JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างกลโรงงาน
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา -สอบเทียบเครื่องมือเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด -บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและไฟฟ้าในการผลิต -บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักร และใบราย...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการโรงงาน (Factory Manager)
1.ควบคุมการวางแผนการผลิต โดย รับยอดการประมาณการจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการวางแผนการผลิตสินค้า และSafety Stock 2.ควบคุมการประมาณการใช้วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 3.ควบคุมการวางแผนจัดการแผนการส่งสิน...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . ผู้ช่วยงานจัดซื้อและคลังสินค้า/ธุรการจัดซื้อคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น PR และ PO เป็นต้น และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย -ประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ฝ่ายขาย,ผลิต และซัพพลายเออร์ -ติดตามการสั่งซื้อ และการส่งสินค้าให้เป็...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
4 . สมุห์บัญชี/ ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1.การบริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน 2.ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน 4.สามารถปิดงบการ...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานขายและการตลาด
- ช่วยจัดเตรียมกิจกรรมออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ (ติดต่อจัดซื้อเรื่องพื้นที่, จัดเตรียมอุปกรณ์, จัดหาพีซี, จัดบูธ, รวบรวมยอดขายและทำสรุปให้หัวหน้างาน) - ดูแลลูกค้าออนไลน์ร่วมกับฝ่ายขาย เช่น ช่วยจ...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 มิ.ย. 62
6 . Key Account Executiveรับสมัครด่วน !
1.ติอต่อประสานงานระหว่างจัดซื้อและห้างโมเดิร์นเทรดที่รักผิดชอบ 2.ดูแลยอดขายและพัฒนายอดขายอย่างต่อเนื่อง 3.เพิ่ม ลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ