JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จป.เทคนิค
1.Morning talk ผู้รับเหมาพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทุกเช้า 2.เดินตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำทุกวันพร้อมหาปัญหาและเสนอแนะการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย 3.จัดppeตามใบเบิกของเเต่ละแผนก 4.อบรมความปลอดภ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
2 . Admin
1. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 2. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 3. สรรหา วัตถุดิบ สืบหา จาก Internet เพิ่ม Support new Product 4. งานด้านเอกสารอื่น ๆ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
3 . Automation technician
- Machine setup Buyoff Machine - Modify เครื่องจักร เพิ่มลด Sensorหรืออุปกรณ์อื่นๆบนเครื่องจักร - Design and Writing ตู้คอนโทรลใหม่ แก้ไขตู้คอนเทรลเลอร์สำหรับเครื่องจักร - ออกแบบหรือสร้างวงจรอิเล็ค...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
4 . Supervisor Planning
1.จัดทำแผนการผลิต รายวัน/รายสัปดาห์ 2.สรุปแผนการผลิต เพื่อจัดทำ KPI แผนก 3.ติดตามแผนผลิตให้เป็นไปตามแผน 4.เช็ค RM เพื่อให้เพียงพอต่อฝ่ายผลิตและเป็นไปตามแผนผลิต 5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ในประเทศ)
- เจรจาซื้อสินค้าได้ดี - ประเมินผู้ขาย + คัดเลือกผู้ขายในประเทศได้ดี - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี - เข้าใจกระบวนการสั่งซื้อ สั่งสินค้า สั่งซ่อม ได้ดี - มีประสบการณ์ด้านงาน ISO, KPI -...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
6 . Sr.Industrial Engineering
1.ควบคุมดูแลและวางผังโรงงานการไหลของกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ศึกษาเวลาการทำงานของกระบวนการผลิตทั้งหมด 3.วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงกระบ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000(ตามประสบการณ์)
22 เม.ย. 62
7 . QM Engineerรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสาร Product Specification เพื่อ Support BU#3 (ตัด เย็บ ที่นอน และอื่น ๆ - มีส่วนร่วมกับ Product Engineer ในการกำหนด Spec ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของ BU#3 - verify งาน Claim จัดทำเอกสาร Claim Rep...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . Production Leader
1.ดูแลพนักงานในแผนกตนเอง 2.ดูแลเครื่องจักรเพื่อสามารถผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.สามารถซ่อมเครื่องจักร หรือแก้ไขปัญหาได้ 4.ประสานงานกับทุกฝ่ายให้ได้งานตามเป้าหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
22 เม.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.รับงานแจ้งซ่อม ในบริษัท และดำเนินการซ่อมแชมตามใบงาน 2.ติดตั้งเครื่องจักร ซ่่อมแซม PM ให้สามารถใช้งานได้ 3.มีความรู้เรื่องระบบ Chiller 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
10 . Key Account Supervisor รับสมัครด่วน !
Key account 1.บริหารจัดการข้อมูลความเคลื่อนไหวสต็อกสินค้าขายสำหรับ Accountที่ดูแล โดยต้องประสานงานร่วมกับแผนกจัดซื้อที่สำนักงานใหญ่คู่ค้า 2.เก็บรวบรวมข้อมูลการขายเพื่อทำการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ยอ...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ