เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development พัฒนาธุรกิจพื้นที่เช่ารับสมัครด่วน !
1.หาพื้นที่และวิเคราะห์โอกาสใหม่ เพื่อการเปิดร้านในแบรนด์ของบริษัทฯ 2.รับผิดชอบประสานงานกับผู้ให้เช่ากลุ่มเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3.จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย 4.สำรวจ วิเคราะห์ เก็บข้อมูล ต...

INTERFAC GROUP Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ
18 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ