JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Environment Supervisor
1.ควบคุมดูแลใบอนุญาตขนขยะกับพื้นที่ หรือเทศบาล/อบต. 2.ควบคุมดูแล ตรวจติดตามและรายงานค่าตรวจวัดน้ำเสีย การทิ้งขยะติดเชื้อ และนัดหมายหน่วยงานภายนอกเข้ามาขนย้ายขยะอันตราย 3.ควบคุมดูแล ตรวจติดตามและรายง...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . Admin
1.เปิด PR 2.คีย์โอทีพนักงาน (ไทย+กัมพูชา) 3. คีย์ข้อมูลงาน Mold Maintenance 4.ทำ Report 5.เบิกของอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนของ Mold Maintenance 6.ส่งเอกสารงานเกี่ยวกับโใลด์ที่หัวหน้างานได้รับมอบหมาย 7...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
3 . Graphic Design
ตำแหน่งที่ 1 Graphic Design - ออกแบบสื่อโฆษณา และงาน Graphic ต่างๆ สำหรับการโฆษณา Facebook. Line@ และสื่อ Social Media - คิดแผนงานการทำ Marketing บนสือ Internet-Social Mediaต่าง ๆ ลงโฆษณาตามเว็ป...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . It & loT Support
- ดูแลระบบ Net work / Server / Windows Server / Linux - ดูแลระบบ IoT / Arduino / ESP Board etc.. is advantage - ดูแลระบบERP / SCADA / Work flow / Microsoft 365 is advantage. - Support อุปกรณ์คอมพิ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ตั้งหนี้ + ทำจ่ายในประเทศ จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานภาษีซื้อ เก็บรายละเอียดงบการเงิน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . Production Leader
1.ดูแลพนักงานในแผนกตนเอง 2.ดูแลเครื่องจักรเพื่อสามารถผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.สามารถซ่อมเครื่องจักร หรือแก้ไขปัญหาได้ 4.ประสานงานกับทุกฝ่ายให้ได้งานตามเป้าหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
7 . leader คลังสินค้า
1. ประสานงานภายในแผนกคลังสินค้า/ฝ่ายผลิต/คัดแยกงาน 2. ประสานงานสั่งงานภายในทีม เพื่อให้การรับ-จ่าย สะดวกและทันกับหน้างาน 3. ดูแลและทำความสะอาดโฟล์ดลิฟท์ ทุกวันหลังเลิกงาน 4. จัดเรียงสินค้าให้เป็นระ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับงานแจ้งซ่อม ในบริษัท และดำเนินการซ่อมแชมตามใบงาน 2.ติดตั้งเครื่องจักร ซ่่อมแซม PM ให้สามารถใช้งานได้ 3.มีความรู้เรื่องระบบ Chiller 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
9 . Key Account Supervisor รับสมัครด่วน !
Key account 1.บริหารจัดการข้อมูลความเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าขายสำหรับ Accountที่ดูแล โดยต้องประสานงานร่วมกับแผนกจัดซื้อที่สำนักงานใหญ่คู่ค้า 2.เก็บรวบรวมข้อมูลการขายเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ยอ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
10 . Export Officer
- Handling with all export documents, shipping , forwarders according to the requirement from sales and customers.

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
เงินเดือน According to company's structure
25 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ