เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ที่ร้านหมูณัฐรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานแคชเชียร์และศึกษาระบบ 2. ดูแลลูกค้า และรักษาความสะอาดภายในร้าน 3. จัดทำ PO เพื่อส่งไปให้ทาง ซัพพลายเออร์ 4. ดูแลและควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ