เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า -ตรวจนับสินค้า เพื่อจัดเก็บเข้าคลัง -ทำการเบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกสินค้าในแต่ละวัน -สรุปสต็อคสินค้าประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่ QA -ควบคุมคุ...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 พ.ย. 61
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ที่ร้านหมูณัฐรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานแคชเชียร์และศึกษาระบบ 2. ดูแลลูกค้า และรักษาความสะอาดภายในร้าน 3. จัดทำ PO เพื่อส่งไปให้ทาง ซัพพลายเออร์ 4. ดูแลและควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ