เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QAรับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิต ตั้งแต่กระบวนการรับสินค้า กระบวนการผลิต -ตรวจสอบสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน GMP สรุปรายงานผล แนวทางแก้ไข -ตรวจสอบดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน -รวบรวมข้อมูลในส่วนของผลิต...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ที่ร้านหมูณัฐรับสมัครด่วน !
1. ดูแลพนักงานแคชเชียร์และศึกษาระบบ 2. ดูแลลูกค้า และรักษาความสะอาดภายในร้าน 3. จัดทำ PO เพื่อส่งไปให้ทาง ซัพพลายเออร์ 4. ดูแลและควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ