เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผจก.แผนกบัญชีสรรพากร /เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
งานบัญชี - ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การจัดเก็บ และรวบรวมเอกสารทางบัญชี - จัดทำสมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ได้แก่ รายงานลูกหนี้คงเหลือ , ราย...

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท หมูณัฐ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ