
Job Description -Biosecurity monitoring of farm environment and farm safety before place the chickens. -Poultry health check during 1st week , 7-14 days, and 2 day before slaughtering. -Solves an...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
Contract farm เขต สระบุรี-ลพบุรี
18 ธ.ค. 61
6 . Safety Reporter - Feed Mill
1.Summarize safety progress , safety KPI status updated and maintain record. 2.Safety training arrangement and prepare training material 3.Maintain safety photo to compliance with IP policy 4....

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
18 ธ.ค. 61
7 . Sr.Warehouse Supervisor (Saraburi)
- To control product inventory , manage record of product , balance , restocks supplies in record system to match with actual and provides customer assistance as necessary.

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
หลายอัตรา
เงินเดือน Depend on candidate qualifications
18 ธ.ค. 61
8 . Safety Officer - (ประจำออฟฟิศฟาร์ม)
- Coordinates and conducts compliance activities within criteria and time frames identified in internal and external EHS requirements. - Using established protocols inspects facility for compliance ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 Position
เงินเดือน NA
18 ธ.ค. 61
9 . SAP Purchasing , Saraburi สัญญาจ้าง 1 ปี
• วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบส่วนผสมให้ทันและเพียงพอกับแผนการผลิตและการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยใช้ SAP • ตรวจสอบ SAP ให้สอดคล้องกับ ระบบจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพโดยประสานงานภายใน • ตรวจรับรองผู้ข...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ธ.ค. 61
10 . พนักงานบัญชี (สระบุรี) สัญญาจ้าง 1 ปี
1. จัดเอกสาร Vendor Invoice, Purchase order และ ข้อมูลใบเสร็จสินค้า รวมถึงทำการจ่ายตามเวลาที่กำหนด 2. ติดต่อประสานงานกับ CSSP, CRA (Central receiving area) Supplier และให้แนะนำเกี่ยวกับงานเอกสาร 3....

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 Position (สระบุรี)
18 ธ.ค. 61
11 . Production planner (หัวหน้างานวางแผนการผลิต)
- Scheduling production plan to be delivered to the customer on time. - Raw Meat Calculating, ordering and inventory controlling raw meat products. - Controlling finished products and manage shipmen...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 Position (สระบุรี)
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
12 . Maintenance Spare Part/Store Management (สระบุรี) สัญญาจ้าง 1 ปี
หน้าที่รับผิดชอบ - จัดการเกี่ยวกับ ระบบ SAP ด้าน Spare part inventory. - วางแผนและทบทวนแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรประจำปี, ทุกๆ 3 เดือน, ประจำเดือน และประจำสัปดาห์ รวมถึงการจัดทำรายการตรวจซ่อมแซมประจ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ธ.ค. 61
13 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
1.ขับรถตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละวัน 2.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลตรวจสอบและทำความสะอาดรถยนต์ 4.มีประสบการณ์จัดงานรถจะได้รับการพิจารณา

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
18 ธ.ค. 61
14 . Production supervisor หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Saraburi Base)
1.ดูแลและควบคุมแผนการผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิตและคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ดูแลและแก้ปัญหาหน้างานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร 3.ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย เช...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 61
15 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.บริการขับรถรับ-ส่งให้กับผู้ริหารและครอบครัว 2.ดูแล ตรวจสอบและทำความสะอาดรถยนต์ 3.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ