JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Design
- ออกแบบสื่อโฆษณาและงาน Graphic ต่างๆเพื่อใช้สำหรับการโฆษณาบนFacebook Line@ ตลอดจนสื่อบน Social Media - คิดแผนงานการทำMarketing บนสื่อ Internet - Social Media ต่างๆลงโฆษณาตามเว็บไซต์ เพื่อทำให้กลุ่มล...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
2 . Payroll Officer
- ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน โอที และผลประโยชน์ของพนักงาน - จัดทำเงินเดือนรายวันและรายเดือน - จัดทำรายงาน Time Attendance ประจำวัน - จัดทำสถิติ การขาด ลา มาสาย ประจำเดือน - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
3 . Automation technician
- Machine setup Buyoff Machine - Modify เครื่องจักร เพิ่มลด Sensorหรืออุปกรณ์อื่นๆบนเครื่องจักร - Design and Writing ตู้คอนโทรลใหม่ แก้ไขตู้คอนเทรลเลอร์สำหรับเครื่องจักร - ออกแบบหรือสร้างวงจรอิเล็ค...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
4 . Sales Coordinator
- บริหารจัดการ PO / SR ให้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่อง PO และการจัดส่งสินค้าตามที่กำหนด - จัดทำรายงาน Order in hand (ยอด PO )ทุกวัน - ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อจัดทำสินค้า...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
5 . Supervisor Planning
1.จัดทำแผนการผลิต รายวัน/รายสัปดาห์ 2.สรุปแผนการผลิต เพื่อจัดทำ KPI แผนก 3.ติดตามแผนผลิตให้เป็นไปตามแผน 4.เช็ค RM เพื่อให้เพียงพอต่อฝ่ายผลิตและเป็นไปตามแผนผลิต 5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
6 . Operator (English Speaking)
1. รับโทรศัพท์ทุกสายที่โทรเข้ามา พร้อมให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการของบริษ้ทและโอนสาย 2.ทำรายงานสรุปการรับสาย หรือข้อร้องเรียนในแต่ละวัน พร้อมติดตามผลสรุปข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายนอก พร้อมบันทึกลงในระ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.พ. 62
7 . Sr.Industrial Engineering
1.ควบคุมดูแลและวางผังโรงงานการไหลของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาเวลาการทำงานของกระบวนการผลิตทั้งหมด 3.วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงกระบ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000(ตามประสบการณ์)
18 ก.พ. 62
8 . Facility Supervisorรับสมัครด่วน !
-ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค งานระบบเครื่องจักร -ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติ และ/หรือวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายตามสายบังคับบัญชา

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 62
9 . Production Leader
1.ดูแลพนักงานในแผนกตนเอง 2.ดูแลเครื่องจักรเพื่อสามารถผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.สามารถซ่อมเครื่องจักร หรือแก้ไขปัญหาได้ 4.ประสานงานกับทุกฝ่ายให้ได้งานตามเป้าหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
18 ก.พ. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับงานแจ้งซ่อม ในบริษัท และดำเนินการซ่อมแชมตามใบงาน 2.ติดตั้งเครื่องจักร ซ่่อมแซม PM ให้สามารถใช้งานได้ 3.มีความรู้เรื่องระบบ Chiller 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ